מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית


חובת ההנמקה עת מפרט פקיד השומה את קביעתו מעוגנת בסעיף 158א(ב) לפקודת מס הכנסה:
פרק שני-א: שמיעה והנמקה במיטב השפיטה
158א. (א) לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיף 145 ולא יינתן צו לפי סעיף 152 מבלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.
(ב) בהודעה על שומה או בצו כאמור בסעיף קטן (א), יפרט פקיד השומה , בנוסף לנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה.
חובת ההנמקה בשלב הערעור ("נימוקי השומה") מפורטת בסעיף 5(ב) לתקנות בית המשפט (ערעורים בענייני מס הכנסה), התשל"ט – 1978.

5. נימוקי שומה ונימוקי ערעור
(ב) נימוקי שומה יפרטו את הנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה או לדחיית טענותיו של מערער לפי סעיף 147 (ב) לפקודה , את הדרך שלפיה נערכה השומה וכן את הנימוקים המשפטיים לביסוס השומה. כל נימוק יצוין במספר סידורי.

חובת ההנמקה כשמה כן היא, חובה המוטלת על רשויות המס, וזכות המוקנית לנישום. בשל חשיבותה המרובה, שב וחזר המחוקק על דרישת ההנמקה בפקודה, כמוזכר לעיל, ואף הקדיש לה חקיקה מיוחדת, היינו, חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט – 1958.
למותר לציין, כי חובה זו לא נועדה להכביד עם רשויות המס, אלא כדי לאפשר לפרט במדינה מתוקנת להבין מהי טרוניית הרשויות כלפיו. ללא הבנה כאמור, נפגעת יכולתו וזכותו של הפרט לכלכל את צעדיו ולהגן על זכותו על-פי חוק. ודוק עסקינן בצו של רשות ממלכתית, המבקשת לשלוח ידה לקניינו הפרטי של היחיד.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בשיעור אפס בגין תקבולים מחברה זרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 1/8/2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של חברת מנו-בייס כנגד שומות לשנים 2009-2013 בסך של כ-790,000 ₪, שהוציא מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה בהן לא הכיר בעסקאות עם חברה זרה שדווחו על ידי המערערת ככאלה שחל עליהן מע"מ בשיעור אפס (ע"מ 18831-04-17 מנו - בייס בע"מ נ' מע"מ - פתח תקווה). .

גביית חובות מס מבעלי חברות ננטשות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה ממש: רשות המס החלה לגבות חובות מס מבעלי חברות ננטשות, על פי סעיף 119א לפקודת מס הכנסה - באילו תרחישים זה עלול לקרות גם לך? מה הן ההשלכות השונות ודעתנו המקצועית בנושא.

ביקורת ניכויים - נקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי למעסיקים חקלאים בכל הנוגע לביקורות ניכויים של רשויות המס בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים - קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם