מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


סוכן הביטוח הוא מקצוע ייחודי בו ניתן לעסוק רק לאחר עמידה בתנאים שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולאחר קבלת רישיון סוכן ביטוח או תאגיד ביטוחי. קיימים מקרים חריגים בהם רשאי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") לשלול או להתלות את רישיונו של סוכן הביטוח או תאגיד ביטוחי.
 

להלן רשימה של חלק מהמקרים בהם יוכל הממונה להביא לשלילה או התליה של רישיון סוכן הביטוח:

  • אם בעל הרישיון הוא תאגיד וניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או הוא החליט על פירוקו מרצון, ואם הוא יחיד וניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל וטרם ניתן לו הפטר, או שהוכרז פסול דין;
  • סוכן הביטוח הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או שחדל להתקיים בו תנאי מהותי כאמור;
  • סוכן הביטוח הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל לפי החוק, הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;
  • סוכן הביטוח הורשע בעבירה שלדעת הממונה מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;
  • הממונה סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.


המשמעות המעשית

המשמעות המעשית של התליה או ביטול רישיון סוכן הביטוח היא - הפסקת פעילות מיידית בתחום הביטוח. במקרים בהם סבור הממונה כי נסיבות העניין וטובת הציבור מחייבים זאת, יוכל להתלות את רישיונו של סוכן הביטוח לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולאחר שניתנה לסוכן הביטוח הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו, יוכל הממונה להאריך את תקופת ההתליה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים נוספים.

לסוכן הביטוח זכויות ודרכים לתקוף את החלטת הממונה על פסילה או התליה של רישיונו:

  1. לסוכן הביטוח קמה הזכות להשמיע את טענותיו, בטרם יחליט הממונה על פסילת רישיונו או התלייתו, בפני הוועדה המייעצת. בהליך השימוע, יוכל סוכן הביטוח להעלות טענות ולהביא אסמכתאות כדי לנסות לשכנע את חברי הוועדה כי לא נפל דופי במעשיו והתנהלותו העולים כדי ביטול הרישיון או התלייתו.
     
  2. באם טענותיו של סוכן הביטוח לא יתקבלו על ידי הממונה, רשאי סוכן הביטוח או תאגיד ביטוחי לערער על החלטת הממונה בפני בית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מקבלת ההחלטה. לעניין זה יצוין כי, הגשת הערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים, זולת אם נקבע אחרת על ידי הממונה.

חשוב לציין כי אין להקל ראש בהליך השימוע' שכן, סביב הטענות שיועלו במסגרתו יתנהל הערעור בבית המשפט.
לפיכך, מומלץ להיוועץ בעורך דין מקצועי בתחום, על מנת להגיע ערוך ומוכן לשימוע בפני הוועדה המייעצת ובכך לנסות ולייתר התדיינות יקרה ומיותרת בבית המשפט.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

צירוף שותף חדש לעסק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הצטרפות של שותף חדש לעסק היא מהלך המצריך ליווי משפטי יסודי לטובת ביצוע העסקה באופן שיישקף נאמנה את האינטרסים של שני הצדדים בחוקיות ובשקיפות - קראו כאן.

קידום עסקת מיזוג משרד רו"ח/ייעוץ מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

למשרדנו התמחות ייחודית מזה שנים ארוכות במתן ליווי משפטי עבור רואי חשבון ויועצי מס לטובת קידום עסקאות מיזוג, רכישה או שיתוף פעולה בין פרקטיקות - לחצו כאן לפרטים.

הקמת מגנון נאמנות בצל הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח);

בצל משבר הקורונה רבים מעוניינים להעביר כסף, נכסים, מניות או זכויות לידיו של גורם נאמן - לשם כך נדרש הליך של הקמת מנגנון נאמנות, אך כיצד זה נעשה בימים אלו? קראו כאן.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם