מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח), צביה שיף, עו״ד


חובות דירקטורים בחברות בקשיים פיננסיים, על סף חדלות פירעון
 

סעיף 288 לחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 מטיל אחריות על דירקטורים בשל אי פתיחת הליכי חדלות פירעון, במקרים בהם היה מצופה כי יעשה כך.

כאמור, מאחר ובתקופה של חדלות הפירעון מתחדד המתח שבין התאגיד בעלי המניות ובין הנושים. (כצפוי) חברי התאגיד יעדיפו במקרים רבים לקחת סיכונים כדי לחלץ את התאגיד מהמשבר הכלכלי שאליו נקלע, וזאת גם אם הסיכויים להצלחתם נמוכים או אפילו אפסיים. לעומתם, הנושים כמתבקש יעדיפו לצמצם סיכונים, להקטין הפסדים ולשמור על כספם. לצד זאת קיים החשש ממעשי מרמה והברחת נכסים מצד התאגיד או בעלי העניין בתקופה זו.

בתווך, בין הנושים ובין התאגיד ובעלי המניות, מצוי הדירקטוריון.

במידה והדירקטור לא פעל לצמצום היקף חדלות הפירעון, והוא ידע או היה עליו לדעת כי התאגיד נמצא בחדלות פירעון, ולא נקט אמצעים סבירים, הרי שרשאי בית המשפט לקבוע שעליו לפצות את הנושים שנפגעו.

כיצד יוכל דירקטור להגן על עצמו מטענה שלא פעל לצמצום חדלות הפירעון? מהם אמצעים סבירים?

נקבע כי חזקה על דירקטור שנקט אמצעים סבירים להערכת המצב הכלכלי של התאגיד ופעל כדי שהתאגיד ינקוט באחד הבאים:

  1. קבלת חוות דעת מומחה, יעוץ מאנשי מקצוע בתחום שיקום תאגידים.
  2. ניהול מו"מ עם נושי החברה כדי להגיע להסדר חוב.
  3. נקיטת הליכים לפתיחת הליך של חדלות פירעון.

אם הדירקטור פעל באחד משלושת האמצעים הללו יוחזק כדירקטור שנקט אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון בהתייחס לסעיף 288. הבעיה כמובן שהמציאות מורכבת על פי רוב, והסיטואציה אינה חד משמעית.

קיים קושי לזהות מועד חדלות פירעון בהתנהלות עסקית רגילה, להבדיל מחכמה שבדיעבד ולאחר זמן. בנוסף, זיהוי חדלות הפירעון לא תמיד חד משמעי שכן קיים הבדל בין המבחן הכלכלי תזרימי, למבחן המאזני, כך שלפי דוחות למועד מסוים ניתן להתרשם כי ההתחייבויות עלו על הנכסים, בעוד שבנקודת זמן אחרת, המצב ייראה הפוך ברמה החשבונאית כלכלית, יש הרבה מאוד מרכיבים להערכת יכולת קיומה של החברה כ"עסק חי", יש הבדלים בין הדו"חות הכספיים, הערכות הכלכליות והערכות שווי ועוד. כך שקשה מאוד לדירקטור לדעת להעריך ולקבוע האם החברה אכן על סף חדלות פירעון.

לאור האמור אין ספק, כי החוק מעמיד בפני הדירקטור דרישה להיות ערני ואקטיבי ולפעול במשנה זהירות, תוך התייעצות עם גורמים מקצועיים בתחום העסקי ובתחום חדלות הפירעון.

 

 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

הרחבת אחריות הדירקטור לאור חקיקה חדשה

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו״ד

בשנים האחרונות עלה רף הדרישה לאחריות מצד דירקטורים כלפי החברה או התאגיד בו הוא מכהן. על פי חוק החברות ישנן שתי חובות כלליות ומחייבות חובת הזהירות וחובת האמונים. חובת הזהירות, המטילה על הדירקטור את החובה..

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם