מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


לראשונה: דיווח על הכנסות ממטבעות וירטואליים במסגרת הדו"ח השנתי

בימים אלה נערכים הנישומים להגשת דו"חותיהם האישיים לשנת 2018 לרשות המסים (טפסי 1301). במסגרת טפסי 1301, נדרשים לראשונה נישומים לדווח על פעילותם במטבעות הווירטואליים ועל הכנסותיהם (או הכנסות בני זוגם) מפעילות זו שיכולות לנבוע מכרייה או ממימושם של המטבעות (לרבות המרה של מטבע ווירטואלי אחד לאחר).  

 

יתרה מזו, במסגרת דיווחם, נדרשים הנישומים השונים לשאלה הלא פשוטה, אם בשנת המס, פעילותם ממטבעות ווירטואליים עולה לכדי עסק ואז הכנסותיהם מהוות הלכה למעשה הכנסות מעסק או שהיא מהווה פעילות הונית. זהו אפוא שינוי מהותי בגישת רשות המיסים, כזה שאינו מותיר סימן שאלה כלשהו בקשר עם עמדתה הנחרצת בסוגיה. כזכור, עמדתה של רשות המיסים בנושא מיסוי מטבעות ווירטואליים קיבלה ביטוי בחוזר 5/2018 בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים מטבעות ווירטואליים). במסגרת החוזר נקבע על ידי רשות המסים כי מטבעות ווירטואליים אינם בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה, אלא נכללים בהגדרת "נכס" שבסעיף 88 לפקודה. אשר על כן, מכירתו מהווה מכירת "נכס" בהתאם להוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה אשר תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה. עוד נקבע בחוזר זה כי על אדם המדווח על מכירת מטבעות ווירטואליים לשמור מסמכים להוכחה כי ההכנסות הן אכן ממכירת מטבעות ווירטואליים ככל שיידרש להנחת דעתו של פקיד השומה. יחד עם זאת, נקבע כי אדם אשר הכנסותיו ממכירת מטבעות ווירטואליים מגיעות לכדי עסק, יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס הקובעים בסעיפים 121 ו-126 לפקודה. למותר לציין, כי סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה. מטבע הדברים, הצהרה על ביצוע פעולות במטבעות ווירטואליים טומנת בחובה חשיפה לתוצאות מס שונות בהתאם לפרשנות שתינתן לאלו. כך, היוועצות בטרם הגשת טופס 1301 עם גורם משפטי מקצועי בעל מומחיות בדיני המס בכלל ובמיסוי פעילות במטבעות ווירטואליים בפרט יכול בהחלט להביא הן לחסכון רב בחבות המס שתוטל בפועל והן למניעת תאונות מס עתידיות ומיותרות. משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח מתמחה בכל הקשור במיסוי מטבעות ווירטואליים.

 

קראו עוד בעניין >> ייעוץ מס וייעוץ משפטי לישראלים אשר השקיעו במטבעות דיגיטליים, ביטקוין ואחרים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

המרת מטבע דיגיטלי / קריפטו מסוג אחד לאחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מיוחד לממירי מטבעות דיגיטליים / קריפטו מסוג אחד לסוג אחר במטרה להביא לידי הכשרת מטבעות וארנקים דיגיטליים, הלבנה של מטבעות שחורים וכו' - קראו כאן בהרחבה בנושא.

דיווח ותשלום מס על מכירת מטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

לאחרונה פרסמה רשות המסים את טופס 1399 לשנת המס 2019, המכונה "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019", במסגרתו ישנה התייחסות מפורשת לדיווח אודות מכירה של מטבע וירטואלי בעמודה חדשה וייעודית לכך.

בנקים בישראל מסרבים לקבל כסף שמקורו במטבעות ווירטואליים

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לא פעם, אנו נתקלים במשקיעים אשר מבקשים להעביר את תמורת השקעתם ורווחיהם מפעילותם במטבעות ווירטואליים לחשבונות בנק בארץ אך נתקלים בסירוב על ידי הבנקים. מדובר במצב לא הגיוני כלל אשר מוביל לעיוות חוקי חמור, כאשר ניתן להתגבר עליו באמצעות הגשת תביעה כנגד הבנק המסרב לקבל את הכספים ולהכריח אותו באמצעות צו בית משפט לקבל את הכסף.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם