מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


רשויות המכס החזירו ליבואן 48,000 ₪ בשל טעות בסיווג המוצר

ביום 23.3.2019 קיבל בית המשפט השלום בבאר שבע תובענה שהגישה חברת "יורם פרילינג מערכות נהיגה בע"מ" (להלן: "התובעת") כנגד החלטת אגף המכס (להלן: "הנתבעת") בעניין סיווג כלי טיס שייבאה התובעת והורה לנתבעת להשיב סך של 48,000 ₪ בגין מס קניה ששולם ע"י התובעת (תא"מ 21839-11-16‏ ‏יורם פרילינג מערכות נהיגה בע"מ  נ' מדינת ישראל - אגף המכס)‏.


רקע כללי

בשנת 2013 רכשה התובעת כלי טיס מגרמניה המכונה "ג'ירופלן" (להלן: "כלי הטיס") תוך הצהרה וסיווג כלי הטיס כ-"כלי טיס אחר". בטרם יובא כלי הטיס, נציגי המכס בגרמניה ערכו בדיקה וסיווגו את כלי הטיס כ"מסוק". לאחר שכלי הטיס הגיע לארץ, נתגלה כי קיים שוני בסיווג ועל כן, פנתה התובעת למשרד התחבורה בבקשה לשנות את סיווג כלי הטיס בהתאם לנרשם על ידי רשויות המכס בגרמניה, היינו מסוק. הבקשה אושרה וסיווג כלי הטיס שונה בהתאם ושוחרר מהמכס. לאחר כשנתיים משחרורו של כלי הטיס מהמכס לידי התובעת, הנתבעת ערכה ביקורת אצל התובעת ובסיומה הודיעה לה כי הסיווג הנכון של כלי הטיס הוא "כלי טיס אחר" ולא "מסוק" ועל כן, נדרשה התובעת לשלם מס קניה בסך של 48,000 ₪.

 

לדרישת הנתבעת, התובעת הפקידה ערבות בנקאית בגובה מס הקניה ופתחה במו"מ מול גורמי המכס בעניין הסיווג של כלי הטיס. לאחר שדין ודברים בין הצדדים לא צלח, הנתבעת ממשה את הערבות בסך של 48,000 ש"ח. התובעת לא השלימה עם עמדת רשויות המכס ומכאן אפוא התביעה דנן. הצדדים נחלקו בשאלה מרכזית אחת - האם לאור מאפייניו של כלי הטיס יש לראות בו משום "מסוק", הפטור מתשלום מכס ומס קניה (כטענת התובעת), או שמא יש לראות בכלי הטיס משום "כלי טיס אחר" הפטור מתשלום מכס אך מחויב בתשלום מס קניה בשיעור של 15% (כטענת הנתבעת).
 

דיון והכרעה

בית המשפט השלום בבאר שבע, מפי כב' הרשם הבכיר אורי הדר, בחן את מאפייניו הייחודיים של כלי הטיס ואת טענות הצדדים וקבע כי בנסיבות העניין יש לסווג את כלי הטיס כ-"מסוק" וכתוצאה מכך הורה לנתבעת להשיב לתובעת סכום שנגבה על ידה בסך של 48,000 ₪. בית המשפט ציין כי אף הנתבעת הכירה בכך כי כלי הטיס משלב בתוכו יכולות של מסוק ועל אף זאת, העדיפה לתת פרשנות לסיווג של כלי הטיס לרעת הנישום באופן בו יוטל עליו מס קניה. נקבע כי במקרים בהם יש מספר פרשנויות לדבר החוק, יש להעדיף את הפרשנות המטיבה עם הנישום ולא פרשנות הפוגעת בו, כפי שעשו רשויות המכס.

 

לעניין שינוי הסיווג שביצעה התובעת מול משרד התחבורה, נקבע כי השינוי נעשה על מנת שתהא התאמה למסמכים שהגיעו מגרמניה בהם גורמי המכס הגרמני סיווגו את כלי הטיס כ-"מסוק" ואין בשינוי זה משום כוונה להתחמק מתשלום מס. בית המשפט דחה את בקשת התובעת להורות לנתבעת לסווג באופן כללי את ה-"ג'ירופלן" תוך שנקבע כי בהתחשב בקיומם האפשרי של מאפיינים שונים לאותו כלי טיס המכונה "ג'ירופלן", אין על בית המשפט להחליף את שיקול הדעת של הרשות וכל מקרה נידון לגופו, וחזקה על הרשות כי תערוך בכל מקרה את הבדיקות הרלוונטיות והמקיפות לצורך קביעת הסיווג. 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת נכס שהתקבל במתנה ובירושה - מנגנון ה- STEP UP

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

כידוע, החל משנת 2003 ובמסגרת תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שונתה שיטת המיסוי בישראל משיטת מס "טריטוריאלית", קרי מיסוי כל ההכנסות אשר הופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס מעורבת, גם "טריטוריאלית" וגם "פרסונלית", שבעיקרה, ממסה את כל ההכנסות של יחיד אשר עונה על הגדרת תושב ישראל, בין אם הכנסותיו הופקו בישראל ובין אם נצמחו בחו"ל.

תיקון שומה שהוצאה לאדם שעסק בניכיון שיקים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל באופן חלקי ערעור שהגישו אורן מרסיאנו ואח' כנגד שומות שהוציא לו פקיד שומה בעניין ניכיון שיקים, במסגרתה ייחס למערער הכנסה של 4% עמלה בגין ניכיון שיקים שלא דווחה ומבלי ששולם המס בגין הכנסה זו (ע"מ 1337-04-13 מרסיאנו ואח' נ' פקיד שומה-היחידה הארצית לשומה).

מיסוי רווחים שלא חולקו לבעלי מניות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 1.1.2017 נכנס לתוקף תיקון מספר 235 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] במסגרתו תוקן סעיף מספר 77 העוסק ב"רווחים לא מחולקים בחברת מעטים שרואים אותם כמחולקים"...

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם