מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן


רווחים ראויים לחלוקה בחברה זרה – פסק דין כור סחר בע"מ נגד פקיד שומה חיפה

פסק דין יוצא חוצץ כנגד ההחלטה שנתקבלה בפס"ד בעניין דלק הונגריה, בו נקבע כי רווחים שנצברו בחברה זרה, אפילו אם אלו לא חויבו במס חברות בישראל, מהווים רווחים ראויים לחלוקה ("רר"לים") בהתאם לסעיף 94ב לפקודה. משכך, יש למסותם כדיבידנד בהתחשב בשיטת הזיכוי העקיף הקבוע בסעיף 126 לפקודה.
 
כור סחר בע"מ (להלן: "המערערת") היא חברה ישראלית המחזיקה ב-49% מהון המניות של חברת Balton C.P Limited (להלן: "בלטון"), חברה פרטית זרה אשר התאגדה באנגליה. יתרת 51% המניות הוחזקה בידי חברת טלקומוניקציה אשר גם היא חברה פרטית זרה שהתאגדה באנגליה. בתאריך ה-2.4.12 המערערת מכרה את מלוא אחזקותיה בבלטון תמורת 30 מיליון ₪, ובמקביל שולם למערערת דיבידנד בסך של כ-8.5 מיליון ₪. המערערת יישמה את הלכת פסק דין "דלק הונגריה" ודיווחה בדו"ח השנתי כי נוצר לה רווח הון ריאלי שאינו חייב במס בסכום של כ-6.2 מיליון ₪, וזאת בשל קיומו של סכום בסך של כ-29.5 מיליון ₪ אצל בלטון שהוגדרו כ-"רווחים ראויים לחלוקה", בהתאם לסעיף 94ב לפקודה כאמור.
 
טענות הצדדים
בהתאם לסיווג מכירת המניות של המערערת ובשל העובדה כי טענה שאין לה חבות מס בגין מכירת מניותיה, המערערת לא קיזזה הפסד הון שנצמח בשנת 2011 בסך של כ-3.3 מיליון ₪. בשנים 2013-2014 בשל העובדה כי לא נצמחו רווחים שניתן לקזז בגינם הפסדים מועברים, דיווחה המערערת בדו"חותיה הכספיים על הפסד הון מועבר. בשנת 2012 דיווחה המערערת בדוחותיה הכספיים על הדיבידנד שנתקבל ואולם המערערת צירפה חישוב בביאורים לפיו דיבידנד זה אינו חייב במס, בהתאם לסעיף 126 לפקודה והזיכוי העקיף לו היא זכאית לשיטתה. בשומות מס שהוצאו למערערת על השנים 2012-2014 קבע פקיד שומה חיפה (להלן: "המשיב") כי יש לקזז את הפסדי ההון המועברים בשנת 2012 מול מכירת המניות ובעקבות זאת יש לתקן את דו"חות 2013-2014, שכן אין לכלול בהם נכס מס בדמות הפסדי הון מועברים. כמו כן, המשיב קבע כי אין להחיל את סעיף 94ב לפקודה על מכירת המניות והרווח הון שנוצר בגין המכירה, ומכאן הערעור.  
 
החלטת בית המשפט 
ראשית, עסקה השופטת ויינשטיין אודות זכאות המערערת להחיל את סעיף 94ב לפקודה בעת מכירת החזקתה בבלטון, וכאמור החלטת ביהמ"ש לא מתיישבת עם ההחלטה בפסק דין דלק הונגריה. לעמדת השופטת ויינשטיין, סעיף 94ב אינו חל במקרים של מכירת מניות בחברה זרה שרווחיה חויבו במס מחוץ לישראל. כל האמור נובע מהסיבה כי הרר"לים מחושבים לפי הסכום הנמוך בין המסלול החשבונאי למסלול המיסויי ולכן המערערת לא יכולה לטעון להחלת הסעיף. בנימוקי פסק הדין מציינת השופטת ויינשטיין כי לשון סעיף 94ב רואה ברווחים ראויים לחלוקה, רק רווחים אשר עונים להגדרה "רווחים שנתחייבו במס". זאת בהתאם לסוגיה שנידונה בביהמ"ש העליון בעניין ז'ורבין (ע"א 7566/13), שם נקבע כי "רווחים שנתחייבו במס" אלו רווחים אשר שולמו עליהם מיסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ולא מכוח אלה שהוטל עליהם מס זר. בנוסף, נדונה גם סוגיית קיזוז הפסד ההון המועבר אל רווח ההון ממכירת המניות של חברת בלטון. ביהמ"ש דחה את טענותיה של המערערת אשר טענה כי יש לראות בחלק מהרווחים הראויים לחלוקה כדיבידנד (בניגוד לדעה הרווחת כי מדובר ברווחי הון). השופטת ויינשטיין הוסיפה כי יש לראות את סכום "הדיבידנד" כחלק אינטגרלי מרווח ההון שנצמח למערערת בגין מכירת המניות בבלטון, ולכן היה על המערערת לקזז בתחילה את הפסד ההון שנוצר כנגד רווח ההון שנבע ממכירת המניות בבלטון.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

העברת כסף מחו"ל לישראל עקב הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

טיפול משפטי בהעברת כספים מחול לישראל, עקב משבר הקורונה, ע"י עו"ד מומחים בדיני בנקאות ודיני מס

מגורים בארה"ב מעל 5 שנים אינם מהווים ניתוק זיקה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

מגורים בארצות הברית לתקופה של מעל 5 שנים אינם מהווים ניתקה זיקה לישראל לצורך ביטוח לאומי - להלן סיקור מיוחד בעניין פסק דין 56483-05-18, גרוס נ' המוסד לביטוח לאומי.

ייצוג ישראלים המבקשים לעלות/לחזור לישראל מארה"ב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

אנו נעשה כל שנדרש על מנת להבין את רצונותייך בטרם תגיע לישראל, לבנות תוכנית עבודה ולהוציא הנדרש אל הפועל בהצלחה, כך שבעת הגעתך הכל ימתין עבורך בצורה מושלמת.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם