מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


טיפול וסיוע משפטי לבעלי חשבונות בנק מוקפאים בישראל

ישראלים רבים מוצאים עצמם במצב בו הבנק בישראל מבקש להקפיא את חשבון הבנק שלהם וזאת עד לקבלת הסברים באשר למהות הכסף שבחשבונות. המערכת הבנקאית, עקב רגולציה ואחריות המוטלת עליה על ידי בנק ישראל ורשויות אכיפת החוק, כמו גם אמנות והסכמים בין-לאומיים, החלה במסע לאיתור חשבונות בנק של ישראליים הנחשדים כחשבונות בהם מוחזק כסף "שחור" ו/או כסף אשר לא דווח לרשויות המס בישראל. 
 
למעשה המערכת הבנקאית חוששת להיתפס כמי שנתנה מחסה לאחר להפקיד בכותלי הבנק כספים לא מדווחים. במסגרת זו המערכת הבנקאית סורקת חשבונות בנק ומחפשת את אלה שלגישתה מעוררים חשש באשר לאי חוקיות הכספים. כך למשל פועלת המערכת הבנקאית בישראל לטובת איתור חשבונות בנק בהם הופקדו במהלך השנים מזומנים. בנסיבות שכאלה בהן מתעורר חשש מצד הבנק, פונה הוא לאזרח ומבקש ממנו לקבל ראיות התומכות במקור הכסף והמלמדות כי הכסף שבחשבון כשר, תוך הבהרה כי כל עוד לא יומצאו הסברים, החשבון בהקפאה ולא ניתן לבצע בו כל פעולה. היה ועסקינן בבעל חשבון המדווח בשוטף לרשויות המס עקב היותו עצמאי ו/או בעל עסק, דורשת המערכת הבנקאית מבעל החשבון להמציא אישור רו"ח ו/או עו"ד בדבר דיווח על החשבונות האמורים כחשבונות מדווחים וכי כל הפקדה והפקדה בחשבון דווחה לרשויות המס בישראל. בנסיבות בהן בעל החשבון שכיר ו/או כלל אין לו תיק במס הכנסה משום שאין הוא עובד וכדומה, מבקשת המערכת הבנקאית מבעל החשבון תצהיר ו/או ראייה אחרת אשר תשכנע את הבנק כי אכן הכספים שבחשבון הם כספים "לבנים" וכאלה שלא היה צריך לשלם מס בגינם.
 
במקרים שכאלה, בהם הבנק פונה לאזרח ומודיע לו כי לא יאפשר גישה לחשבון עד לקבלת הסברים כאלה או אחרים, משרדנו מתמחה. כאן בדיוק בקיאותנו בתחום המס ובחקיקה הקשורה לאיסור הלבנת הון תוכל לסייע - הניסיון מלמד כי בנסיבות שכאלה ישנה חשיבות מכרעת לאופן ההתנהלות של בעל החשבון. יש בנמצא צורך להתנהל בצורה זהירה ומקצועית על מנת להבטיח כי ההתנהלות לא תסבך את בעל החשבון. התנהלות שכזו חייבת להיות מבוססת על עובדות אמיתיות והתנהלות חוקית ושקופה, אך יחד עם זאת חייבת היא להתבצע על סמך מנגנונים הקבועים בחוק אשר יש בהם כדי להבטיח נטרול חשיפה פלילית. כמובן שעל האזרח להימנע ממסירת מידע כוזב ועליו לפעול בנסיבות שכאלה על סמך ייעוץ משפטי מדויק. היה והכספים "לבנים" ומקורם החוקי ברור וגלוי, יש לפעול אל מול הלשכות המשפטיות של הבנקים באמצעות עו"ד מומחה ולהראות לבנק כי אכן אין מקום לחשש ומשכך על הבנק לאפשר גישה מיידית לחשבונות. היה והבנק מסרב, קיימת שורה של אפיקים המאפשרים פעולה משפטית אשר תחייב את הבנק להפשיר החשבון. מאידך, היה ויש פגם בכספים שבחשבון ו/או יש בנמצא קושי להסביר את המקור ו/או מתברר כי כספים אלה לא נכללים בדו"חות של האזרח לרשויות המס ו/או לא מופיעים בהצהרת ההון שלו, אזי מתעוררת חובה לפעול בדרך של גילוי מרצון ו/או בדרכים שומתיות אחרות, אשר במסגרתם יוסר המחדל האזרחי ותנוטרל החשיפה הפלילית.

משרדנו מתמחה כאמור בתחום זה - משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס וכן מעו"ד שהתמחותם נעוצה בשילוב שבין דיני בנקאות, דיני מס וחוק איסור הלבנת הון. משרדנו מטפל וטיפל במאות מקרים שכאלה ומשכך לנו הידע והניסיון להבטיח לך האזרח, בעל החשבון, התנהלות חוקית ושקופה, תוך הכשרת ההון בחשבון בחוקיות ובמינימום עלות ע"פ דין. משרדנו מורגל לפעול מול פקידי השומה, הלשכות המשפטיות ועוד ובהשען על בקיאותו זו להביא ללקוח מענה חוקי ומקצועי ביותר. 
היה ונתקלת בבעיה שכזו, נשמח לפגוש אותך במיידי ולתת לך את המענה המשפטי הנדרש. אל תמתין ואל תענה לבנק עצמאית, תן לנו לפעול בשמך ולהביא לידי מענה המתיישב עם החוק והאינטרס שלך. טעות שלך בהתנהלות עלולה להביא לידי חשיפה פלילית ו/או לידי כך שהבנק יקפיא לחלוטין את החשבון ו/או לידי חבויות מס חריגות.

התקשר אלינו עתה ואנו נדע ליתן לך מענה מתאים, עו"ד אלי דורון 054-4251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

נטרול חשיפה פלילית ע"י חוות דעת משפטית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ניסוח הוראות פקודת מס הכנסה וחוקי מס אחרים יכול לעתים להיות מסורבל ומסובך אשר מצריך פרשנות משפטית מקצועית. אי העמידה בהוראות הפקודה וחוקי המס השונים ובדרישות החוק בכל הנוגע לחובת תשלום המס והדיווח עלולה לעתים לחשוף את הנישום לתביעה פלילית מצד רשות המסים ולהעניש אותו במישור הפלילי לרבות באמצעות הטלת עיצום כספי או אפילו מאסר בפועל.

נטרול חשיפה פלילית על ידי חוות דעת משפטית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לא פעם נקבע במסגרת פסיקת בתי המשפט כי הסתמכותו של נישום בתם לב על חוות דעת משפטית של מומחה בתחום המס מהווה עבורו הגנה מפני העמדה לדין הפלילי.

קצין ציות כהגנה למנהלי תאגידים בינלאומיים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

מנגנון זה חשוב לעין שעור - היעדרו היה עלול להביא להתרעת יתר בחבות נזיקית ולחשש להקמת חברות חדשות שתפקידן במשק הבין-לאומי וכן המקומי, הוא כאמור, הבסיס העיקרי לפעילות האנושית המודרנית. קראו כאן בהרחבה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם