מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); בן מוגרבי עו"ד


חוק מכר הבטחת השקעות

מהיכן הגיעה הערבות?

המושג ערבות חוק מכר הינו מושג מוכר וידוע בתחום הנדל"ן מזה זמן רב ואולם רק עם קריסת חברת "חפציבה" במהלך העשור הקודם הוא הגיע ללב השיח הציבורי. במסגרת הפרשה נברר כי חברת חפציבה לא מסרה את ערבויות חוק המכר לרכשי דירות ממנה על מנת להבטיח את זכויותיהם. בעקבות פרשה זו שונה חוק המכר (הבטחת השקעות של רכשי דירות) ונקבע, בין היתר, כי אי מסירת ערבויות חוק מכר לרכשי דירות כנדרש על פי החוק הינה עבירה פלילית החלה על החברה ואף על נושאי משרה בחברה.

 

מהי אותה ערבות חוק מכר?

ערבות חוק מכר היא הכלי המרכזי לשמירת זכויותיהם של הרוכשים. מדובר בערבות בנקאית אשר ניתנת מטעם הבנק של היזם/קבלן לרוכש הדירה, במה שאמור להוות מעין "ביטוח" לכסף שהרוכש משלם בגין הדירה אותה רכש. הערבות ניתנת על פי חוק המכר (הבטחת השקעות של רכשי דירות), וכל יזם מחויב למסור אותה לרוכש דירה, כתנאי לקבלת יותר מ–7% מהתמורה בגין הדירה. במסגרת התיקונים שהוכנסו בחוק בעקבות פרשת חפציבה הותקנו תקנות אשר קובעות את נוסח הערבות הבנקאית, דבר שמסייע לרוכשים להגן על כספם במקרה שבו לא יקבלו את הדירה בסופו של דבר.

 

חשוב להבין שבגין כל תשלום אשר משלם הרוכש ליזם מעבר לאותם 7% מהתמורה, היזם מחויב למסור ערבות חוק מכר בגובה אותו תשלום. את התשלומים משלמים באמצעות שוברים ייעודיים לפרויקט שמנפיק הבנק של היזם והם יופקדו בחשבון מיוחד לצורך הפרויקט הספציפי שבו נרכשה הדירה. החוק מחייב להצמיד את ערבות חוק המכר שניתנה, בהתאם לשיטת ההצמדה שנקבעה בחוזה המכר לגבי תשלום המחיר בגין הדירה. אם לא נקבעה שיטת הצמדה בחוזה, מחויב המוכר להצמיד את הערבות או את הפוליסה למדד תשומות הבנייה. ערבות חוק המכר אמנם מספקת לרכשי הדירות הגנה טובה במקרה שהיזם פושט את הרגל או שהחברה נכנסת לפירוק, כך שכספם לא ירד לטמיון וכי בסופו של יום הם יקבלו את דירתם החדשה או התשלומים אשר שולמו בגינה, אך הערבות אינה מסייעת במקרים הנפוצים של עיכוב במסירת הדירה, הפרות נטענות של חוזה המכר וכיוצ"ב.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

עריכת הסכם שכירות לדירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בייצוג וליווי משפטי למשכירים ו/או שוכרים עבור עריכת הסכם שכירות של דירת מגורים - אנו נערוך עבורך הסכם שכירות חכם שיהיה הוגן וחוקי לכל המעורבים.

היתר בנייה במושב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח), יגאל רוזנברג, עו"ד

לאחרונה טיפל משרדנו בערעור לבית המשפט העליון בנוגע להחלטתה של רשות מקרקעי ישראל שלא לחתום על בקשה להיתר בניה שאותה הגישו זוג חברי מושב. סירובה של רמ"י לחתום נבע כתוצאה מכך שהאגודה השיתופית שבה מאוגדים חברי המושב, התנגדה למתן היתר.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם