מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


ליווי ישראלים המבקשים לתת מתנות כספיות לבני משפחה

המערכות הבנקאית והמשפטית של ימנו הפכו הרבה יותר מורכבות ומסובכות מבעבר. נכון להיום, יש בנמצא שורה ארוכה של הסכמים בין-לאומיים, אמנות ורגולציות בין מדינות אשר בפועל מעמידות את הבנק בתפקיד של "שומר סף" האמור לבחון את ההתנהלות של הלקוח שלו. אם בעבר הבנק היה רץ אחרי כל לקוח ומבקש ממנו לפתוח חשבון בנק, היום הבנק הרבה יותר זהיר, מפוחד ובררן.
 
כעת הבנקים עושים כל שביכולתם לטובת קבלת מידע על הלקו - כבר בעת פניית הלקוח, מבקש הבנק לברר היכן מדינת התושבות של הלקוח וזאת על מנת להבטיח כי דיווחים עתידים של הבנק יעברו באופן אוטומטי לרשות המס של מדינת התושבות. לשם כך הבנק מבקש מהלקוח מגוון רחב של ראיות ונתונים ובנוסף מחתים את הלקוח על שורה של הצהרות בנוגע לתושבות של הלקוח ואם יש בנמצא מצב בו התושבות היא כפולה או לא ברורה, מבקש הבנק מהלקוח לאשר כי התושבות היא ביותר ממדינה אחת ומבהיר לו כי ידווח על החשבון לכל אותן מדינות תושבות. מעבר לאמור, הבנק כיום, בניגוד לעבר, בוחן את מקור הכסף, לבנק חשוב מאוד להבין מהיכן הכסף הגיע, מי הגורם המעביר את הכסף, מה מדינת התושבות של האדם שמעביר את הכסף והאם הכסף המועבר דווח במדינת התושבות של המעביר. שאלות רבות מועלות על ידי הבנקים שכן אלה חוששים לבצע פעולה אשר נוגדת הסכמים בין-לאומיים ו/או כאלה העלולות לחשוף את הבנק או את הבנקאי בפני סנקציות אזרחיות ופליליות אשר לפעמים גם עלולות להפיל את הבנק, ממש כך. הלכה למעשה יש בנמצא בנקים וסניפים אשר נסגרו רק משום שלא היו מסוגלים לעמוד בקנסות אשר נדרשו לתשלום כתוצאה מאותה התנהלות. כאן לא נעצרות החשדות, אלו ממשיכים גם בכל הקשור לפעולות שהלקוח מבצע עם הכספים והבנק למעשה רואה את עצמו כמי שאמור לוודא כי הלקוח לא מבצע פעולות אשר יש בהן כדי לחמוק מתשלום מס ו/או כדי לבצע פעולה אשר עלולה לפגוע בקופתה של מדינה כזו או אחרת ומשכך הבנק, לפני כל פעולה מהותית מבקש לקבל מהנוגעים בדבר מסמכים, חוזים, תצהירים, אישורים של רואי חשבון וכו', על מנת להבטיח כי לא נעשה במערכת הבנקאית שימוש לטובת קידומה של עסקה אשר יש בה כדי לפגוע במידה כזו או אחרת ברשות המס בישראל או במדינה אחרת בעולם.
 
הלחץ אותו משדר הבנק משתנה ממדינה למדינה, ישנן מדינות לחיצות פחות וישנן מדינות בהן הבנקים לחוצים ומפוחדים ברמות המקשות עד מאוד לבצע עסקאות ופעולות - לאמיתו של דבר המערכת הבנקאית הישראלית היא אחת מהן. כך יוצא ששעה בה ישראלי מבקש להלוות כסף לבן משפחה לטובת ביצוע עסקת רכישת נדל"ן ו/או לטובת ביצוע פעולה אחרת, יתקשה הוא מאוד לקבל מאותו בן משפחה את הכסף חזרה באמצעות המערכת הבנקאית, אלא אם הקפיד לערוך את כל הנדרש בצורה חוקית ומסודרת. כך יוצא שכשהורה מעביר כסף כהלוואה לבן והבן מבקש להחזיר את הכסף, הבנק ירים גבה ויבקש לקבל הסברים מדוע הבן מבקש להחזיר את הכסף להורה. הבנק יבקש להבין מה מהות הכסף, מדוע עבר במקור, מה נעשה עמו ומדוע הכסף מוחזר עתה להורה וכו'.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע במקרים שכאלו?
כאן בדיוק משרדנו יכול לעזור - משרדנו מכיר היטב את המערכת הבנקאית ובפועל מייצג שורה של בנקים. כמו כן משרדנו ייצג בעבר את רשויות המס ובהישען על ניסיון נצבר זה יודעים אנו לייעץ לישראלי המבקש לבצע פעולה בנקאית כיצד להתנהל. במסגרת זו יודע משרדנו לייעץ לבעלי החשבון כיצד לפעול ולערוך עבורם את המסמכים וההסכמים החוקים הנדרשים על מנת להבטיח כי בהמשך הדרך לא ייווצרו בעיות. אם בעבר לא היה צורך, לדוגמא בלבד, בהסכם שעה בה ניתנת הלוואה על ידי הורה לבנו – היום בהחלט יש בנמצא צורך בהסכם שכזה. גם במישורים ופעולות אחרות אותם מבצעים הגורמים המעורבים. כל פעולה חייבת להיות מתועדת וכל מהלך חייב להיות שקוף, חוקי, מתועד ומסודר שאם לא כן עלולה להיווצר בהמשך הדרך בעיה עם המערכת הבנקאית. משרדנו אמון על הנושאים האמורים ומכיר היטב את החששות של הבנקים. משרדנו מכיר את הבעיה משני הצדדים ומשכך משרדנו גם מבין ממה בדיוק הבנק חושש. משרדנו מודע לרגולציה ולחוקים ולהוראות מהם הבנקים כה חוששים. לשם כך, אנו נדע לייעץ לך כיצד להתנהל, מה לערוך, אילו הסכמים להכין ואיזה פעולות לבצע על מנת שבסופו של יום הכל יתנהל כנדרש. בשל כל אלה אנו מזמינים אותך להגיע למשרדנו בטרם תבצע פעולה, בטרם תיתן מתנה או בטרם תיתן הלוואה ו/או בטרם תבצע כל פעולה אחרת עם הכספים הנמצאים במערכת הבנקאית.
 
תן לנו לגבות אותך משפטית ולנקוט בכל הפעולות המחויבות על מנת להבטיח לך כי המשך ההתנהלות תהא תקינה ונכונה. התקשר עתה ואשמח לפגוש אותך, להבין את הנדרש ולקדם עבורך את המתחייב לשביעות רצונך המלאה. עו"ד אלי דורון 054-4251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי חברת בית וחברה משפחתית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

ביום 23.7.19 פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 2/2019 בנושא "הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64א לעניין חברה משפחתית – בעקבות תיקון מס' 245 לפקודת מס הכנסה". החוזר מבהיר את הוראות תיקון 245 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 שנכנס לתוקפו ביום 1.1.18 ובמסגרתו שונו חלק מן ההוראות הנוגעות ל-"חברת בית" ול-"חברה משפחתית".

האם מחסן ששימש למגורים ייחשב לדירת מגורים?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 12/8/2019 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין, את ערערו של דוד גיא כנגד החלטת מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב שלא לאפשר למערער "חישוב לינארי מוטב" בגין מכירת "מחסן" ששימש למגורים (ו"ע 34577-08-17 גיא נ' מדינת ישראל)

מע"מ בשיעור אפס בגין תקבולים מחברה זרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 1/8/2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של חברת מנו-בייס כנגד שומות לשנים 2009-2013 בסך של כ-790,000 ₪, שהוציא מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה בהן לא הכיר בעסקאות עם חברה זרה שדווחו על ידי המערערת ככאלה שחל עליהן מע"מ בשיעור אפס (ע"מ 18831-04-17 מנו - בייס בע"מ נ' מע"מ - פתח תקווה). .

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם