מאת: אלי דורון, עו"ד


ייצוג משפטי בעסקאות מסחריות בין-לאומיות בסיוע צוות עו"ד ורו"ח ישראליים, אמריקאים ואירופאים 

על לקוחותינו נמנים חברות פרטיות, חברות בורסאיות, יזמים ואנשי עסקים בארץ ובחו"ל.​ לטובת קידום עסקאות מסחריות בין-לאומיות, משמע עסקאות הנוגעות ביותר ממדינה אחת, יש בנמצא חשיבות לקחת בחשבון שורה אורכה של פרמטרים ודיסציפלינות משפטיות, שליטה בשפות זרות, בדין הזר ובעיקר ביכולת לנהל מגעים מסחריים אשר בסופו של יום יבשילו לכדי עסקה מסחרית המושתתת על מבנה חברות נכון, חברות בישראל או בחו"ל, מבנה מס מתאים, מנגנוני ניהול ושליטה חכמים ומערך נכון של הוראות חוזיות אשר יש בהן כדי להבטיח התנהלות חוקית, חלקה ונטולת חשיפות מיותרות.

 
כך יוצא כי לטובת קידום עסקה בין לאומית מתעורר הצורך בלהשקיע מחשבה מרובה בכל הקשור באופן בניית העסקה, במבנה העסקה, באך לגשת לעסקה, אופן ההתאגדות, מיקום החברות, זהות המתקשרים בעסקה, מיקום ניהול והשליטה בעסקה, בחינת הסכמים בין מדינות ואמנות למניעת כפל מס ועוד ועוד פרמטרים ורק לאחר בחינתם כל אותם מרכיבים – ניגש למלאכת עריכת ההתקשרות החוזית, עריכת ההסכמים, עריכת המסמכים המשפטים, הקמת המבנים וזאת  בהישען על הפרמטרים המסחריים אשר הצדדים גיבשו.
 
כך יוצא שבשלבים הראשונים של העסקה, יש בנמצא לבחון – את הכדאיות הכלכלית, היכן העסקה אמורה להתבצע, היכן מתגוררים המעורבים, היכן ממוקמות החברות הקשורות והיכן הם מנוהלות, מיקום הלקוחות , מיקום הבנקים הקשורים לעסקה וזהות המדינות האמורות לקבל את הכספים בגין השירות או מכירת המוצרים. לאלה יש להוסיף מרכיבים נוספים הקשורים בשיטות מס במדינות השונות, בדיני החברות במדינות השורות , בבחינה של סוגיות מס במקור ו/או סוגיות של רגולציה במדינות, זהות מדינות שנוח לעובד בהן, מיקום השכירים, בחינת עלויות של עובדים במדינות שונות ו/או עלויות קשורות אחרות. בהישען על עלה, שי לסכם על מבנה מתאים לעסקה.
 
בחלק מהמקרים המענה לטובת קביעת מבנה העסקה הוא פשוט ולא מורכב ובחלק אחר של המקרים מדובר במבנה מורכב ובחשיבה מעמיקה הלוקחת בחשבון את אותם מרכיבים.
מבנה עסקה הינו קריטי לטובת הצלחת העסקה, יש לגבש אותו לפני שנכנסים לעריכת העסקה ממש, הוא חייבת להתיישב עם שיקולים מסחריים ואחרים.
 
מבנה נכון של עסקה הוא זה שיכול לגרום לעסקה טובה להיות טובה מאוד או לעסקה טובה להיות גרועה. מבנה נכון יכול להבטיח כי העסקה תהא בטוחה וחוקית ומבנה אחרת יכול להופכה לבלתי חוקית בעליל
משכך, יש צורך להשקיע מחשבה רבה בכל הקשור באופן בניית העסקה. בניית העסקה בצורה בעייתית עלולה להסב למעורבים נזקים וקשיים רבים ולכן יש לעשות הנדרש לטובת מציאת המבנה האופטימאלי, כזה הלקוח בחשבון את הסכמי הסחר, שיטות המס, אמנות המס, כללים חשבונאיים  ועוד.
 
מעבר לשיקולים אלה, הנוגעים במבנה הבסיסי של עסקה, יכנסו הצדדים למגעים הקשורים בהתקשרות ולתנאים המסחריים ו/או האופן בו יש ונכון לערוך את ההתקשרויות החוזיות המסחריות.
עת נכנסים להתקשרויות שכאלה ולתנאים הכלולים בהם – יש בנמצא צורך לבחון שוב את כל הפרמטרים והמורכבות  ובהסתמך על כל אלה לפעול.
 
כך יוצא שיש לדון בשאלה איזה דין להחיל על העסקה ,היכן ולאיזו מדינה לתת את הזכות לדון במחלוקות משפטיות ועוד.
מעבר לאמור יש בנמצא צרכים רבים, החייבים א הם להיכלל בעסקה, הנוגעות באופן ניהול העסקה, חלוקת תפקידים, מצגים שונים ומגוונים, הוראות בדבר העדר תחרות, טיב מוצר, זכאות להשבת כספים, מנגנוני תשלום, ניכוי במקור, זכויות סירוב, שמירה על בעלות, מנגנונים המיועדים להתמודד עם סכסוכים, מנגנונים האמורים להבטיח כי הלקוחות לא יפגעו וכי בכל מקרה ניתן יהי לקדם את העסק נכונה, הוראות בדבר אי חשיפת יתר של מי מהצדדים המעורבים, בחינת טיב מוצר או טיב השירות, אופן קביעת תמחור, רווח, חלוקת רווחים או אחוזים, התמודדות עם בעיות לא צפויות ועוד ועוד.
 
כאן בדיוק משרדנו נכנס לתמונה.
למשרדנו הידע והיכולת לתת לך את המענה האופטימאלי.
זה הלוקח בחשבון את המורכבות העומדת בבסיסה של עסקה מסחרית בין לאומית.
 
משרדנו מורכב מעו"ד ישראלים, עו"ד אמריקאים, עו"ד אירופאים, רואי חשבון, כלכלנים ועוד. משכך, לטובת כל עסקה ועסקה, אני בתחילה נשקיע מחשבה נדרשת לטובת בחינת האופן בו נכון וראוי לקדם את העסקה וכיצד זו חייבת להיות מקודמת ובהישען על איזה מנגנון עליה להתנהל ורק בשלב שני – לאחר שנגבש אסטרטגיה כללית לעניין אופן בניית העסקה – ניכנס למלאכת העריכה, הכתיבה, החוזים, הסיכומים, המצגים, המנגנונים ועוד.
 
אנו יודעים כיצד לנתח את הדינים הקשורים, את המדינות הקשורות, את השפות המדוברות, את החברות וההנהלות הישראליות או הזרות ובהישען על כולן יחדיו – לבנות לך הלקוח את העסקה המסחרית הבין לאומית הטובה ביותר.
בחלק מהמקרים לעסקאות שכאלה יש שני צדדים בלבד ובחלק אחר מדובר בצלעות ומורכבויות נוספות. לפעמים אנו כעו"ד מסתפקים בחברות הקיימות ולפעמים אנו מציעים ללקוח להקים חברות נוספות, הכול לטובת קידום מבנה נכון ועסקה חכמה.
לפעמים מתעורר הצורך בחברה ולפעמים שותפות. לפעמים מוקם מנגנון מסחרי ולפעמים מוקם מנגנון אחר.
 
אנו כעו"ד העוסקים רבות בייצוג של ישראלים הפעילים בישראל ובעולם נדע לבנות עבורך את העסקה ברמה הטובה ביותר.
העבודה לפיה משרדנו מורכב גם עו"ד וגם רו"ח וכלכלנים, יש בכך כדי לאפשר לנו לבנות את העסקה באופן שגם מסחרית וגם חשבונאית הדברים יתנהלו בצורה שקופה ונכונה.
אנו נדע לבנות עבורך עסקה נכונה אם מבחינת המס, אם מבחינה מסחרית ואם מבחינות אחרות.
 
לכל אלה ניתן להוסיף את העובדה לפיה למשרדנו מחלקות כלכליות היודעות לתת מענה כלכלי, לבחון כדאיות עסקה, ללוות את הוצאת העסקאות אל הפועל, להבטיח בניה של מערכך ומנגנון מתאים ועוד ועוד.
נוסיף כי למשרדנו סניפים משלו בחול אותם אנו מפעילים בהתאם לצורך לטובת קידם האמור.
 
עבורנו כל עסקה מסחרית בין לאומית היא אתגר. קטנה כגדולה. אנו נעשה כל שניתן על מנת לאמץ את הלקוח ולהפוך אותו לשגריר מרוצה של משרדנו.
אנו נדע לתת לו מענה החל מהשלב הראשוני בו יש לגבש אסטרטגיה ולהחליט כיצד לגשת לעסקה וחלה בשלבים מתקדמים יותר המצריכים התעמקות בהוראות החוק ובניה של עסקה רווחית, מסחרית, חוקית ושקופה.
 
תתקשר אלינו עתה.
נקיים פגישה לא מחייבת. נבין יחדיו את הצרכים ובהתאם נציע לך כיצד להתקדם.
על לקוחותינו נמנים חברות פרטיות, חברות בורסאיות, יזמים ואנשי עסקים בארץ ובחול.
אנו נעשה הנדרש בכדי לתת לך מענה מעולה, הלוקח בחשבון את כל המרכיבים הנדרשים.
תתקשר עתה לעו"ד אלי דורון ,ניפגש ונקדם  - 0544251054
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

המדריך המקוצר ליזם / היבואן המתחיל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); אודליה שינדרוף, עו"ד

היסטוריית העסקים מלמדת שלא רק זיהוי של שירות חדשני או מוצר יכול להיות תפנית משמעותית עבור עסק קטן, אלא התאמת שירות או מוצר ל-DNA העסק שלכם עם מגע אישי וזיהוי נכון של הלקוחות הוא זה שיהפוך אתכם מעסקים קטנים לזכיינים ושחקן משמעותי. אז איך עושים את זה ובעיקר מאיפה מתחילים?

עריכת הסכם שיתופי / מיזוג בין משרדי רו"ח ויועצי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

אנו נדע לערוך את ההסכמים באופן אשר יקנה לצדדים את הגמישות הנדרשת ויבטיח כי כל פעולה בהתנהלות השוטפת של הפירמה לא תפגע בתפקודה וכי גם מחלוקת ו/או בעיות של מי מהשותפים לא יפגעו בפירמה כפירמה ולא יפגעו ביכולת הפיתוח העסקי שלה.

ייעוץ משפטי לרו"ח המבקש להכניס שותף

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בכל הקשור בסיוע לבעלי משרדי ראיית חשבון לנקוט בפעולות הנדרשות לטובת הפיתוח העסקי של פועלם, שמירה על הקיים, שילובם של שכירים כשותפים ובנקיטה בפעולות נדרשות אחרות אשר יש בהן כדי להוציא אל הפועל את החזון של המייסד.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם