מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


טיפול בהחזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

ע"פ דיני מדינת ישראל בכלל וחוק מע"מ בפרט יש בנמצא חובה להוציא חשבוניות בגין עבודות שבוצעו ו/או בגין מתן שירותי קבלנות ו/או ממכר ועוד. חוק מע"מ אף מגדיר את מועד הוצאת החשבונית, החוק קובע מועדים מוגדרים להוצאת החשבונית וקובע כי בדר"כ יש להוציא את חשבונית המס למזמין וזאת בלי כל קשר לשאלה האם החשבונית שולמה או לא שולמה, האם השיק חזר או לא חזר וכדומה, בכפוף לחריגים.

כך יוצא שבהתנהלות שוטפת, לדוגמא של קבלן משנה, עליו לבצע את העבודות ולהוציא חשבוניות מס למזמין על מנת שיתקבל הכסף. בחלק נכבד של המקרים המזמין, זה שאמור לשלם, מתנה את התשלום למבצע בקבלה של חשבונית מס וכל עוד חשבונית מס לא מוצאת לו הוא נמנע מכל תשלום וזאת אף אם ע"פ חוק מע"מ טרם הגיע המועד להוצאת החשבונית. עצם הוצאת החשבונית מס ע"י העוסק מחייבת אותו לדווח בדוח למע"מ בגין אותו חודש על החשבוניות שהוצאו ולשלם למע"מ את מע"מ העסקאות בגין החשבוניות שהוצאו. למעשה על העוסק לשלם במסגרת הדוח החודשי או הדו חודשי שלו למע"מ את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו . ההפרש חייב להיות משולם במועדו שאם לא כן – העוסק עלול להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.
 
הבעיות לפעמים מתחילות שעה בה מזמין העבודה, אותו גורם שאמור לשלם, נתון בקושי תזרימי. שכן בנסיבות כאלה, מחד הוא מתנה את התשלום בהוצאת חשבוניות ואף המבצע עצמו חייב להוציא חשבוניות בלי כל קשר לתקבול, כל עוד העבודה מתבצעת בהתאם לקבוע בחוק. מאידך, מקבל החשבוניות, גם אם לא שילם בגינם למבצע, עושה בהן שימוש במובן זה שהוא דורש את מרכיב המע"מ הגלום בהן כמע"מ תשומות ובחלק מהמקרים, היה ואין לו די תשומות, מקבל הוא החזר מהמדינה בגובה המע"מ המגולם באותן חשבוניות. הניסיון מלמד כי לפעמים המצב הוא מאוד עדין במובן זה שהגורם המשלם/מזמין העבודה הינו עסק ותיק אשר שנים שילם בגין החשבוניות שבוצעו לו, גם אם לפעמים באיחור, כך שהגורם העובד -  מוציא החשבוניות, לא אחת, מוצא את עצמו מוציא חשבוניות בגין עבודות מבוצעות, מייחל לקבל את התשלום במלואן מאותו מזמין ומשכך נמנע הוא מלייצר משבר, לעצור את העבודה או לבצע פעולות אחרות העלולות להביא אותו לסכסוך אל מול מזמין העבודה, כשהכול מבוצע על ידו על סמך האמונה לפיה המזמין בסופו של יום ישלם לו בגין כל החשבוניות אשר הוצאו על ידו.
 
הבעיה מתעוררת במקרה בו מזמין העבודות, מקבל החשבוניות, קורס. כאן בדיוק משרדנו יכול לעזור לך. כלומר, אנו דנים במצב בו גוף הוציא חשבוניות למזמין , שילם את מרכיב המע"מ בגין אותן חשבוניות, שילם גם את המקדמות, ביטוח לאומי או תשלומים נגזרים אחרים וכמובן גם ביצע את העבודה ולפתע מבין הוא כי המזמין לא ישלם לו את אותם חשבוניות. במקרה כזה - הוא, בעל העסק, נשאר עם החוב פתוח, עומד מול "לקוח" שקרס, הנתון בחדלות פירעון ו/או פירוק ו/או כל הליך אחר אשר בשורה התחתונה מכניס את מוציא החשבוניות, נותן השירותים או המוצרים, במצוקה תזרימית ממש, אשר לא אחת מסכנת אף את קיומו שלו .
 
כן בדיוק משרדנו יוכל לעזור.
משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי מע"מ ויוצאי רשויות מס בכלל. כך שלמשרדנו יש התמחות בדיני מס וזאת באמצעות עו"ד ורו"ח ירון טיקוצקי, עו"ד אלי דורון, עו"ד תמיר קלדרון  ואחרים. במקביל למשרדנו, בניהולו של ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח, ניסיון ספציפי בכל העולם של חדלות פירעון, הקפאת הליכים וכדומה. בהישען על ניסיון זה יודע צוות מומחי המס וחדלות הפירעון של משרדנו לפעול אל מול רשויות המס בשמו של בעל העסק וזאת במטרה לקבל את כל המס אותו שילם הלקוח לרשויות  בגין אותן חשבוניות שהוצאו ולא שולמו. כך, ידע משרדנו לפעול מול מע"מ לטובת קבלת החזרי מע"מ בגין המע"מ הגלום באותן חשבוניות.

בנוסף, משרדנו ידע לפעול במישורים אחרים וזאת לטובת הגשת "תביעת חוב" למפרק ו/או לנאמן ו/או נקיטה בכל פעולה מקבילה נוספת על מנת לשפר את מצבו של מוציא החשבוניות. במסגרת זו נדע להנחות הן את הלקח והן את רוה"ח של הלקוח וזאת לטובת החזר מע"מ, הפחתת חבות מס הכנסה , החזרי ביטוח לאומי ונקיטה בתביעות או בכל הליך נכון הנדרש,  אם  אל מול הרשויות ואם אל מול גורמים אחרים, אם באמצעות מגעים ישירים ואם באמצעות הליכים משפטים, הכול לטובת השבת הכספים וצמצום הנזק.
 
למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור בהחזרי מע"מ במיוחד בנסיבות שכאלה ולכן ברור לנו כי נדע לעזור לך לקבל את המע"מ בחזרה במקרה בו החוב מוגדר כחוב אבוד. אנו מורגלים לעבוד מול משרדי מע"מ בכל הארץ ובחלק גדול של המקרים לפתור את הבעיה מבלי שנדרש לפנות לבית המשפט. מטבע הדברים אנו לוקחים בחשבון כי הלקוח במצוקת זמן וכי יש לעשות הכול בניסיון לעזור לו במהירות מבלי שנצטרך לפנות לבית משפט וכך אנו פועלים. משכך, היה ונתקלת בבעיה שכזו, היה והוצאת חשבוניות ולא קבלת תשלום בגינן, היה ואתה מבקש לקבל החזרי מע"מ בגין חוב אבוד ו/או לפעול לטובת השבת כספים שחייבים לך – אנחנו הכתובת עבורך.
 
אנא צור עמי קשר במידי ואני אדאג לקדם את הנושא במידי עבורך. יש למשרדנו ניסיון של מאות מקרים דוגמת זה. התקשר, נקיים פגישה לא מחייבת, נסביר לך כיצד לדעתנו יש לפעול. נקדם עבורך את הנדרש ללא דיחוי. עו"ד אלי דורון, נייד: 0544251054  

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נעדכנכם, כי לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם