מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


גילוי מרצון בשנת המס 2019 - נישומים בעלי ארנקים דיגיטליים
 

לאחרונה, פנתה רשות המסים למאות ישראלים אותם איתרה היא כבעלי ארנקים דיגיטליים, והודיעה להם על פתיחת תיק על שמם במס הכנסה כאשר כפי שידוע, פתיחת תיק במס הכנסה מחייבת את הנישומים לדווח על פעילותם בתחום המטבעות הדיגיטליים אשר עשויה להתחייב במס בשיעור של עד כ-50%.

 
מיסוי מטבעות ווירטואליים
רשות המסים הבהירה לא פעם את עמדתה ביחס למיסוי פעילות במטבעות ווירטואליים וקבעה במסגרת חוזר מס הכנסה מספר 5/2018 בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים- מטבעות וירטואליים)  כי המטבעות הווירטואליים אינם בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה.
לעניין מס הכנסה, נקבע במסגרת החוזר, כי מטבע ווירטואלי נכלל בהגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה. אשר על כן, מכירתו מהווה מכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה אשר תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה. עוד נקבע כי המרת מטבע ווירטואלי אחד למטבע אחר, מהווה גם כן אירוע מס.
יחד עם זאת, מובהר כי אדם אשר הכנסותיו ממכירת מטבעות ווירטואליים מגיעות לכדי עסק, יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס הקבועים בסעיפים 121 ו-126 לפקודה. למותר לציין, כי סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה.
 
 
חשיפה פלילית בגין אי דיווח
כפי שידוע, אי דיווח על התחלת פעילות/עסק מהווה עבירה פלילית בהתאם להוראות סעיף 215א לפקודה שדינה מאסר 3 שנים.
כמו כן, אי דיווח על הכנסות המופקות מפעילות מסוימת, הסתרת מסמכים שיש להם ערך לעניין קביעת השומה, אי ניהול פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל בקשר עם הפעילות, מהווים עבירות פליליות בהתאם להוראות סעיף 216 לפקודה שדינן 7 שנות מאסר.
אשר על כן, אדם שיש לו פעילות במטבעות ווירטואליים המגיעה לכדי עסק, חייב להודיע לרשות המסים על כך ולפתוח תיק בהתאם. יתרה מזו, מכירת מטבע ווירטואלי כאמור ו/או המרתו למטבע אחר, מהווה אירוע מס החייב בדיווח ובמס.
משלא פעל הנישום כאמור, יהא חשוף הוא להליכים פליליים ולמאסר של עד 7 שנים.
חשוב להדגיש, כי לצד החשיפה הפלילית כאמור, קיימת חשיפה אזרחית שיכולה להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים. 

 
נוהל גילוי מרצון 2019
רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת.
לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בהתאם לנוהל אותו פרסמה.
במסגרת נוהל זה, מעניקה רשות המסים הזדמנות לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים.
נציין כי כל בקשה לגילוי מרצון נדרשת לעמוד במספר תנאים חשובים לרבות:
  • ראשית הבקשה חייבת להיעשות מתוך תום לב ויושרה מלאה;
  • הבקשה לא תוגש בזמן או בעקבות בדיקות ו/או חקירות של גורמים במשטרה ו/או רשות המסים בעניין מגיש הבקשה ו/או בן/בת הזוג ו/או חברות ועסקים שתחת שליטתם.
יוצא אפוא, כי בפני נישומים המחזיקים בארנקים דיגיטליים ומפיקים הכנסות מפעילותם במטבעות הווירטואליים בין אם הכנסות הוניות ובין אם הכנסות עסקיות לפי סעיף 2 לפקודה, ולא דיווחו על פעילותם זו במהלך השנים, עומדת האפשרות לדווח עליה במסגרת הליך גילוי מרצון ובכך מנטרלים הם את החשיפה הפלילית כאמור.  
חשוב להבהיר, כי מבלי הצהרת הנישומים על הכספים הצבורים בארנקים הדיגיטליים, לרבות באמצעות הליך של גילוי מרצון כאמור, לא יוכלו הם להשתמש בכספים אלה ולהעבירם לארץ. 
 
 
כיצד משרדנו יכול לסייע?
כפי שצוין לעיל, להליך גילוי מרצון חשיבות רבה שכן הוא מעניק לנישומים חסיונות מפני הליכים פליליים ככל שהתנאים כאמור מתקיימים.
האמור מקבל משנה תוקף לאור העובדה, כי סוגיית סיווגה של פעילות במטבעות ווירטואליים אינה שאלה פשוטה שכן היא נקבעת בהתאם למבחנים וקריטריונים רבים אשר נקבעו במסגרת הפסיקה לאורך השנים.
למשרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשות המסים, ניסיון רב בניהול הליכי גילוי מרצון, דיוני שומה מול רשות המסים ואף מתן ייעוץ שוטף בעניין פעילותם של נישומים במטבעות הווירטואליים.  
 
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

רשות המסים בוחנת גילוי מרצון על מזומן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

לאחרונה פורסם כי רשות המיסים בוחנת מתווה לחידוש תוכנית "גילוי מרצון" אשר תאפשר לישראלים לדווח על מזומן שבידיהם הנובע מהכנסות שצברו ולגביהן לא דיווחו או שילמו מס בעבר, וכתוצאה מכך יתאפשר שימוש בכספים אלו "כדת וכדין" ללא חשש מהליכים פליליים.

גילוי מרצון 2020 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

דיווח למס הכנסה על חשבון בנק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ישראלים רבים לא מודעים לכך, אך הדין הישראלי קובע כי היה ויש ברשותם חשבון בנק בחוץ לארץ אזי עליהם לדווח על עליו ועל ההכנסה בישראל - המשמעות היא שישראלי בעל חשבון בנק בחו"ל חייב לדווח לרשויות המס בישראל על חשבון הבנק ועל ההכנסות הנובעות מאותו חשבון, שאם לא כן הוא למעשה מבצע עבירה פלילית.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם