מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"חׂ); דורון פסו עו"ד


תקנות חדשות ייחשפו לרשות המיסים את זהותם של בעלי חשבונות בנק בחו"ל

בינואר 2019 נכנסו לתוקף תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט-2019 ("התקנות"), המשלימות את הטמעת מערכת חילופי מידע בין מדינות ה-OECD לצורך גביית מס. תקנות אלה יחייבו מוסדות בנקאיים בישראל ליישם תקן בין לאומי להחלפת מידע לגבי ניהול חשבונות על ידי אזרחים שאינם תושבי המדינה.
 
כמהלך משלים לתקנות, עתידה רשות המיסים לקבל מידע לגבי תושבי ישראל המנהלים חשבונות בנק במדינות החברות ב-OECD, ובכך תתאפשר גביית מס בגין הכנסות חייבות המופקדות בבנקים מחוץ לישראל גם מבלי גילוי לגביהן על ידי הנישום.
 
תקן ה-CRS
CRS (Common Reporting Standard) הינו תקן לאיסוף מידע אודות חשבונות בנק של תושבים זרים לצורך ייעול הליכי גביית המס במדינות ה- OECD. התקן מחייב בנקים לאסוף מידע לגבי חשבונות המתנהלים על ידם בבעלות אזרחים זרים, ולהעבירו לרשויות המס של מדינות המוצא של אזרחים אלה על מנת להקל על גביית המס במדינות אלה. בשנת 2014 הצהירה ישראל כי תפעל ליישום התקן, בהתאם לכך, ביולי 2016 תוקנה פקודת מס הכנסה ונקבעה תשתית חוקית המאפשרת חילופי מידע אוטומטיים, בהתאם הותקנו בשנת 2018 התקנות ונכנסו לתוקף בתחילת 2019.
 
משמעותן של תקנות ה-CRS
דיני המס בישראל מחייבים דיווח ותשלום מס עבור הכנסות שנוצרות לתושבי ישראל גם מחוץ לישראל, לרבות הכנסות מרווחי הון (ריבית). מלבד הפן האזרחי של גביית המס, הסתרת עובדת קיומן של הכנסות חייבות עבור תושב ישראל עלולה אף להגיע לכדי אישום פלילי, קנסות ועונשים כבדים בהתאם לפקודת מס הכנסה. כניסתן לתוקף של התקנות מבשרת על כניסת ישראל למאגר המדינות המחליפות ביניהן מידע לגבי אזרחים זרים המנהלים חשבונות בנק בתחומן ובמשך שנת 2019 צפויה רשות המיסים להתחיל לקבל מידע לגבי חשבונות בנק בבעלות ישראלים המתנהלים בחו"ל. משמעות הדבר היא כי לנקוט בהליכים כלפי נישומים המחזיקים בחשבונות בנק בחו"ל ולא דיווחו עליהם בהתאם לדרישות הדין.
 
הליך גילוי מרצון
רשות המיסים מאפשרת לנישומים לדווח על הכנסות חייבות במסגרת הליכי "גילוי מרצון" בתמורה לתשלום המס בהיבט האזרחי בלבד וללא נקיטתו של הליך פלילי. בהקשר זה, יש לציין כי רובן של בקשות גילוי מרצון כוללות הצהרת הנישומים על הכנסות מחוץ לישראל (לדוגמא רווחי הון כגון ריבית/דיבידנד, או הכנסות משכירות). חשיבותו של נקיטת הליך גילוי מרצון עולה בעשרות מונים לאור כניסתן לתוקף של התקנות הואיל והמידע לגבי חשבונות בנק זרים בהם הכנסות החייבות במס בישראל יגיע לידי רשות המיסים במוקדם או במאוחר במהלך שנת 2019 ולאחריה, ועלול לגרור הליכים פליליים - מאידך, נקיטת הליכי גילוי מרצון ביוזמת הנישום עשוי לספק חסינות מפני הליכים אלה.
 
לצורך הטיפול בהליכי גילוי מרצון נדרש צוות מקצועי המומחה בתחום. משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס, ומחזיק בניסיון עצום בכל הקשור בטיפול בבקשות לגילוי מרצון, ומאחוריו ייצוג צמוד ומוצלח של מאות נישומים. משרדנו דואג ללוות את הנישום לאורך ההליך החל מהגשת הבקשה לנציבות מס הכנסה, דרך ניהול המו"מ מול פקידי השומה הרלוונטיים וכלה בחתימה הסופית על הסכמי שומה לצורך הסדרת תשלום המס תוך יצירת ודאות וביטחון עבור הנישום. נבהיר כי התנהלותנו אל מול רשות המיסים נעשית ללא מעורבות או חקירה של הלקוח. אנו מזמינים כל אדם המבקש לקחת חלק בנוהל הגילוי מרצון להגיע למשרדנו להתייעצות ואנו לפעול על מנת להביא לצמצום עד לכדי איפוס החשיפה הפלילית וכן לבצע את הליכי הגילוי מרצון על הצד הטוב ביותר.
 
צוות המומחים שלנו כולל עורכי דין אשר יידעו לייצגך בנאמנות ובדיסקרטיות מוחלטת אל מול רשויות המס השונות, תוך שמירה על מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
 

רשימת המדינות עמם צפויה ישראל לחלוק מידע פיננסי בהתאם לתקנות:

Albania
Andorra
Anguillaֻ
Aruba
Antigua and Barbuda
Austria
Argentina
Belgium
Australia
Bermuda
Bahamas
British Virgin Islands
Barbados
Bulgaria
Belize
Cayman Islands
Brazil
China
Brunei
Darussalam Cook Islands
Canada
Croatia
Chile
Cyprus
Colombia
Denmark
Costa Rica
Estonia
Curaçao
Finland
Czech Republic
Germany
Dominica
Gibraltar
Faroe Islands
Greenland
France
Guernsey
Ghana
Hungary
Greece
India
Grenada
Ireland
Hong Kong, China
Japan
Iceland
Korea
Isle of Man
Latvia
Italy
Liechtenstein
Jersey
Luxembourg
Lithuania
Marshall Islands
Macau, China
United Kingdom
Malta
Uruguay
Mauritius
Vanuatu
Monaco
Mexico
Nauru
Montserrat
New Zealand
Netherlands
Norway
Niue
Poland
Panama
Russia
Portugal
Saint Lucia
Romania
Saint Vincent and the Grenadines
San Marino
Samoa
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Slovak Republic
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Trinidad and Tobago
Turkey
Turks and Caicos Islands

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פסילת ספרים ושומה בצו

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 4/8/2019 דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע את ערעורו של אלברט זינתי כנגד שומה בצו שהוציא פקיד שומה באר שבע, לאחר ביקורת שנערכה בעסקו של המערער ולאחר שספריו של המערער נפסלו.

מאסר וקנס לנאשם שלא דיווח על הכנסות בחשבון בנק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 9.7.2019 גזר בית המשפט השלום בתל אביב את דינו של נאשם שהורשע על יסוד הודאתו בעבירות של התחמקות מדיווח ותשלום מס מהכנסות בחשבון בנק בחו"ל בין השנים 2006-2013 (ת"פ 4097-11-18 מדינת ישראל נ' קומי).

חילוט נכסים ע"פ חוק איסור הלבנת הון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להתנהל אל מול הגורמים החוקרים, הגורמים המחלטים ובתי המשפט המוסמכים לטובת שחרור מיידי של חשבונות בנק ונכסים אחרים, אם פרטיים ועם עסקיים - קראו כאן בהרחבה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם