מאת: אלי דורון, עורך דין; ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון); איקה בן מרדכי, משפטנית


תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.
התכנית חלה על מבנים בעלי 2 קומות או יותר ואשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1 בינואר 1980.

 

הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן התרי בניה מכוחה, התמ"א מציעה תמריצים לבעלי הנכסים ו/או היזמים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית - זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים. במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, ניתנות הטבות מיסוי לדיירים ולקבלן/היזם (לגבי עסקאות שנחתמו לפני 1 באוגוסט 2007), כגון פטור ממס שבח, ובתנאי שהתקיימו התנאים הבאים: זכויות הבנייה הוקנו לפי הוראות תמ"א 38, החיזוק של הבניין בוצע בהתאם להוראות החיזוק שבתמ"א, והתמורה שניתנה לבעלי הדירות היא "שירותי בנייה לפי "תכנית החיזוק". פטור מס מכירה כאמור בסעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין, חוק התכנון והבניה תיקון מס' 96 התשע"א-2011, מעניק פטור מלא מהיטל השבחה.

 

תוספות בנייה למבני מגורים קיימים

במקביל מציעה התמ"א תוספות בניה למבני מגורים קיימים: תוספת יחידות דיור למבנה על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת קומה או תוספת אגף והרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה עד ל-25 מ"ר, התקנת מעלית, עיצוב המבנה ושיפוצו, תשלום לכיסוי הוצאות הכרוכות בשירותי הבנייה כגון: שכר טרחה עורכי דין, יועצים נוספים, הוצאות הובלה, תשלום שכר דירה לתקופת השיפוץ וכו'); למבנים שאינם מיועדים למגורים מציעה התמ"א תוספת בשטח בניה של קומה טיפוסית. זכויות הבנייה/התוספת המיועדת להרחבת הדיור, הינן למעשה הטבה המאפשרת הגדלת רווחת הדיור והגדלת ערך הדירה. ככלל הוספת הקומה תעשה בהתאם לשיקול דעת הרשות המקומית בכפוף לשיקולים הנדסיים ותכנוניים.

 

נטיית בתי המשפט בישראל בעניין

בתי המשפט נוטים לשתף פעולה עם המגמה והכוונה לקידום תמ"א 38, כך למשל בית המשפט העליון, ביום 2.5.12 קיבל את עמדת מדינת ישראל ברע"פ 2510/12 אשר רון נ' מדינת ישראל וקבע שצו הפסקת הבנייה ניתן כדין, בית המשפט הבהיר שיש להשלים את עבודות החיזוק, קודם שמוסיפים עומס על המבנה על ידי הוספת קומה חדשה, שכן עלולה לחול התפתחות שאינה תלויה בהם, שתמנע מהם לעשות כן. אין היגיון במתן הטבה (תוספת בנייה) לפני קיום התחייבות (חיזוק המבנה). זכויות הבנייה המוקנות במסגרת ההיתרים הניתנים לפי תמ"א 38, מהוות נדבך משני אך לא עיקרי. מכאן שתנאי זה בא להבטיח את קיום תכליתה של תמ"א 38.

ביישום תמ"א 38 יש לבחון את היבטי המיסוי החלים, שלבי הביצוע מבחינה תכנונית והיבטים משפטיים שונים העשוים במקרים מסויימים להיות מורכבים. כל זאת במטרה לבצע עסקה שתאושר הן מבחינת וועדות התכנון וכמו כן לא תטיל נטל מס מכביד מידי על הדיירים. הטיפול בעסקה שכזו מחייב על כן, היוועצות והסתייעות במומחים.

 

>> זקוקים לייעוץ של עו"ד תמ"א 38? לחצו כאן.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעות ליקויי בניה

מאת: צוות האתר

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל"ן ישראלי ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם