מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


טיפול בהחזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית / מזמין העבודה

על פי דיני מדינת ישראל בכלל וחוק מע"מ בפרט, יש בנמצא חובה להוציא חשבוניות בגין עבודות שבוצעו ו/או בגין מתן שירותי קבלנות ו/או ממכר ועוד. חוק מע"מ אף מגדיר את מועד הוצאת החשבונית, קובע מועדים מוגדרים להוצאת החשבונית וכן קובע כי בדרך כלל יש להוציא את חשבונית המס למזמין וזאת בלי כל קשר לשאלה האם החשבונית שולמה או לא שולמה, האם הצ'ק חזר או לאו וכדומה, בכפוף לחריגים.

כך יוצא שבהתנהלות שוטפת, לדוגמא של קבלן משנה, עליו לבצע את העבודות ולהוציא חשבוניות מס למזמין על מנת שיתקבל הכסף. בחלק נכבד של המקרים המזמין, זה שאמור לשלם, מתנה את התשלום למבצע בקבלה של חשבונית מס וכל עוד החשבונית לא מוצאת, הוא נמנע מכל תשלום וזאת אף אם על פי חוק מע"מ טרם הגיע המועד להוצאת החשבונית. עצם הוצאת חשבונית המס על ידי העוסק מחייבת אותו לדווח בדו"ח למע"מ בגין אותו חודש על החשבוניות שהוצאו ולשלם את מע"מ העסקאות בגין החשבוניות שהוצאו. למעשה על העוסק לשלם במסגרת הדו"ח החודשי או הדו-חודשי למע"מ את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו. ההפרש חייב להיות משולם במועדו שאם לא כן, העוסק עלול להימצא בחשיפה פלילית ואזרחית.
 
הבעיות לפעמים מתחילות שעה בה מזמין העבודה, אותו גורם שאמור לשלם, נתון בקושי תזרימי, שכן בנסיבות כאלה, מחד הוא מתנה את התשלום בהוצאת חשבוניות ואף המבצע עצמו חייב להוציא חשבוניות בלי כל קשר לתקבול, כל עוד העבודה מתבצעת בהתאם לקבוע בחוק. מאידך, מקבל החשבוניות, גם אם לא שילם בגינם למבצע, עושה בהן שימוש במובן זה שהוא דורש את מרכיב המע"מ הגלום בהן כמע"מ תשומות ובחלק מהמקרים, היה ואין לו די תשומות, מקבל הוא החזר מהמדינה בגובה המע"מ המגולם באותן חשבוניות. הניסיון מלמד כי לפעמים המצב הוא עדין במובן זה שהגורם המשלם/מזמין העבודה הינו עסק ותיק אשר שנים שילם בגין החשבוניות שבוצעו לו, גם אם לפעמים באיחור, כך שהגורם העובד/מוציא החשבוניות, לא אחת, מוצא את עצמו מוציא חשבוניות בגין עבודות מבוצעות, מייחל לקבל את התשלום במלואו מאותו מזמין ומשכך נמנע הוא מלייצר משבר, לעצור את העבודה או לבצע פעולות אחרות העלולות להביא אותו לסכסוך אל מול מזמין העבודה, כשהכל מבוצע על ידו על סמך האמונה לפיה המזמין בסופו של יום ישלם לו בגין כל החשבוניות אשר הוצאו. הבעיה האמיתית מתעוררת במקרה בו מזמין העבודה, מקבל החשבוניות, קורס. כאן בדיוק משרדנו יכול לעזור לך - כלומר אנו דנים במצב בו גוף הוציא חשבוניות למזמין, שילם את מרכיב המע"מ בגין אותן חשבוניות, שילם גם את המקדמות, ביטוח לאומי או תשלומים נגזרים אחרים וכמובן גם ביצע את העבודה ולפתע מבין הוא כי המזמין לא ישלם לו עבור אותן חשבוניות. במקרה כזה בעל העסק נשאר עם חוב פתוח, עומד מול "לקוח" שקרס, הנתון בחדלות פירעון ו/או פירוק ו/או כל הליך אחר אשר בשורה התחתונה מכניס את מוציא החשבוניות, נותן השירותים או המוצרים, במצוקה תזרימית ממש, אשר לא אחת מסכנת את קיומו שלו.
 
כיצד נוכל לסייע לך בנושא?
משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי מע"מ ויוצאי רשויות מס בכלל, כך שלנו התמחות מרכזית בדיני מס וזאת באמצעות עו"ד ורו"ח ירון טיקוצקי, עו"ד אלי דורון, עו"ד תמיר קלדרון ואחרים. במקביל למשרדנו, בניהולו של ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח, ניסיון ספציפי בכל העולם של חדלות פירעון, הקפאת הליכים וכדומה. בהישען על ניסיון זה יודע צוות מומחי המס וחדלות הפירעון של משרדנו לפעול אל מול רשויות המס בשמו של בעל העסק וזאת במטרה לקבל את כל המס אותו שילם הלקוח לרשויות בגין החשבוניות שהוצאו ולא שולמו. כך, יידע משרדנו לפעול מול מע"מ לטובת קבלת החזרי מע"מ בגין המע"מ הגלום באותן חשבוניות. בנוסף, משרדנו יידע לפעול במישורים אחרים וזאת לטובת הגשת "תביעת חוב" למפרק ו/או לנאמן ו/או נקיטה בכל פעולה מקבילה נוספת על מנת לשפר את מצבו של מוציא החשבוניות. במסגרת זו נדע להנחות הן את הלקח והן את רואה החשבון של הלקוח וזאת לטובת החזר מע"מ, הפחתת חבות מס הכנסה, החזרי ביטוח לאומי ונקיטה בתביעות או בכל הליך נכון הנדרש,  אם אל מול הרשויות ואם אל מול גורמים אחרים, אם באמצעות מגעים ישירים ואם באמצעות הליכים משפטיים, הכל לטובת השבת הכספים וצמצום הנזק. למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור בהחזרי מע"מ במיוחד בנסיבות שכאלה ולכן ברור לנו כי נדע לעזור לך לקבל את המע"מ בחזרה במקרה בו החוב מוגדר כחוב אבוד. אנו מורגלים לעבוד מול משרדי מע"מ בכל הארץ ובחלק גדול של המקרים לפתור את הבעיה מבלי שנדרש לפנות לבית המשפט. מטבע הדברים אנו לוקחים בחשבון כי הלקוח במצוקת זמן וכי יש לעשות הכל בניסיון לעזור לו במהירות מבלי שנצטרך לפנות לבית משפט וכך אנו פועלים. משכך, היה ונתקלת בבעיה שכזו, היה והוצאת חשבוניות ולא קבלת תשלום בגינן, היה ואתה מבקש לקבל החזרי מע"מ בגין חוב אבוד ו/או לפעול לטובת השבת כספים שחייבים לך – אנחנו הכתובת עבורך!
 
אנא צור עמי קשר במיידי ואדאג לקדם את הנושא עבורך, יש למשרדנו ניסיון של מאות מקרים דומים - התקשר, נקיים פגישה לא מחייבת, נסביר לך כיצד לדעתנו יש לפעול ונקדם עבורך את הנדרש ללא דיחוי. חייג כעת לעו"ד אלי דורון: 054-4251054  

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייעוץ לישראלי העובד מישראל עבור מעסיק זר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

המציאות מלמדת כי יותר ויותר ישראלים מוצאים את עצמם עובדים מתוך שטח מדינת ישראל, בדרך כלל באמצעות רשת האינטרנט, עבור מעסיקים זרים במדינות מחוץ לישראל ומתוגמלים באופן כזה או אחר בגין העבודות המבוצעות על ידם בישראל לטובת מעסיקים זרים.

מיסוי עסקאות קומבינציה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); בן מוגרבי עו"ד; דנה מקמל', משפטנית

בשל העובדה שבעסקת קומבינציה אין תמורה שמועברת במזומן, עולה השאלה כיצד מנהל מיסוי מקרקעין צריך לקבוע את השווי של עסקאות מסוג זה. שאלה זו חשובה מכיוון שמיסוי הוא גורם משמעותי בקביעת המחיר הסופי שישלם הרוכש עבור הדירה - לאורך השנים התפתחו מספר גישות לצורך מענה על שאלה זו.

אישור ניכוי מס במקור - הוראת ביצוע 2020

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ביום 1.1.20 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 02-2020 של מס הכנסה לשנת המס 2020 אשר עוסקת באישורי ניכוי מס במקור ובאישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 והתקנות מכוחה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם