מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפליוביץ​


שלילת זכאות לקצבת זקנה ממי שאינם תושבי ישראל

ביום 26.2.2019 דחה בית הדין האזורי לעבודה תביעה שהגישו בני הזוג שמאי (להלן: "התובעים") כנגד החלטת המוסד לביטוח הלאומי (להלן: "הנתבע") השוללת את היותם תושבי ישראל באופן רטרואקטיבי ודוחה את זכאותם לקצבת אזרח ותיק ובהתאם לכך נדרשים התובעים להשיב לנתבע את דמי קצבת הזקנה שקיבלו החל משנת 2012 (בל (ת"א) 34138-06-16‏ רפאל שמאי - המוסד לביטוח לאומי‏).


רקע כללי

התובעים, ילידי 1945 ו-1946, שהו בחו"ל משנת 1984 ועד שנת 1992 ואז שבו לישראל עד לשנת 1995. בשנת 1995 שבו התובעים להתגורר בחו"ל, כאשר בשנת 2011 שבו ארצה וקיבלו מעמד של "תושב חוזר".

בשנת 2012 הגישו התובעים תביעה לקצבת זקנה ותביעתם אושרה החל מיום 1.5.2012. בחלוף חצי שנה קיבל כל אחד מהתובעים מכתב מהנתבע בזה הלשון: "הריני להודיעך שהנך זכאי להמשך תשלום קצבת זקנה ללא הגבלת זמן בהיותך שוהה בארה"ב. לידיעתך זכאותך כשוהה בחו"ל מותנית בקבלת אישור חיים מקורי מידי שנה" (להלן: "אישור זכאות"). ימים ספורים לאחר קבלת אישור הזכאות, בחודש דצמבר 2012, עזבו התובעים את הארץ וחזרו להתגורר בחו"ל. בתחילת שנת 2016 החליט הנתבע לשלול את תושבתם של התובעים למפרע החל מיום 10.11.2011, ובהתאם נשללה זכאותם לקצבת אזרח ותיק באופן רטרואקטיבי והתובעים נדרשו להשיב לביטוח לאומי סך מצטבר של כ-160,000 ₪ (להלן: "החוב").
 

דיון והכרעה

בית הדין האזורי לעבודה, מפי כב' השופטת מירב קליימן, בחן את נסיבות המקרה אל מול הלכות נהוגות בעניין דרישה לקיים מרכז חיים ומירב הזיקות לישראל, ומצא כי דין התביעה להידחות לגופו של עניין.

נקבע כי התובעים לא הוכיחו כי שבו לארץ בשנת 2011 במטרה להשתקע בישראל ולא הוכיחו כי נעשה מצדם ניסיון להתפרנס בארץ. ילדיהם של התובעים מתגוררים בארה"ב וגם התובעים עצמם התגוררו בארה"ב כמעט במשך כל חייהם הבוגרים. עוד נקבע כי סמיכות הזמנים בין גיל הזכאות לקבלת גמלת אזרח ותיק והחזרה לארצות הברית מעלה אף היא תהיות באשר לכנות כוונת התובעים לקבוע חייהם בישראל. לעניין אישור הזכאות, קבע בית הדין כי אין לראות במכתב ששלח הנתבע כדי לחייב את הנתבע לשלם קצבת זקנה, מקום בו מלכתחילה לא הייתה זכאות, לאור נסיבות המקרה. לסיכום, נקבע כי התובעים לא הוכיחו כי בעת חזרתם ארצה בשנת 2011 ביקשו להעביר את מרכז חייהם בצורה כלשהי לישראל. בנסיבות אלו, בצדק שלל הנתבע מאת התובעים את זכאותם לקבלת קצבת זקנה באופן רטרואקטיבי.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תשלום מס על הוצאות פיתוח מקרקעין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 10/6/2019 קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה ערר שהגישה חברת אמרלד בנין ופיתוח בע"מ כנגד שומות שהוציא לה מנהל מיסוי מקרקעין חיפה לפיהן נדרשה העוררת לשאת בתשלום מס רכישה על תשלומים ששילמה לכיסוי הוצאות פיתוח שטרם בוצעו במועד חתימה על הסכם מכר (44686-07-16 אמרלד בנין ופיתוח בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין – חיפה).

שומות לעוסק בתחום פסולת ברזל המתבססות על תחשיב כלכלי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 4/6/2019 דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע שני ערעורים שהגיש אליהו בכור כנגד החלטת פקיד שומה אשקלון לפסול את ספריו ולהוציא לו שומות בצו לשנים 2006-2011 (4724-03-14, 20842-09-14 בכור נ' פקיד שומה אשקלון).

מיזוגים ורכישות - היבטי מיסוי

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

חלק השני לפקודת מס הכנסה מסדיר את התנאים שלפיהם שינויי מבנה בדרך של מיזוג חברות, העברת נכסים לחברה תמורת הקצאת מניות בה או פיצול חברות, לא יחויבו במס בעת ביצוע שינוי המבנה אלא במועד מאוחר יותר, הכל בהתאם להוראות הפקודה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם