מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


הבנק מקשה עליך בהעברת כספים בין חשבונות בנק בארץ ובחו"ל?
צוות עו"ד ורו"ח מומחים בדיני בנקאות, מס הכנסה והלבנת הון ידע לעזור לך

ישראלים רבים להם חשבונות בנק בישראל ו/או בחו"ל מוצאים עצמם היום בפני התנהלות בלתי נתפסת ובלתי מתקבלת על הדעת מצד המערכת הבנקאית - זו, בחלק גדול של המקרים מסרבת לאפשר לבעלי חשבונות הבנק לפעול בחשבונם ו/או להעביר כספים ו/או לקבל כספים ו/או לבצע פעולות בנקאיות. 
 
יודגש מיד כי אין מקורה של התנהלות הבנקים בזדון חו"ח או ברצון לפגוע בלקוח - הבנקים פשוט בהיסטריה לאחר שמצאו את עצמם, בניגוד לרצונם, בעמדה של "שומרי סף" האמורים לאתר עבירות מס, עבירות הלבנת הון, קומבינות והונאות והיה ולא יעשו זאת, צפויים הם לקנסות המסכנים את קיום הבנק. כך שאלה פשוט מעדיפים להישמר, להתנתק מלקוחות לא ברורים, רק לא לסכן את עצמם אזרחית ופלילית. כך יוצא שהבנקים, לא אחת, מקשים על העברת כספים מחשבון בנק חו"ל לחשבון בישראל ו/או מחשבון בנק בישראל לחשבון בנק אחר בארץ, אם מבן משפחה אחד לאחר, אם מחברה לפרטי, אם בגין העברות של מתנות ואם תשלומים אחרים.
 

הבנק כחוקר כלכלי 

הבנקים פשוט מוצאים עצמם במצב בו הם נאצלים לבחון מה מהות העברת הכסף - למה מגיע הכסף, מה מקור הכסף, מהיכן הוא מגיע, האם דיווחו עליו, מה השירות שניתן בגינו, למה הוא יוצא מחשבון בנק של חברה ועובר לחשבון בנק של פרטי, למה הוא מגיע מחשבון בחו"ל, למה מגיע במטבע זר, מה פתאום ניתנת מתנה, האם זו הלוואה, האם השירות שבגינו משולם הכסף היה חוקי, האם החשבון בנק שרשום על שם הלקוח אכן שלו או שאולי הוא בעצם מחזיק אותו עבור אחר, האם הלקוח באמת תושב ישראל או שאולי הוא בעצם תושב צרפת / בלגיה / רוסיה ועוד שאלות המאלצות את הבנק לפעול כחוקר כלכלי הנאלץ לחקור את בעלי החשבונות.
 
יתרה מזאת, הבנקים לאחרונה פונים ללקוחות להם חסכונות בחשבונות הבנק בישראל בהיקפים שונים, לפעמים גדולים לפעמים קטנים, ומודיעים לפתע לבעל החשבון כי הם לא יאפשרו לו לגעת בכסף או להעביר אותו ו/או לקנות עמו ו/או לתת אותו במתנה ו/או ללכת עמו למכולת, אלא בהתקיים תנאים ורק לאחר המצאת מסמכים ואישורים מגורמים שונים בארץ או בחו"ל אותם הלקוח, מפאת חלוף השנים או בעיות אחרות, לא יכול להמציא לבנק, מה שלמעשה מעמיד את בעל חשבון הישראלי במצב בלתי מתקבל על הדעת בו הוא לא יכול לעשות שימוש בחשבונות, בכסף ו/או בחסכונות שלו וזאת למרות שמדובר בכסף לבן, נקי, חוקי, אותו הוא צבר, לפעמים, שנים על גבי שנים. הבנק מצדו מציף את החשש ומחליט את האמור על סמך אין ספור טעמים, סבירים יותר וסבירים פחות, ומבחינת הבנק, אם הלקוח לא יכול לשכנע כי הכל תקין ומסודר, שייסגר החשבון ושהלקוח יתעצבן ויעזוב את הבנק. במקרים כאלה הבנק, מחד, לא מאפשר הוצאת הכסף, מצד שני נמנע מלתת שירות או גישה לכסף והלקוח נכנס למצוקה ממש. התנהלות זו של הבנק פוגעת קשות בבעל החשבון, מכניסה אותו למצוקה, לחוסר אונים, לא אחת גורמת לו להימצא במצב בו נתקע ממש, מצב בוא הוא לא יכול לעמוד בהתחייבויות ולפעמים אף להיכנס להפרות מול ספקים ו/או עובדים ו/או בנקים אחרים ו/או לאי יכולת לעמוד בהסכמים לרכישת נכסים בגינם כבר התחייב לשלם כמו רכישת דירה ו/או התחייבויות אחרות.
 
לפעמים אפילו בעל החשבון שאמור לקבל מתנה כספית מאב, סב או בן משפחה אחר, מחשבון בנק בחו"ל או בישראל, לא מצליח לקבלה. בעל חשבון הרוצה להעביר כסף כמתנה לבן משפחה אחר, לא יכול לעשות כן. יתרה מזאת, לפעמים סירובו של בנק לאפשר קבלת כסף מחו"ל לישראל, גורמת לישראלי, עסק או פרטי, להימצא במצב בו הוא לא מצליח לעמוד בהתחייבויות שלו ולפעמים אף להגיע למצב בו עסקו בסכנה קיומית ממש. לפעמים בעל עסק בישראל שנתן שירות לגורם זר וחיכה ארוכות לקבל את התמורה הכספית, מחכה להכנסה מחו"ל וכשזו סוף סוף מגיעה, הבנק אומר לו כי יחזיר הכסף לשולח, אלא אם יומצאו מסמכים, הסכמים, אישורים ועוד מרכיבים בהם המקבל, נותן השירות, לא יכול לעמוד.
 

רגולציה בינלאומית קשה ומורכבת

התנהלות הבנקים מקורה ברגולציה קשה, בהסכמים בין-לאומיים, הוראות חוק, אמנות בינלאומיות, חקיקה אירופאית/אמריקאית ולפעמים עקב הסכמים ואמנות בתוך ה-oecd. במקרים רבים הבעיה מקורה בעודף חשש מצד המערכת הבנקאית הנאלצת להתמודד עם חוקים ישראליים ובינלאומיים הדורשים מהם להתנהל כחוקרים פרטיים, לבדוק את מקורות הכסף, כי לא בוצעו עבירות בדרך, כי אין כאן התנהלות לא כשירה וכדומה. הבנקים פועלים מתוך חשש, הם לא רוצים לפגוע בלקוח, הם חושבים על החשיפה של עצמם ומעדיפים "לאבד" לקוח, רק לא להיחשף לבעיה.
 
הבעיה המרכזית בכל הנושא היא עודף ההיסטריה והחששות שבחלק גדול של המקרים הינם מיותרים ולא נכונים. למעשה הבנקים נמצאים במצב בו המחוקק מצפה מהם לבצע חקירה כלכלית על כל פעולה בנקאית של הלקוח ולראות שהוא לא מבצע עבירה בארץ או בעולם. יתרה מזאת, הבנק מוצא עצמו במצב בו הוא נדרש לבדוק האם זה שמבקש להעביר כסף מחשבון בנק בחו"ל או בישראל ללקוח של הבנק, לא ביצע אף הוא עבירה ו/או נמנע מלדווח על הכנסה זו או אחרת בישראל או בעולם, בצרפת, גרמניה, אנגליה, בלגיה, ארה"ב - במדינות מהם עובר הכף או במדינות אחרות שהן מדינת התושבות של מעביר הכסף לישראל. כל אלה מעמידים את הבנק בפני מצב קשה ואת הלקוחות הבנק במצב עוד יותר קשה, בפרט אם הלקוח יודע כי הכל כשר ומעולם לא ביצע עבירה וכי עתה דווקא כשהוא צריך לקבל את הכסף, הבנק הפך להיות ה-"אויב" שלו, ממש כך!
 

כאן בדיוק נכנסת המומחיות שלנו לפעולה...

משרדנו מומחה הן בדיני בנקאות והן במיסים ומורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס. עורכי דין מטעם משרדנו ייצגו בעברם את רשויות המס ו/או את המערכת הבנקאית עצמה, כך שיש לנו את הידע והניסיון הנדרשים לשם התמודדות עם סוגיות אלה. אנו יודעים לקחת את ההתמחות הזו ולעשות בה שימוש על מנת לעזור לך האזרח, בעל חשבון הבנק, לקבל את הכספים ו/או לשחרר את החסכונות שלך ו/או לשכנע את הבנק כי לא בוצעה כל עבירה וכי עליו להימנע מהערמת קשיים אשר יש בהם כדי לחשוף אותך להפרה ו/או לנזקים כלכליים ממש.
 
ברוב המכריע של המקרים אנו יודעים לשכנע את הבנק, להרגיע אותו, להוכיח לו כי הכל תקין ולתת לו להבין כי אין מקום להערים קושי ובכך לשחרר את הכסף, לאפשר את העברתו ממדינה למדינה או מחשבון לחשבון וכדומה. במקרים חריגים אנו גם יודעים לכפות על הבנק לבצע את חובתו ולא למנוע העברות שלא כדין. אנו יודעים לפעול חוקית, באופן שקוף ומהיר והבקיאות שלנו במס בינלאומי, מס ישראלי ודיני בנקאות מאפשרת לנו להתנהל מול הבנקים,הלשכות המשפטיות של הבנק ו/או מול גורמים נדרשים אחרים, כל מקרה לגופו, ולהביא לידי פתרון חוקי של הבעיה. במקרים חריגים יודעים אנו להתנהל מול המערכת המשפטית ולפעול במטרה לכפות על הבנק לבצע את חובתו ולשחרר את הכספים.
 
התקשר עתה, נקיים פגישה לא מחייבת ונעזור לך בפתרון הבעיה!
עו"ד אלי דורון, נייד: 054-4251054 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מס רכישה על דירה שנייה לאחד מבני זוג

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

חזקת התא המשפחתי בנוגע למיסוי דירת מגורים משותפת ניתנת לסתירה במקרים חריגים במיוחד - ביום 4.4.2019 דחה בית המשפט המחוזי ערר שהגיש הרצל פדלון כנגד החלטת מנהל מיסוי מקרקעין נתניה שלא לאפשר לעורר לשלם מס רכישה בשיעור מופחת החל בעת רכישת דירת מגורים יחידה בגין רכישת מחצית הזכויות בדירת מגורים משותפת.

עסקאות חייבות במע"מ למול עוסקים מהרש"פ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

עוסקים ישראליים מחויבים בהתנהלות חשבונאית תקינה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף גם לגבי עסקאות הנערכות למול פלסטינים - להלן הכללים החדשים לדיווח על עסקאות למול פלסטינים.

קיזוז הפסדי הון ע"י נושה מובטח

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

נושה מובטח אינו זכאי לקזז את הפסדי ההון שנוצרו לחייבים מחמת מימוש נכסים במסגרת הליך פשיטת רגל, כנגד חבותו במס שבח הנוצר עקב מימוש הנכסים המשועבדים. היה על הנושה המובטח לנסח את שטר המשכנתה באופן שבו יכלול התייחסות מפורשת לזכותו ליהנות מהפסדי הון בגדרם של נכסים משועבדים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם