מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


חובת הדיווח החלה על אזרחי ארה"ב הגרים בישראל

לא כולם יודעים, אך מערכת המס בארה"ב מבוססת על אזרחות, כך שכל אדם בעל אזרחות אמריקאית (או גרין קארד) בין אם הוא מתגורר בארה"ב ובין אם הוא מתגורר מחוץ לארה"ב, מחויב לדווח על הכנסותיו ועל נכסיו לרשויות המס בארה"ב. משמעות הדברים הינה שהוא יצטרך להגיש דו"חות מס והצהרות לרשויות המס בארה"ב גם אם אין הוא מתגורר בארה"ב או מפיק הכנסות אשר מקורן בארה"ב, הכל כפי שנקבע בדין האמריקאי. 
 
למותר לציין, כי אי דיווח לרשויות המס בארה"ב מהווה עבירה פלילית. בשנים האחרונות רשויות החוק בארה"ב מגבירות את אכיפת החוק בכל הקשור לחובות אזרחיה כלפי רשויות המס בארה"ב, כאמור. כחלק ממניעת התחמקות מתשלום מס על ידי תושבי או אזרחי ארה"ב באמצעות חשבונות פיננסיים המנוהלים מחוץ לארה"ב והגברת האכיפה והציות לדיני המס בארה"ב, חוקק חוק ה-FATCA  (Foreign Accounts Tax Compliance Act)ׂ. בהתאם לחוק ה- FATCA, כל מוסד פיננסי מחוץ לארה"ב מחויב לבצע בדיקת נאותות לחשבונות המנוהלים על ידו ולבחון האם בעלי החשבונות הם אזרחי ארה"ב לצרכי מס.
 
 חוק ה-FATCA ורשויות המס בישראל 
בעקבות החוק, החליטה ממשלת ישראל לשתף פעולה עם ממשלת ארה"ב וחתמה על הסכם "שיתוף פעולה ויישום חוק הפטקא" שבמסגרתו התחייבה היא להורות בחקיקה למוסדות הפיננסים הישראליים, לבצע בדיקת נאותות לחשבונות פיננסים המנוהלים על ידם ולהעביר לרשות המיסים בישראל מידע אודות חשבונות של אזרחי ארה"ב. בעקבות זאת, בשנת 2016 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 227), התשע"ו-2016 (להלן: "התיקון"), שבמסגרתו נקבעו הוראות שונות לצורך יישום הסכם ה-FATCA והסכמים נוספים לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס בישראל ובארה"ב לגבי חשבונות פיננסיים של אזרחי ארה"ב. כפי שניתן לראות, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, מוטלת בין היתר אחריות על המוסדות הפיננסיים לזיהוי בעלי חשבונות ולדווח על חשבונות פיננסיים בבעלות אזרחי ארה"ב.
 
"זה לא הגיוני" - יש לי אזרחות אמריקאית הרבה שנים ומעולם לא נתבקשתי לדווח!
כפי שצוין לעיל, על אף שלא כולם יודעים, אנשים המחזיקים באזרחות אמריקאית או גרין קארד, מחויבים על פי הדין בארה"ב לדווח לרשויות המס בארה"ב אודות נכסיהם והכנסותיהם באמצעות דיווח שנתי וגם במצב כזה, "אי ידיעת הדין אינה פוטרת". נישומים, כאמור, אשר לא דיווחו לרשויות המס בארה"ב, חשופים, בין היתר גם מכח התיקון, לכך שהגופים הפיננסיים השונים בישראל (לרבות בנקים) יפעלו על פי חובתם וידווחו אודות אזרחי ארה"ב המחזיקים בחשבונות בישראל לרשויות המס בארה"ב. 
 
אז מה ניתן לעשות?
בפני אותם אנשים אשר לא דיווחו לרשויות המס בארה"ב, עומדת האפשרות לצמצם את החשיפה הפלילית מעצם אי הדיווח וכן להפחית או לבטל את הקנסות באמצעות הליך של גילוי מרצון. במסגרת הליך גילוי מרצון, ניתנת לאזרחי ארה"ב אפשרות ליישר קו עם רשויות המס בארה"ב ולדווח על הכנסותיהם ונכסיהם ללא חיובי קנסות וללא חשיפה לסנקציות כלכליות שונות.  למותר לציין, כי דיווח לרשויות המס בארה"ב באמצעות הליך של הגילוי מרצון עדיפה על פני מקרים בהם רשויות המס בארה"ב "יגלו" את דבר העלמת ההכנסה בעצמם שכן, במקרה זה הנישום יהא צפוי לעונשים חמורים יותר ואף להליך פלילי וכן לקנסות בסכומים גבוהים.
 
ניתן לחלק את הנישומים המבקשים לבצע גילוי מרצון לשני סוגים:
  1. נישומים שלגביהם לא קיים חשד לכוונת תרמית ואי הדיווח נבע בעצם מחוסר ידיעה ו/או בתום לב. בפני נישומים אלה, עומדת האפשרות להגיש לרשויות המס בארה"ב דוחות רטרואקטיביים ו/או לתקן דוחות שהוגשו בעבר תוך ביטול או הפחתה משמעותית של הקנסות, בהתאם לסוג המקרה.  
  2. נישומים שלגביהם קיים חשד לכוונת תרמית, להם הליך של גילוי מרצון יהווה נסיבה מקילה והם יוכלו ליהנות מהקלות שונות שנקבעו וכן מהגנה מפני חשיפה פלילית.
בימינו, קיימים אזרחי ארה"ב רבים המתגוררים דרך קבע בישראל או בארצות אחרות בעולם שלא הגישו דוחותיהם לרשויות המס בארה"ב כנדרש (בין מתוך אי ידיעה ובין מתוך סיבה אחרת) ולא שילמו את המס המתחייב עמם מתוקף אזרחותם האמריקאית. לאור שיתוף הפעולה בין ישראל לארה"ב בעניין הסכם ה-FATCA אשר קיבל גם ביטוי במסגרת פקודת מס הכנסה, המלצתנו היא שיש לפעול באופן מידי להסדרת החוב כלפי רשויות המס בארה"ב ולטעמנו, לרבות באמצעות הליך של גילוי מרצון כמפורט לעיל.
 
משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון המתמחים בדיני מס, יוכל לסייע בבחינת חובת הדיווח החלה על הנישומים השונים וזאת לאור הוראות התיקון של פקודת מס הכנסה כאמור ואת תנאי הכניסה להליך של גילוי מרצון, ולסייע בנטרול החשיפה הפלילית והפחתת הקנסות בצורה משמעותית, כאשר כל התהליך יתבצע בליווי רואי חשבון אמריקאיים המומחים בדיני המס בארה"ב.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.33 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

יעוץ משפטי לבעלי מניות בחברה זרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי מיוחד עבור ישראלים להם מניות בחברות זרות ברחבי העולם יחד עם בעלי מניות זרים - אנו מלווים יזמים ומיזמים רבים, לחצו כאן לפרטים.

העברת כסף מחו"ל והטבות מס לעולה חדש

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס אשר בקיאים בנהלי רשויות המס לקבלת הטבות מס עבור עולים חדשים ויודע ללוות את הלקוח באופן המהיר, הבטוח והדיסקרטי עבורו לקבלת מלוא זכויותיו מאת המדינה בתחום המס כעולה חדש.

אמנת המס ישראל-אוסטרליה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

החל מיום 1.1.2020 תכנס לתוקף האמנה החדשה שנחתמה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות והשתמטות ממס - להלן הנקודות העיקריות במסגרת האמנה החדשה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם