מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן


ניכוי מס במקור לגבי תשלומים לתושבי חוץ

סעיף 170 לפקודת מס הכנסה קובע את החובה לנכות מס בשיעור של 25% בעת תשלום לתושב חוץ שהוא יחיד ומס בשיעור הקבוע עבור חברות אילו מדובר בתשלום בחברה. מאידך, במידה ונמסר למשלם אישור מטעם פקיד השומה המעניק פטור או הפחתה מהתשלומים לעיל – אין חובה לבצע ניכויים אלו. החובה הנ"ל חלה גם על מוסדות כספיים כגון בנקים אשר באמצעותם מתבצעים תשלומים ויש לראות בהם כ-"משלם" באופן שחלה עליהם חובת ניכוי המס במקור מתשלומים אותם הם מבצעים לתושבי חוץ כאמור.
 

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושבי חוץ) מחייבות גורם אשר ניכה מס במקור בהתאם לסעיף 170 לפקודה, ושאינו מוסד כספי, בהגשת דו"ח שנתי עד ליום 31.3 לשנה העוקבת. נישומים אלו יחויבו בדיווח בין אם ניכו מס ובין אם לאו. לשון החוק מלמדת כי חובת ניכוי המס במקור חלה עבור "הכנסה חייבת", אך בפועל רשות המיסים רואה בחובה זו כחלה על כל תשלום לתושב חוץ מלבד תשלומים ספציפיים שצוינו בהוראות מפורשות מטעם רשות המיסים. פקיד השומה רשאי לשום אדם שלא ניכה את סכום המס כפי שנדרש על פי דין, בשומה לפי מיטב השפיטה בהתאם לסכום המס אותו החסיר הנישום בעת שהיה נדרש לניכוי מס במקור. עם זאת, הוראות רשות המיסים קובעות כי תשלומים מסוימים לתושבי חוץ אינם חייבים בניכוי מס במקור:

  1. שירותי תיירות בחו"ל.
  2. שירותי ביטוח המכסים סיכונים בחו"ל.
  3. דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
  4. סך תשלומים שאינו עולה $250,000 בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם מחוץ לגבולות ישראל, על המשלם להצהיר כי נותן השירותים לא שהה בישראל לצורך הענקת השירותים נשוא התשלום.
  5. רכישת טובין מוחשיים עם רשימון ייבוא.
  6. הוצאות פרסום בחו"ל, למעט הוצאות פרסום באינטרנט ובכפוף לתנאים נוספים.

ההוראות בתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 שיצאה מטעם רשות המיסים, קיבלה הארכה נוספת ותחול גם בשנת המס 2020.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות קומבינציה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); בן מוגרבי עו"ד; דנה מקמל', משפטנית

בשל העובדה שבעסקת קומבינציה אין תמורה שמועברת במזומן, עולה השאלה כיצד מנהל מיסוי מקרקעין צריך לקבוע את השווי של עסקאות מסוג זה. שאלה זו חשובה מכיוון שמיסוי הוא גורם משמעותי בקביעת המחיר הסופי שישלם הרוכש עבור הדירה - לאורך השנים התפתחו מספר גישות לצורך מענה על שאלה זו.

אישור ניכוי מס במקור - הוראת ביצוע 2020

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ביום 1.1.20 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 02-2020 של מס הכנסה לשנת המס 2020 אשר עוסקת באישורי ניכוי מס במקור ובאישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 והתקנות מכוחה.

מחילת חוב לספק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לנו ניסיון רב בהתנהלות שומתית מסוג זה ובקיאות בכל הקשור בהתנהלות של יבואן ישראלי מול ספק זר ולמורכבות העלולה להיווצר מול רשויות המס ופקידי השומה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם