מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


בית המשפט הורה לבטל כפל מס שהטילו רשויות מע"מ לגורם המעורב בהוצאת חשבוניות פיקטיביות

ביום 29.5.2019 קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב באופן חלקי את ערעורו של סרגיי פסטובסקי (להלן: "המערער") כנגד החלטת מנהל מס ערך מוסף (להלן: "המשיב") והורה על ביטול חיובו של המערער בתשלום כפל המס בגין מתן חשבוניות פיקטיביות לאחר, בהתאם לסעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), וחיובו של המערער לשלם קנס בגובה קרן המס בלבד (ע"מ 58041-03-17 פסטובסקי נ' מנהל מס ערך מוסף).
 

רקע כללי

המערער עבד בחברת "קוסטה פרויקטים בע"מ" (להלן: "קוסטה פרויקטים") והיה יד ימינו של בעליה, אוליטין קונסטנטין (להלן: "קוסטה"). קוסטה פרויקטים עסקה במתן שירותי כח אדם ובהמשך נפתחה כנגדה, כנגד קוסטה וכנגד חברות קשורות אליו חקירה רחבת היקף בחשד לגלגול חשבוניות פיקטיביות. במסגרת החקירה כנגד קוסטה והחברות הקשורות אליו נחקר גם המערער. בין היתר נחקר המערער בחשד להספקת 5 חשבוניות פיקטיביות של חברת ש.א.ח.ל ניהול וביצוע בע"מ (להלן: "החשבוניות הפיקטיביות"), למר אשר שרביט (להלן: "שרביט"). החשבוניות הפיקטיביות נועדו להציג מצג כוזב כאילו חברת ש.א.ח.ל סיפקה שירותים לעסק שניהל שרביט בשם "אשר שרביט – פשוט ויפה", כאשר אין חולק כי שירות זה לא התרחש. יצוין, כי שרביט הורשע בהוצאת 6 חשבוניות פיקטיביות לקוסטה פרויקטים ובקבלה של 5 חשבוניות פיקטיביות נשוא הליך זה, וכן בניכוי מס התשומות הגלום בחשבוניות הפיקטיביות שקיבל בסך של 541 אלף ₪. לטענת שרביט, המערער הוא זה שסיפק לו את החשבוניות הפיקטיביות כאשר הן היו כתובות מראש.

 

במסגרת כתב האישום המתוקן שהוגש כנגד קוסטה פרויקטים, המערערת הודה והורשע בהסדר טיעון על כך שהנחה וסייע לשרביט בהוצאת 6 חשבוניות פיקטיביות לקוסטה פרויקטים, אולם האישום על הספקת 5 חשבוניות פיקטיביות לשרביט הושמט מכתב האישום המתוקן. לאורך כל החקירות שרשויות המכס והמע"מ ניהלו כנגד המערער, זה טען באופן עקבי כי לא סיפק לשרביט את החשבוניות הפיקטיביות נשוא הליך זה. המשיב ראה במערער כמי שהוציא לשרביט את החשבוניות הפיקטיביות והטיל עליו כפל מס מכוח סעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק") בסך של כ- 1,082,000 ₪.
 

דיון והכרעה

בית המשפט המחוזי, מפי כבוד השופט אבי גורן, בחן בצורה מעמיקה את הראיות שהוצגו בפניו וכן את פסקי הדין שהרשיעו מעורבים אחרים בפרשה וקבע כי אכן המערער הוא זה שהוציא את החשבוניות הפיקטיביות לשרביט ופעל כיד ימינו של קוסטה, אולם המערער לא פעל לבדו ואף לא קיבל טובת הנאה מהספקת החשבוניות הפיקטיביות לשרביט ועל כן, אין להטיל על המערער כפל מס ויש להסתפק בקרן המס בלבד בסך של 541 אלף ₪.

 

בית המשפט בחן את גרסתו של שרביט, כפי שהיא נמסרה על ידו במהלך החקירה וכן לדברים שהעיד בדיון, לרבות לדבריו שנמסרו בעקביות כי המערער הוא זה אשר הביא לו את החשבוניות, ומצא כי למרות שקיימות סתירות בדבריו של שרביט, אין בהם כדי לכרסם באופן משמעותי באמינותו של שרביט. בית המשפט המשיך ובחן את אמינותו של המערער ומצא פגיעה של ממש במידת האמון שיש לתת בו וזאת משום שבתצהירו שהוגשו בהליך זה טען המערער כי לא היה מעורב בהוצאתן של החשבוניות פיקטיביות לשרביט, ואילו בכתב האישום בו הורשע המערער מאוחר יותר, הודה כי סייע בהוצאתן של החשבוניות הפיקטיביות לשרביט. מכאן, נקבע כי לא ניתן לתת אמון לדברי המערער כי הוא לא סיפק את החשבוניות הפיקטיביות נשוא הערעור דנא לשרביט. בהמשך הפנה בית המשפט לדברים שמסר המערער במסגרת החקירות, בהם מסר כי לא מכיר את שרביט, לא היה צד להוצאתן ולא היה מעורה בהתחשבנות של שרביט מול קוסטה, וקובע כי דברים אלו אינם מתיישבים עם דברי המערער במסגרת הליך זה בהם הוא מסר כי הכיר את שרביט ועבד מולו ואף כי הוא זה אשר כתב את הצ'קים ששולמו לשרביט. בית המשפט התייחס לחוות דעתו מומחה לזיהוי כתב יד מטעם המערער, הקובעת כי על גבי החשבוניות הפיקטיביות לא נמצא כתב ידו של המערער. כן נקבע כי על גבי שתי חשבוניות נמצא גם כתב ידו של שרביט. למסקנה זהה הגיע גם המומחה מטעם המשיב. מתוך זה ביקש המשיב ללמוד כי המערער הוא זה שקשור לחשבוניות הפיקטיביות. בית המשפט לא קיבל טענה זו עת נקבע כי המומחה מטעם המשיב לא הצביע על הגורם שכתב את החשבוניות וטוב יותר אם הטענה לא הייתה נטענת. לעניין זה נקבע כי מתוך חוות הדעת של המשיב אכן ניתן ללמוד כי החשבוניות נכתבו על ידי גורם שקשור לחברת קוסטה פרויקטים.

 

לאור ממצאים אלו ואחרים, קבע בית המשפט שגרסתו של שרביט הייתה אמינה יותר על פני גרסתו של המערער ועל כן יש להעדיף אותה, ועל כן קבע כי המערער הוא זה שהוציא את החשבוניות הפיקטיביות לשרביט. עת שנקבע כי המערער הוא זה שהוציא את החשבוניות הפיקטיביות לשרביט, בחן בית המשפט האם בנסיבות הפרשה כולה ראוי להטיל את מלוא החיוב בכפל מס התשומות שקיזז שרביט מהחשבוניות הפיקטיביות על כתפי המערער. נקבע כי עסקינן בפרשה מרובת מעורבים כאשר המערער הוא חלק מתוך מספר המעורבים שהיו קשורים בחשבוניות הפיקטיביות שסופקו לשרביט ואין זה מן הראוי כי המשיב יבקש להיפרע באופן מלא מן המערער בלבד, וזאת בשים לב גם לכך שהמשיב לא הוכיח כי המערער קיבל טובת הנאה ישירה מהוצאת חשבוניות פיקטיביות לשרביט. לעניין זה צוין, כי חלק מכפל המס היה יכול להיות מוטל גם על שרביט, כמי שקיבל את החשבוניות הפיקטיביות ונהנה מפירות העבירה. אמנם שרביט שימש כעד מרכזי מטעם המשיב כדי לבסס את טענותיו כנגד המערער, ועל כן יש לנהוג בזהירות יתירה. אולם, זהירות זו לא מצדיקה הטלת מלוא הסנקציה הכספית על כתפי המערער בלבד.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מתי העברת דירה במתנה תיחשב לעסקה מלאכותית שמטרתה הימנעות מתשלום מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק הדין שניתן בתאריך ה-6.2.2020 בבית המשפט המחוזי בנצרת, עסק בבני זוג נשואים עם ארבעה ילדים, אשר הגישו ערר על שומת מס שבח שנקבע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין טבריה על דירה שלטענתם ניתנה במתנה לאם העוררת, ביישוב כורזים.

עמותה שפעלה בשטחי C לא תוכר כמוסד ציבורי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן

פסק דין בהליך ע"מ 52882-02-17, אשר ניתן בביהמ"ש המחוזי בירושלים, עסק בערעורה של עמותת ועידת המדעים וההשכלה האסלאמית אשר טענה כי יש לסווגה כ-"מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.

שומת עסקאות במקרה פסילת ושריפת ספרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק דין בהליך ע"מ 39685-10-18, עוסק בערעור של זכריה גופרמן על החלטת מע"מ אשדוד לחייבו בשומת עסקאות בסכום של 154,784 ₪ ובשומת תשומות בסך 6,135 ₪.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם