מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


מטבעות דיגיטליים - דיווח ותשלום מס על מכירה (עידכון טופס 1399 לשנת 2019)

כידוע, מכירת נכס הוני מהווה אירוע מס החייב בדיווח על ידי המוכר לרשויות המס ותשלום מס ככל הנדרש - בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, הגדרת "נכס" הינה רחבה וכוללת "כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל".
 
הדיווח אודות המכירה של הנכס ההוני מתבצע באמצעות טופס מספר 1399 – "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס" אשר מפורסם על ידי רשות המיסים מדי שנה. במסגרת אותו טופס, יש לדווח גם על רווח ההון, ככל שנוצר, מאירוע המכירה. יצוין, כי על המוכר חלה החובה לדווח על אירוע המכירה באמצעות הטופס, כאמור, לא יאוחר מ- 30 יום ממועד ביצוע העסקה, וכן לשלם מקדמה על חשבון המס שנוצר עקב המכירה.
 
כפי שפורסם לא פעם, רשות המיסים רואה במטבע וירטואלי כנכס לצרכי מס בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. לשיטת רשות המיסים, מטבע דיגיטלי הוא רכושו של אדם המחזיק בו (גם אם לא באופן פיזי מוחשי) ומשכך הוא נכלל בהגדרת המונח "נכס". עמדה זו של רשויות המס קיבלה ביטוי, בין היתר, במסגרת חוזר מס הכנסה מספר 05/2018 מיום 17/1/2018 בנושא "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואליים')" וכן בפסק הדין בעניין קופל (ע"מ 11503-05-16) שבמסגרתו אף נתקבלה עמדתה של רשות המסים על ידי בית המשפט המחוזי. ראוי לציין, כי בנסיבות מסוימות רשות המיסים יכולה לראות בהכנסות של נישום ממטבעות דיגיטליים כהכנסה מעסק (בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה), ולמסותו בהתאם כהכנסה פירותית מעסק בשיעורי מס הקבועים בסעיפים 121 או 126 לפקודת מס הכנסה. בנוסף, יש לציין גם, כי קבלת מטבעות דיגיטליים באמצעות פעילות של כריה (תהליך "הפקה" או "קבלה" של המטבעות בדיגיטליים באמצעות "כוח מחשוב"), נחשבת לשיטת רשות המיסים כהכנסה עסקית, ותמוסה בהתאם לסעיפים 121 או 126 לפקודת מס הכנסה.
 
נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה פרסמה רשות המיסים את טופס 1399 לשנת המס 2019, המכונה "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019", במסגרתו ישנה התייחסות מפורשת לדיווח אודות מכירה של מטבע וירטואלי בעמודה חדשה וייעודית לכך. לאור האמור, על כל נישום המוכר מטבע וירטואלי, חלה החובה לדווח באמצעות טופס 1399 המעודכן, תוך 30 יום ממועד המכירה, וכן לשלם מקדמות על חשבון המס ככל שנוצר עקב המכירה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

המרת מטבע דיגיטלי / קריפטו מסוג אחד לאחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מיוחד לממירי מטבעות דיגיטליים / קריפטו מסוג אחד לסוג אחר במטרה להביא לידי הכשרת מטבעות וארנקים דיגיטליים, הלבנה של מטבעות שחורים וכו' - קראו כאן בהרחבה בנושא.

בנקים בישראל מסרבים לקבל כסף שמקורו במטבעות ווירטואליים

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לא פעם, אנו נתקלים במשקיעים אשר מבקשים להעביר את תמורת השקעתם ורווחיהם מפעילותם במטבעות ווירטואליים לחשבונות בנק בארץ אך נתקלים בסירוב על ידי הבנקים. מדובר במצב לא הגיוני כלל אשר מוביל לעיוות חוקי חמור, כאשר ניתן להתגבר עליו באמצעות הגשת תביעה כנגד הבנק המסרב לקבל את הכספים ולהכריח אותו באמצעות צו בית משפט לקבל את הכסף.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם