מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן


ניכוי מס במקור לגבי תשלומים לתושבי חוץ

סעיף 170 לפקודת מס הכנסה קובע את החובה לנכות מס בשיעור של 25% בעת תשלום לתושב חוץ שהוא יחיד ומס בשיעור הקבוע עבור חברות אילו מדובר בתשלום בחברה. מאידך, במידה ונמסר למשלם אישור מטעם פקיד השומה המעניק פטור או הפחתה מהתשלומים לעיל – אין חובה לבצע ניכויים אלו. החובה הנ"ל חלה גם על מוסדות כספיים כגון בנקים אשר באמצעותם מתבצעים תשלומים ויש לראות בהם כ-"משלם" באופן שחלה עליהם חובת ניכוי המס במקור מתשלומים אותם הם מבצעים לתושבי חוץ כאמור.
 

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושבי חוץ) מחייבות גורם אשר ניכה מס במקור בהתאם לסעיף 170 לפקודה, ושאינו מוסד כספי, בהגשת דו"ח שנתי עד ליום 31.3 לשנה העוקבת. נישומים אלו יחויבו בדיווח בין אם ניכו מס ובין אם לאו. לשון החוק מלמדת כי חובת ניכוי המס במקור חלה עבור "הכנסה חייבת", אך בפועל רשות המיסים רואה בחובה זו כחלה על כל תשלום לתושב חוץ מלבד תשלומים ספציפיים שצוינו בהוראות מפורשות מטעם רשות המיסים. פקיד השומה רשאי לשום אדם שלא ניכה את סכום המס כפי שנדרש על פי דין, בשומה לפי מיטב השפיטה בהתאם לסכום המס אותו החסיר הנישום בעת שהיה נדרש לניכוי מס במקור. עם זאת, הוראות רשות המיסים קובעות כי תשלומים מסוימים לתושבי חוץ אינם חייבים בניכוי מס במקור:

  1. שירותי תיירות בחו"ל.
  2. שירותי ביטוח המכסים סיכונים בחו"ל.
  3. דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
  4. סך תשלומים שאינו עולה $250,000 בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם מחוץ לגבולות ישראל, על המשלם להצהיר כי נותן השירותים לא שהה בישראל לצורך הענקת השירותים נשוא התשלום.
  5. רכישת טובין מוחשיים עם רשימון ייבוא.
  6. הוצאות פרסום בחו"ל, למעט הוצאות פרסום באינטרנט ובכפוף לתנאים נוספים.

ההוראות בתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 שיצאה מטעם רשות המיסים, קיבלה הארכה נוספת ותחול גם בשנת המס 2020.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הלוואת בעלים או דיבידנד?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט נדרש להכריע בעניין 67285-01-18 זימרמן נ' פקיד שומה נתניה בשלוש סוגיות אשר היוו את בסיס המחלוקת בין הצדדים: כיצד יש לסווג את יתרת העודפים בסך 2,200,000 ₪ - דיבידנד או הלוואה? האם ייחוס משיכת יתרת העודפים בתאריך 31.12.12 נעשה כדין? האם ניתן לחייב בריבית בגין יתרת החוב מכוחו של סעיף 3(ט)(1) לפקודה?

פריסת מס שבח ותמורה הנצמחת מעסקת המכר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

משרדנו הינו בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום וידע לתת לכבודכם את מלוא השירות הכרוך בקבלת הטבת 'פריסת מס שבח' וזאת החל מעריכת כלל המסמכים המתחייבים, יצירת קשר עם הגורמים הרלבנטיים לצורך הגשתם של המסמכים, תכנון תשלום המס כדין והכל במטרה לסייע לכם ולתת את המלוא הליווי המתחייב לצורך השלמת הליך פריסת מס השבח, בדיוק, במסירות ובתוצאה באיכות מקסימלית.

שיעור הרווח הגולמי בענף השיפוצים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

סיקור מיוחד בעניין ע"מ 14-06-44217 נאג'ם ואח' נ' פקיד שומה ירושלים, ערעור בגין החלטה בהשגה שהוגשה על שומות מס לפי מיטב השפיטה אותן הוציא פקיד השומה לשני המערערים - חאלד נאג'ם וחסאם רג'בי, הפועלים בשותפות בתחום עבודות הבניה, וכן בגין החלטת פקיד השומה על פסילת ספרי השותפות בשנים 2007 ו-2009.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם