מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון )


בית המשפט המחוזי נתן ביום 25.05.11 תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין חברת גיא אוני שירותי חקלאות בע"מ לבין פקיד שומה צפת.
פקיד השומה הסכים, במסגרת פשרה, לקבל את ערעורה של החברה על החלטת פקיד השומה אשר קבעה כי היה על החברה לנכות מס במקור משכר העבודה של מנהל החברה אשר הנו תושב מתחם הר אליעזר, ונקבע כי המנהל זכאי ליהנות מהטבות המס על פי פקודת מס הכנסה, על אף היותו תושב מתחם הר אליעזר אשר אינו מוגדר באופן מפורש כיישוב הזכאי להטבות מס.

מנהלה של החברה הינו תושב 'הר אליעזר', יישוב שאינו קיים על פי רישומי משרד הפנים, הנמצא בסמוך ליישוב 'שדה אליעזר' אשר מרוחק 9 ק"מ בקו אוירי מגבול לבנון. אך בעוד שיישוב 'שדה אליעזר' הינו יישוב המפורט בתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה כיישוב אשר תושביו זכאים לזיכוי מס, מתחם 'הר אליעזר', המרוחק 8 ק"מ בלבד בקו אוירי מגבול לבנון, איננו מוזכר בפקודה ברשימת היישובים אשר תושביהם זכאים להטבת מס.
מאחר והחברה התייחסה אל מנהלה כמי שזכאי להטבת מס בדומה להטבות המס להן זכאים תושבי 'שדה אליעזר', הוציא פקיד השומה לחברה שומת ניכויים במסגרתה טען כי מאחר ומתחם הר אליעזר אינו מופיע ברשימת היישובים שתושביהם זכאים לזיכוי במס, היה על החברה לנכות מס מלא משכרו של מנהלה, והחברה נדרשה לשלם את המס שלא נוכה על ידה.

החברה, באמצעות משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי ושות', הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת, במסגרתו נטען כי יש לראות בתושבי מתחם הר אליעזר ככאלה שזכאים להטבות מס בדומה לתושבי שדה אליעזר. לטענת החברה, הטעם היחיד לכך שמתחם 'הר אליעזר' לא נכלל ברשימת היישובים אשר הוגדרו בפקודה כ"יישובי קו העימות" נעוצה בעובדה שמתחם 'הר אליעזר' אינו יישוב שמוכר באופן רשמי על ידי משרד הפנים ואין לו קוד יישוב. עוד נטען, כי מבחינה מוניציפלית משוייכים תושבי מתחם 'הר אליעזר' ליישוב 'שדה אליעזר, ולראיה, תושבי מתחם הר אליעזר מקבלים שירותים מאת יישוב שדה אליעזר, משלמים מיסים עירוניים ומיסי ועד ליישוב שדה אליעזר, ומנהל החברה אף נימנה על חברי הועד של הישוב שדה אליעזר. כמו כן, טען משרדנו כי מכוח תכלית החקיקה שביקשה להעניק הטבות מס לתושבי קו עימות המרוחקים עד 9 ק"מ מהגבול עם לבנון, יש לראות בתושבי מתחם 'הר אליעזר' כזכאים להטבת המס הרלוונטית, שכן מדובר ביישוב קו עימות המרוחק 8 ק"מ בלבד בקו אוירי מגבול לבנון, והוא אף ממוקם צפונית לישוב שדה אליעזר.
במסגרת פשרה כוללת בתיק, הסכים פקיד השומה לקבל את ערעורה של החברה בכל הנוגע לסוגיה זו, ובית המשפט המחוזי, כאמור, נתן לכך תוקף של פסק דין.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נעדכנכם, כי לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם