מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד


ישראלים רבים פונים להשקיע את כספם בקפריסין לאור שיעורי המס הקבועים שם וכן לאור הזדמנויות עסקיות בתחומי הנדל"ן הטומנות בחובן אחוזי תשואה אטרקטיביים. מאידך, רצוי לתכנן מראש את מבנה הפעילות והחזקות במקרה בו מתקיימת השקעה בקפריסין על ידי תושבי ישראל וזאת על מנת להימנע מחבות מס גבוהה.

 

שיטת המס בקפריסין

ככלל, שיטת המס הקפריסאית הינה שיטה "פרסונלית" הקובעת כי אדם או חברה תושבי קפריסין חייבים במס בקפריסין עבור כל הכנסותיהם ללא קשר למקום בו הופקו הכנסות אלה. הדין הקפריסאי קובע כי חברה תיחשב כתושבת קפריסין במידה והיא מנוהלת ונשלטת משם, ואז תידרש בתשלום מס חברות (העומד על 12.5% לשנת 2019). חשוב לציין כי בין ישראל וקפריסין אין אמנה למניעת כפל מס.
 

מיסוי תושב ישראלי על השקעות בקפריסין

כאשר תושב ישראל מחזיק במניות חברה קפריסאית באמצעות חברה תושבת ישראל, חלוקת דיבידנד תהא כפופה למס חברות בישראל (25% נכון לשנת 2019). כאשר מחזיק הוא במניות באופן אישי, יהא הדיבידנד כפוף למס בהתאם לשיעור ההחזקה של בעל המניות. מאידך, ישנן הוראות בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") כנגד תכנון מס בו תושב ישראל מחזיק במניות שליטה זרה, ועיקרן בבחינת מקום הניהול והשליטה של החברה הזרה בהתאם לאמות מידה שנקבעו בדין. במידה וייקבע כי החברה מנוהלת בפועל מישראל, תהיה חייבת היא בהגשת דוחות ובתשלום מס בישראל. כאשר ישנה סיטואציה בה לחברה זרה פעילות "פסיבית" (כדוגמת הכנסה משכירות או ריבית), רשויות המס בישראל עלולות לראות בה כ"חברה נשלטת זרה" כהגדרתה בפקודה, ולחייב את בעל השליטה בה בתשלום מס על דיבידנד גם אם זה לא חולק בפועל. כאשר רווחי החברה הזרה נובעים מ"משלח יד מיוחד" יחולו הוראות הפקודה לעניין "חברת משלח יד זרה". ככלל, ישנן חובות החלות על תושב ישראל המחזיק במניות בחברה זרה, בהן חובת דיווח. הואיל וישנן מספר חלופות לגבי אופן ההחזקה בחברה זרה (באופן אישי או באמצעות חברה), יש לבחון את שיעורי המס אשר יחולו בכל חלופה, עפ"י נסיבות העניין.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

עסקאות נדל"ן בקפריסין היוונית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו ידע להציע לך הישראלי כיצד בדיוק לבצע את העסקה - האם לרכוש את הנכס באופן פרטי, האם לרכוש הנכס באמצעות חברה קפריסאית, האם לרכוש את הנכס באמצעות חברה ישראלית המחזיקה חברת בת בקפריסין ועוד.

ליווי משפטי על אדמת קפריסין

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו מודע לכך כי בקפריסין יש בנמצא קהילה נכבדה של ישראלים להם צרכים משפטים הקשורים לישראל ומשכך, יודעים אנו לפגוש את הלקוח בקפריסין, ללמוד על צרכיו ולתן לו מענה מהיר ואיכותי.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם