מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


לא הספקתי לבצע הליך של גילוי מרצון עד סוף 2019 - מה עושים?

נוהל גילוי מרצון נולד בשנת 2005 ולמעשה בא לעולם בסמוך לשינוי החוק בישראל אשר המיר את שיטת המס מפרסונאלית לטריטוריאלית. הנוהל האמור, אשר נגע הן בעניינים אזרחים שומתיים והן בעניינים פליליים, חייב היה בכל פעם בו הוארך לקבל את אישור פרקליטות המדינה האמונה על הדין הפלילי ועל האפשרות לנטרל חשיפה פלילית ו/או לתן לאזרח סוג של חסינות, כך שכל נוהל שכזה עבר מסכת של תיקונים ואישורים עד שהתפרסם בפועל.

הלכה למעשה משנת 2005 הנוהל שונה ותוקפו הוארך וזאת עד לסוף שנת 2019, כך שהלכה למעשה, נכון להיום אין בנמצא נוהל גילוי מרצון מחייב.
במהלך שנות הנוהל פורסמו במסגרתו , בשלבים שונים, עד שלושה מסלולים, כאשר הוא הראשון – הוא נוהל רגיל, השני – הוא נוהל מקוצר והשלישי – הוא נוהל אנונימי. לכל אחד מהנהלים התנאים והעקרונות שלו, אולם כולם בסופו של יום הושתתו על שני תנאים מצטברים שהיה ואלה מתקיימים במצטבר, אזי האזרח המגיש את הבקשה לגילוי מרצון בפועל יוצא מהפרשה "נקי", ללא כל חקירה, ללא כל רישום פלילי, ללא כל כתב אישום או הרשעה. בפועל עמידה בשני התנאים אפשרה לעוה"ד מומחי המס, הבקיאים בתחום והמייצגים אזרחים, להביא לידי מיצוי הליך הגילוי מרצון מבלי שהאזרח יצטרך להיות מוזמן לחקירה תחת אזהרה ו/או מבלי שיהיה עליו להגיש בקשה להמרת האישום בכופר.
 
בפועל, במרבית המקרים, יכול היה האזרח לסיים את הפרשה בדרך של תשלום המס שנגרע מקופת המדינה עקב מחדלו וזאת בדר"כ אף ללא הטלת קנסות גרעון או קנסות אחרים אשר יש בהם כדי להגדיל מהותית את חובו של האזרח למדינה. יתרה מזאת, התנהלות נכונה של עוה"ד המייצג הייתה מאפשרת לנישום להימנע ממצב בו הוא מגיש דוחות מתוקנים לתקופה ש 10 שנים לאחור ותחת זאת, היה הוא מגיש דו"ח שנתי אחד המרכז בשקיפות את כלל המחדלים, מה שהיה מוביל להסכם שומה ולסיומה של הפרשה. הקו המנחה בכל אותם ערוצי גילוי מרצון הושתת על קיומם של שני תנאים מצטברים:
האחד - על האזרח לפנות למדינה עוד בטרם המדינה החלה בחקירה סמויה או גלויה נגדו ו/או עוד בטרם דבר העברה  נחשף במסגרתו של הליך משפטי כזה או אחר.
השני – דרש כי האזרח החושף את מחדליו יחזיר לקופת המדינה את מה שנגרע ממנה כתוצאה ממחדלו.
 
הליך הגילוי מרצון לא בא לתן לאזרח "מתנה" כספית על נכונותו לגלות ולשלם  ומשכך המדינה דרשה מהאזרח לשלם את מלא המס שנגרע מקופתה כתנאי להשלמת ההליך, יחד עם זאת הגדולה של הנוהל נעוצה בנטרול שיקול הדעת של המדינה האם למצות את ההליך הפלילי כנגד הנחשף או לא, האם לחקור את האזרח תחת אזהרה ולשקול האם להגיש כתב אישום או לא. כל אי הנעימות הכרוכה בהליך חקירתי, בחקירה תחת אזהרה, בגביית עדויות ממעורבים נוספים, בחקירת גורמים קשורים, בבניית תיק חקר, בהערכות לטובת הגשת כתב אישום , שלא לדבר על שלב המעצר ו/או השחרור בהסכמה או שלא בהסכמה , אם בכלל. . כל אלה נחסכו מחשף  את עברותיו. לשון אחר, האזרח שפנה להליך של גילוי מרצון היה צריך (1) להקדים את המדינה ולהגיע אליה לפני שהיא מגיע אליו (2) היה עליו להגיע להבנות עם פקיד השומה ולשלם את המס העולה מהמחדלים. ברגע בו האזרח היה משלים את שני אלה, מחדליו הפלילים היו נמחקים ואותו אזרח  יכול היה לחזור להתנהלות רגילה ושקופה ,כשבפועל, עצם ההליך היה מכשיר את ההון שלא דווח עליו.
 
הליך הגילוי מרצון ניתן היה ליישום כל עוד העבירות הינן עבירות שיש בהן מרכיב של כוונה פלילית להשמיט הכנסה וכדומה, להבדיל מעבירות טכניות וכל עוד כתוצאה מהחשיפה תזכה המדינה בתשלום מס. הליך הגילוי מרצון לא בא לנטרל חשיפה של עבירות טכניות ו/או חשיפה של עבירות השמטה אשר שלא פגעו בקופת המדינה. הליך הגילוי מרצון ,במקביל, לא בא להתמודד עם הכנסות שמקורן בעבירות ע"פ חוק איסור הלבנת הון -  דוגמת סחר בנשים, סמים , נשק וכדומה. הליך הגילוי מרצון בא להתמודד עם הכנסות שנבעו מפעילות חוקית אשר מסיבה כזו או אחרת לא דווחה לרשויות המס, אם במכוון ואם שלא במכוון. הליך הגילוי מרצון לא בא להתמודד עם המניעה העומד מאחורי העבירה ובפועל זה המניעה לא עניין את הרשות. הנכונות לחשוף בתום לב את העבירה ולשלם את המס - הם אלה שהכריעו את הכף.
 
הליך הגילוי מרצון בה להתמודד עם השמטת כל סוגי המס, מס על הכנסה – הוני או פירותי, מע"מ , מכס וכל מס אחר. חלק גדול מהבקשות לגילוי מרצון התייחסו לחשבנות בנק לא מדווחים בחול, אך לא רק. חלק אחר התייחס להכנסות שישראלים צברו בארץ או בחול כתוצאה מעלמות ו/או ריביות ו/או שכירויות ו/או מכל מקור חוקי אחר שלא דווח ולא שולם המס בגינו בישראל.
 
עתה, משפג לו תוקפו של הנוהל, נשאלת השאלה מה על אלה שטרם חשפו לעשות עתה?
ובהקשר זה יובהר כי הניסיון מלמד כי גם עתה יש אלפים רבים של ישראלים השוקלים האם לחשוף את מחדלם או לא. חלקם מעדיפים לקחת את הסיכון שבחשיפה וחלקם האחר מעדיף לשים קץ למתח ולחרדה ולחשוף את המוסתר. יש גם כאלה אשר כלל לא היו מודעים לבעיה בהתנהלותם ולפתע עתה, עת מבקשים הם להעביר כסף לישראל נתקלים הם בקושי הבנקאי ו/או יש כאלה שעתה הבנק בישראל החליט להקפיא את חשבונם הישראלי משום שבמהלך השנים הצטברו בו כספים שעתה נחשבים כחשודים ו/או כאלה שכלל לא  היו מודעים לכך שהחלפת מטבע דיגיטאלי אחד באחר מייצר אירוע מס ועוד ועוד דוגמאות המציפות שורה בלתי נגמרת של ישראלים אשר אתה , בשנת 2020 צפונה מבינים כי הם בחשיפה פלילית של ממש,  אותה מבקשים הם לנטרל.
 
אלה, כמו רבים אחרים, הפנימו כי שום הון שבעולם לא מצדיק פגיעה באיכות החיים ובשקט הנפשי וכי בעידן בו אנו חיים, עידן  בו הכול נעשה שקוף וגלוי, עידן בו נכנסו לתוקף הוראות והסכמים בין מדינות בדבר העברת מידע אוטומטי, עידן בו החיסיון הבנקאי קרס – אין מקום בהסתרה ואין טעם בכל ניסיון להחביא את שנעשה. אלה מבינים כי הגיע העת לחשוף, לשלם ולנטרל את החשיפה הפלילית אחת ולתמיד ועתה השאלה היחידה הנשאלת על ידם היא כיצד הם יכולים לעשות כן , שעה בה נוהל גילוי מרצון פג.
 
כאן בדיוק משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס ידע לעזור לך –
ניסיוננו העשיר, הנסמך גם על שנים רבות לאחור, שנים בהן לא היה נוהל גילוי מרצון מוגדר וכתוב, כפי שחווינו מאז שנת 2005, מלמד כי גם בשעה בה אין בנמצא "נוהל" עדין קיימת אפשרות לבצע הליך של גילוי מרצון לא פורמאלי, אשר בסיומו, במרבית המכריע של המקרים וכמובן שכל מקרה חייב להיבחן לגופו, יכול האזרח, בסיוע של עו"ד מס מקצוען, היודע להתנהל מול הרשות במקצועיות ולמנף נכונה את זכות החיסיון המוקנית לעו"ד בלבד, להגיע לאותה תוצאה ו/או לתוצאה דומה ביותר למצב בו ניתן היה להגיע שעה בה היה קיים נוהל גילוי מרצון.
 
כמובן שעתה יש בנמצא חובה להיזהר שבעתיים ולבצע את ההליך בצורה עדינה ומתוכננת היטב, שהרי נכון להיום, שיקול הדעת בדבר מיצוי ההליך הפלילי כנגד נחשפים חזר לרשות המס ולמדינה. משכך, עתה, שעה בה מבקש פלוני להיחשף, יש בנמצא צורך להישען על עקרונות הדין הפלילי ודיני המס בכלל ולמנף את הנכונות של האזרח לשקיפות, לחשיפה ולתשלום מס אמת לטובת תוצאה המתיישבת עם האינטרס של שני הצדדים, מה שאמור להביא לידי סיום מוצלח עבור האזרח ולנטרול החשיפה הפלילית.
 
ויובהר כי הדין מייחס חשיבות רבה למצב בו אזרח מחליט על דעת עצמו לחסוך זמן חקירה ו/או זמן שיפוטי ולהביא מיוזמתו לכותלי רשות המס את המידע המפליל אותו עצמו וזאת בעוד, יש בנמצא טענה, לפיה הסבירות שיגיעו אליו שלא באמצעותו נמוכה. הפניה העצמאית והשקופה, הנכונות לשלם את המס שנגרע, החיסכון הענק בזמן חקירה. כל אלה מתיישבים גם אם האינטרס של המדינה ומשכך, הצגת הדברים נכונה והתנהלות מתאימה אל מול הגורמים המוסמכים ברשות המס צפויה להביא עמה להקלה מהותית  ובחלק ניכר של המקרים, כך מלמד העבר, אף להקלה מבלי שהאזרח יצטרך להיחשף לסורג או בריח ומבלי שיגרם לאזרח עוגמת נפש מהותית, לה הוא היה נחשף לו המדינה וגופים חוקרים אחרים היו מגיעים אליו מיוזמתו. כאמור, התנהלות מסוג זה, החל משנת 2020  חייבת להתבצע ברגישות יתרה. התנהלות שכזו חורגת מהתנהלות "פס הייצור" שהייתה נהוגה בעת הנוהל. התנהלות שכזו מחייבת בניית אסטרטגיה משפטית מאוד עדינה אל מול הגורמים ברשות , כזו המחייבת את העו"ד לעשות שימוש בזכות החיסיון המוקנית רק לו כעו"ד ומינוף זכות חיסיון זו לטובת עסקה ו/או הסדר אשר בסופו של יום יתאים הן למדינה והן נישום 
 
למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בתחום, אם כעו"ד של רשויות המס ואם כעו"ד של אזרחים. אנו יודעים לטפל וטפלנו בפועל במקרים שכאלה גם שנים רבות בטרם הועלה לראשונה נוהל הגילוי מרצון בשנת 2005 ,כך שללא ספק נדע לקחת גם את המקרה שלך ולמצותו עבורך באופן אופטימאלי. כמובן שכל התנהלות שכזו חייבת להתבצע בתאום מלא בינינו לבין הלקוח ובפועל אנו לא נקדם כל פעולה ולא נבצע כל חשיפה של שם או מסמך אלא לאחר קבלת אישור מהלקוח לעשות כן. תהליך שכזה מחייב אותנו כעו"ד המומחים בדיני מס והמורגלים לעבוד מול הרשויות בכל הדרגים בתום לב ובחוקיות בלתי מעורערת, תוך שמירה הדוקה על  האינטרסים שלך האזרח. אנו מכירים היטב את מצוקת האזרח ובאותה נשימה מכירים אנו את הרצון של רשות המס לגבות, לעודד הודאות ולחסוך במשאבים.

בחלק גדול של המקרים שני הצדדים, הרשות והאזרח, רוצים את אותו הדבר ומשכך אופן הצגת הדברים בשלבים הנכונים ובמבנה הנכון הם המתכון להצלחה המתיישבת עם השכל הישר ועם האינטרס של האזרח והמדינה כאחד. אנו יודעים להתנהל באופן אשר ישאיר לך האזרח את פרק הזמן הנדרש  להחליט האם להסכים להתקדם בהליך או שמא מעדיף הוא לעצור ולא להיחשף כלל. בשורה התחתונה חובת הנאמנות שלנו היא אל מול הלקוח, כך שכל התנהלות תהא כזו המאפשרת לנו להימנע מהתקדמות היה וכך הלקוח יחליט. הניסיון מאידך מלמד כי ברוב המכריע של המקרים הלקוח יאפשר לנו להתקדם בהליך ואף בסיומו של יום יברך הוא על סיום ההליך ונטרול החשיפה הפלילית באופן בו הדברים נעשו.


אני מזמין אותך להגיע אלי לפגישה בארבע עיניים, דיסקרטית ולא מחייבת. אני וצוות משרדי המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס נדע בדיוק מה טוב עבורך ובאיזו אסטרטגיה לנהוג. נשב, ננתח את המצב, נבהיר לך בדיוק מה הצעדים לביצוע והיה ונקבל ממך אור ירוק נפעל בשלבים. רק בכפוף לאישורך נתקדם שלב שלב, עד שנביאך לעבר היעד המבוקש במינימום עלות ובמינימום נזק. תתקשר עתה ונקדם המתחייב לאלתר.
לטיפול מהיר בעיניינך ניתן להתקשר ישירות לעו"ד 
אלי דורון, שותף מייסד ומומחה בבמיסוי, נייד: 0544251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייעוץ משפטי לחשודים בדרישת מע"מ תשומות ע"ס חשבוניות פיקטיביות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ייעוץ משפטי לבעלי עסקים הנחשדים ע"י מע"מ בדרישת מע"מ תשומות ע"ס חשבוניות פיקטיביות ע"י עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס. מע"מ דורשים מהאזרח שורה ארוכה של בדיקות ופעולות אותן על בעל העסק לבצע.

אולם אירועים קיבל חשבוניות פיקטיביות וספריו נפסלו

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ביהמ"ש אישר פסילת ספרים לאולם אירועים גדול שקיבל חשבוניות פיקטיביות

מקרה בר רפאלי - ההיבטים הפליליים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

לאחרונה עלו לכותרות בר רפאלי והוריה ציפי ורפי רפאלי בהקשר עם פרשיית חשד להעלמות מס בגובה של כ-30 מיליון ₪. מקרה זה מתוקשר לא רק בשל הפן הרכילותי, אלא גם בשל המורכבויות המשפטיות, המסויות, והפיננסיות הכרוכות בפרשה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם