מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית


תיקון 132 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2003, הפך את שיטת המס בישראל משיטת מס על בסיס טריטוריאלי לשיטת מס על בסיס פרסונאלי, לפיה מי שמוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"תושב ישראל" (יחיד ותאגיד), יחויב במס בישראל על כלל הכנסותיו, ללא קשר לשאלה היכן הופקו, נצמחו, או נתקבלו ההכנסות.

אלא מאי? ישנם תושבי ישראל המחזיקים מחוץ לישראל כספים, רכוש, הון וכו' (להלן "נכסי חוץ") , ואינם מדווחים לרשויות המס בישראל על ההכנסות בגין "כספים שחורים" אלו, ומשכך הינם עברייני מס.

הסיבות לאי הדיווח על נכסי החוץ הן שונות: יש ומדובר בישראלים שהחזיקו נכסי חוץ מניבים טרם תיקון 132 לפקודה ולא היו מודעים לשינוי המצב החוקי, ויש אשר רוצים להשתמט מתשלום מס או מסתמכים על חוקי הסודיות הבנקאית בחו"ל שימנעו חשיפתם.

בכדי לאפשר לאותם תושבי ישראל, לחשוף את נכסי החוץ ול"הכשירם", פרסמה רשות המיסים בישראל באפריל 2005, נוהל גילוי מרצון (להלן- "הנוהל"), אשר מטרתו לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים, שעברו עבירות על חוקי המיסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת.
במסגרת נוהל זה מטופלות עבירות השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא.

לשם עידוד הנוהל, מתחייבת רשות המיסים בתיאום עם הפרקליטות, שלא יינקטו הליכים פליליים נגד הפונה שיבצע גילוי מרצון, ואולם על המבקשים לנקוט בהליך, לעמוד במספר תנאים יסודיים טרם הגשת הצהרת אמת, תיקון הדיווח ותשלום המס המגיע.

בתאריך 15 לנובמבר 2011, פרסמה רשות המיסים בישראל נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה שבין 15.11.2011 ועד 30.6.2012, אשר במסגרתו תינתן האפשרות לתושבי ישראל המחזיקים נכסי חוץ שונים, בהם כספים שחורים בחשבונות בנק בחו"ל, ולא דיווחו עד כה על הכנסותיהם אלו, לבצע מהלך של "גילוי מרצון" אשר יקנה באותם מקרים חסינות מנקיטה בהליך פלילי במישור דיני המס, וכן יעניק הקלות במישור הגבייה-ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות (להלן: "הוראת השעה").

הוראת השעה מציעה הקלות משמעותיות בהשוואה לנוהל הקבוע, הן במישור הגבייה והן במישור ההליך הפרוצדוראלי ובעיקר –ריכוז הטיפול במישור הפלילי והאזרחי תחת קורת גג אחת.

ההקלות יינתנו רק לתושבי ישראל אשר יבצעו את הליך הגילוי מרצון עד ליום 30/6/2012, ולאחריו תמשיך רשות המיסים לפעול בהתאם לסמכויות הפליליות והאזרחיות הנתונות בידה, על מנת לגלות, למסות ולנקוט בהליכים פליליים כנגד תושבי ישראל אשר אינם מדווחים על ההכנסות המופקות על ידם.

להלן דוגמאות למקרים עליהם יחול תחול הוראת השעה, ויודגש שאין המדובר ברשימה סגורה:
• הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו בירושה או במתנה מתושב חוץ.
• הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו"ל, ששולם עליה מס או שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל.
• הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ, שחבות המס בגינן קיימת החל משנת 2003 בעקבות תיקון 132 לפקודה.

בקשה שתוגש ללשכת מנהל רשות המיסים, ותאושר על ידי הוועדה, תקנה לפונה חסינות מפני כל סנקציה פלילית במסגרת דיני המס. הוועדה תבחן את השלכות המס הנובעות מהבקשה ותקבע שומת מס אזרחית, לרבות בדרך של הסכם עם הפונה.

המס המחויב בהתאם לשומה האזרחית לא יצבור ריבית וקנסות, וכן רשאית הוועדה ליתן הקלות לגבי הפרשה הצמדה החלים על המס המחויב עד לביטולם המוחלט.

לאור הוראת השעה במסגרת נוהל גילוי מרצון נפתח חלון הזדמנויות לבעלי "כספים שחורים" בחשבונות בנק בחו"ל. על כן טוב יעשו אלו באם יפנו למשרדנו ויפעלו במסגרת הליך מבורך זה,אשר ייתן בידם את האפשרות ל"הלבין" את הכסף השחור שבחזקתם ולהכשירו מבלי לשאת בתוצאות פליליות בגין מעשיהם.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

אולם אירועים קיבל חשבוניות פיקטיביות וספריו נפסלו

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ביהמ"ש אישר פסילת ספרים לאולם אירועים גדול שקיבל חשבוניות פיקטיביות

מקרה בר רפאלי - ההיבטים הפליליים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

לאחרונה עלו לכותרות בר רפאלי והוריה ציפי ורפי רפאלי בהקשר עם פרשיית חשד להעלמות מס בגובה של כ-30 מיליון ₪. מקרה זה מתוקשר לא רק בשל הפן הרכילותי, אלא גם בשל המורכבויות המשפטיות, המסויות, והפיננסיות הכרוכות בפרשה.

שומת מס הכנסה ומע"מ עקב חקירת הרשויות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ וייצוג מס משפטי בענייני שומות מס הכנסה ומע"מ עקב חקירת הרשויות בישראל - אנו נדע להוביל לתוצאה הנכונה במטרה להימנע מתסבוכת פלילית ואזרחית.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם