מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית


רופא נשים מוכר מאוד נעצר בגין העלמת הכנסות!

חובת הדיווח על תקבולים למס הכנסה ומע"מ באופן שוטף הינה חלק אינטגרלי מחייו של אדם העובד במדינה מתוקנת, בין אם הוא עצמאי ובין אם הוא שכיר, שכן חייב הוא על פי דין לדווח על מלוא הכנסותיו ועל כל העסקאות החייבות במס שביצע. לעיתים תכופות, עדים אנו לעבירות מס מצד נישומים שהכניסו לכיסם כספים מבלי לדווח עליהם לרשויות המס כדין.
 
מן הראוי לציין, כי הפרת חובת הדיווח גוררת לצידה עונש בהתאם לסוג ההפרה ולאופייה, כאשר העונשים הנלווים לעבירות מס יכול שיגיעו לסכומי עתק וזאת לנוכח הוראת החוק לפיה נישום שהעלים מס במרמה יכול שיידרש לשלם קנס הכפול מסכום ההכנסה שהעלים. יתרה מזו, מעלימי המס חשו]ים גם עונש מאסר בפועל. לאחרונה פורסם, כי רופא בכיר נעצר בחשד לאי דיווח על הכנסותיו, הנישום העלים תשלומים שקיבל ממטופליו במסגרת טיפולים פרטיים שביצע בסך של מאות אלפי שקלים ועקב כך נעצר לחקירות. בימים אלה מתנהל הליך משפטי בעניינו, בתוך כך וכחלק אינהרנטי מהסנקציות והעונשים המוטלים על עבירת אי הדיווח שוחרר החשוד בתנאים מגבילים בהם ערבות על סך של 50,000 ש"ח, ערבות עצמית וערבות צד ג' על סך של חצי מיליון שקלים, כמו כן בית המשפט הטיל כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ עד לחודש למאי 2020. מפאת חשיבותו של הנושא, להלן סקירה לחלק מעבירות המס השונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975(להלן: "חוק מע"מ") ועל פי חוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"), וכן סוגי העונשים הנלווים בגין כל עבירה:
 
עבירות מס על פי הפקודה
1. אי העברת מס שנוכה: אדם עליו חלה חובה לנכות מס ועשה כן אך לא העביר את התשלומים לרשות מס הכנסה – דינו מאסר שנתיים ו/או קנס השווה לכפל הסכום שלא העביר; גובה הקנס יכול שיגיע לסך של עד 75,300 ₪.  
2. מרמה: אדם שביצע פעולות במטרה להפחית את חבות המס בדמות השמטת פרטים או מסירת אמרות ופרטים כוזבים בדו"ח שיש להגישו או שעשה כן במענה לשאלה שנשאלה בכוונה לבצע תחבולה שתאפשר לו להתחמק מתשלומי מס המתחייבים על פי דין -  דינו מאסר שבע שנים ו/או קנס השווה לכפל הסכום שהעביר; גובה הקנס יכול שיגיע לסך של עד 226,000 שקלים חדשים.
3. אי דיווח על פתיחת עסק: אדם שפתח עסק או החל לעסוק במשלח יד ולא הודיע על כך במועד בהתאם להוראות הפקודה ואף לא הגיש במועד את הדו"ח השנתי הראשון – דינו מאסר שלוש שנים או קנס פי אחד וחצי מסכם המס שנתחייב בו; הקנס יכול שיגיע עד לסך של 75,300 ₪.  
 
עבירות על פי חוק מע"מ
בהתאם להוראות המנויות בחוק, חלה חובת דיווח כוללת על עסקאות בישראל ועל ייבוא טובין, כאשר הפרת הוראה אחת או יותר בחוק המע"מ גוררת גם היא לעונשים כבדים. להלן דוגמאות לעבירות כאמור:
1. מרמה: אדם המוסר מידע כוזב בכוונה להתחמק מתשלומי מס בדמות מסירת ידיעה, דו"ח, פנקסי חשבונות, ניכוי מס תשומות, חשבוניות מס או כל מסמך אחר או שהמשיך לנהל עסקאות לאחר שנאסר עליו לעשות כן או שהשמיד פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו, דינו מאסר 5 שנים או קנס עד כפל מסכום של 226,000 שקלים חדשים.
2. מסירת טובין שלא כדין: אדם שביצע עסקה למסירת טובין בניגוד להוראות הדין, דינו מאסר שנה.
3. אי דיווח: אדם שנמנע או מסרב למסור כל ידיעה, מסמך, דו"ח ,דיווח לרבות ניהול פנקסי חשבונות וניהולם שיש למסרם בהתאם להוראות הדין או שמסר ידיעה בדמות חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או שלא דרש לקבל חשבונית או שלא הוציא חשבונית כדין ואף אם מנע מאחר לדווח כדין, דינו מאסר שנה.
 
אם כך, כיצד ניתן להימנע מעבירות מס?
לנוכח חשיבותה של חובת הדיווח, אזרחים רבים פונים לשירותים המשפטיים השונים של עורכי דין המומחים בדיני המס לצורך התמודדות נכונה מול רשויות המס בישראל, בין אם מדובר בייעוץ פלילי לצורך התנהלות עקב עבירות מס או ייעוץ אזרחי לגבי סוגיות מיסוי שונות.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי מקרקעין ונדלן בשוויץ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

יעד אטרקטיבי אשר קרנו בעלייה בעת האחרונה הוא מדינת השלג, השוקולד והשעונים – שוויץ. עם זאת, להשקעה בנדל"ן בשוויץ עשויות להיות גם השלכות מס בישראל, אשר יש להביאן בחשבון.

יעוץ משפטי לבעלי מניות בחברה זרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי מיוחד עבור ישראלים להם מניות בחברות זרות ברחבי העולם יחד עם בעלי מניות זרים - אנו מלווים יזמים ומיזמים רבים, לחצו כאן לפרטים.

העברת כסף מחו"ל והטבות מס לעולה חדש

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס אשר בקיאים בנהלי רשויות המס לקבלת הטבות מס עבור עולים חדשים ויודע ללוות את הלקוח באופן המהיר, הבטוח והדיסקרטי עבורו לקבלת מלוא זכויותיו מאת המדינה בתחום המס כעולה חדש.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם