מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


תופעת המסחר האלקטרוני הבינלאומי (E-commerce), דוגמת Amazon, eBay וכדומה, לרבות בשיטת ה-Dropshipping, תופסת תאוצה רבה בעולם בשנים האחרונות.

לפי שיטת ה-Dropshipping, עוסקים ישראליים (יחיד/חברה) מנצלים את הפלטפורמות אשר מעניקים להם אתרי המכירות דרך האינטרנט ומקימים חנות באחד האתרים (למשל ב-eBay) כאשר במסגרתה מציעים הם ללקוחות פוטנציאליים מכל רחבי העולם לרכוש מוצרים מסוימים. רק לאחר שהלקוח רוכש מוצר מסוים, העוסקים רוכשים את המוצר באתר אחר באינטרנט (למשל מ-Amazon), כמובן במחיר נמוך יותר, ודואגים להעבירו ללקוח. חשוב לציין כי עוסקים בתחום כאמור, מחויבים כמו כל עוסק אחר לנהל ספרים בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 ולדווח על הכנסותיהם לרשויות המס. משמעות האמור הינה, כי בגין ההכנסות והרווחים המופקים מפעילותם זו, חייבים הם לשלם מס הכנסה ומע"מ בישראל. בהקשר זה חשוב להדגיש כי ישנן הקלות מס מסוימות שעל כל עוסק בתחום להכיר - תכנון מס נכון וחוקי יכול לחסוך הרבה עלויות לאותם עוסקים ואף יכול למקסם את רווחיהם מפעילות זו.

 

הגדרת המודל העסקי

לאופן הגדרת המודל העסקי של הפעילות חשיבות רבה לצרכי מס (הן מס הכנסה והן מע"מ), כך למשל בהתקיימות תנאים מסוימים (לרבות התנאים המפורטים במסגרת תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976), פעילות ה-Dropshipping עשויה להיחשב כפעילות תיווך שבמסגרתה העוסקים, הלכה למעשה, מתווכים בין הלקוח שמעוניין לרכוש מוצר ספציפי לבין החנות שבה נמצא המוצר תמורת דמי תיווך/עמלת תיווך. בהקשר זה יצוין, כי ככל שהפעילות תסווג כפעילות תיווך, רלוונטיות מאוד הוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 הקובעות כי הכנסות ממתן שירות לתושב חוץ חייבות במע"מ בשיעור אפס (כאשר נקבע כי לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב חוץ גם לתושב ישראל בישראל). כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו ולהיוועץ עם אנשי המקצוע הרלוונטיים בעניין על מנת למנוע תאונות מס בעתיד ולהבטיח התנהלות חוקית ושקופה מול רשויות המס.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

בנקים מקפיאים חשבונות בנק של צרפתים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הניסיון מלמד כי שעה בה בנק בישראל מגלה כי בעל חשבון הוא תושב צרפת, עוצר הוא את הפעילות בחשבון, אוסר עליו לעשות פעולות בחשבון עד לקבלת אישור רשמי כי החשבון בישראל והרווחים בגינו מדווחים בצרפת ומהווים חלק מהדו"חות הכספיים של הלקוח.

הרפורמה במדיניות המיסוי הבינלאומי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

נבקש לעדכנם, כי בחודשים האחרונים, "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי" החלה לקדם רפורמה בתחום המיסוי הבינלאומי ובמרכזה השפעה מרחיקת לכת על ישראלים, השוהים בחו"ל לתקופות מסוימות, לפיה, המבחן הכמותי ייקבע כחזקה שאינה ניתנת לסתירה.

מסלולי מס בגין הכנסה משכירות בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

עסקאות נדל"ן נוחות להשקעה מאופיינות ברכישת נכס והפקת הכנסה קבועה מתשלום דמי השכירות. מיקומו של המקרקעין מחוץ לישראל עלול ליצור אי וודאות לגבי המס החל בעסקאות אלו ולכן מומלץ להתייעץ עם גורם מומחה בתחום על מנת להימנע מעבירות מס בשוגג.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם