מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


ביום 24.12.2018, בהכרעה תקדימית, בית המשפט השלום בתל אביב ביטל הרשעתו של נאשם שהורשע קודם לכן בהתאם להודאתו ב- 49 עבירות של אי הגשת דו"ח מע"מ במועד ו-2 עבירות של הגשת דו"ח לא נכון ללא הסבר סביר, וגזר עליו שירות לתועלת הציבור (של"צ) בהיקף של 350 שעות וכן חתימה על התחייבות כספית (ת"פ 61258-01-16 מע"מ מס קניה ומע"מ תל אביב נ' נדיר קלאסיק).
 

רקע כללי

עוה"ד שרון פישמן ממשרדנו ייצגה בהליכים הפליליים נשוא כתב האישום דנא את החברה נדיר קלאסיק (להלן: "החברה") ובעליה, מר מואיז צרפתי (להלן: "הנאשם") שעסקו מזה כ- 30 שנה בענף ההסעדה – אספקת ארוחות למפעלים, למוסדות ממשלתיים וביטחוניים וגופים מרשויות המדינה, ואשר לצורך פעילותה העסיקה מאות עובדים.

טרם קבלת הייצוג על ידי משרדנו, הורשעו החברה והנאשם, עפ"י הודאתם, ב- 49 עבירות של אי הגשת דו"חות למע"מ במועד- עבירה לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ) וב- 2 עבירות לפי סעיף 117(א)(3) לחוק מע"מ, עבירות שנמשכו על פני תקופה של 5 שנים.

 

עוד הוסיפה המאשימה כי בתקופה שקדמה לכתב האישום, הוטלו על הנאשם 51 קנסות מנהליים בגין אי הגשת דו"חות תקופתיים במועד. לאור המספר העבירות הרב, והימשכותם על פני 5 שנים  עתרה המאשימה למאסר בפועל בן 3 חודשים, קנס כספי ומאסר על תנאי.

עו"ד פישמן טענה כי אמנם הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע העבירות המיוחסות לו ולחברה, אך העבירות בוצעו על ידו לאור העובדה כי החברה נקלעה לקשיים כלכליים חמורים (מה שהוביל לסגירת החברה והוביל את הנאשם למצוא פרנסה כשכיר בתחום ההסעדה) בעקבות איחורים בתשלומים מאת לקוחותיה של החברה שהיו גופים מוסדיים ומרשויות המדינה, ובשל כך נאלצו הנאשמים, בעל כורחם, להגשת ותשלום דוחות המע"מ באיחור.

עוד נטען כי הנאשם, בן 65 ונעדר כל עבר פלילי, הסיר את כל מחדלי כתב האישום במלואם ואף חלקם הגדול הוסר טרם הגשת כתב האישום, לחברה מונה מפרק והנאשם הוציא כספים מכיסו הפרטי (לרבות חסכונות הפנסיה שצבר) על מנת להסיר את המחדלים וכעת נותר הנאשם חסר כל.

בנוסף הוגש לבימ"ש מכתב מן החברה המעסיקה כיום את הנאשם כשכיר על פיה באם יורשע הנאשם, לא יוכל לעסוק עוד מטעם החברה כשכיר בשל דרישות הגופים הביטחוניים להם מספקת החברה שירותי הסעדה. לאור זאת, וכן לאור תסקיר שרות מבחן חיובי שניתן לנאשם על ידי קצין שרות המבחן (מבוגרים), וכן בשל מצבו הבריאותי הרעוע, ביקשה ב"כ הנאשם להימנע מהרשעתו ולאמץ את המלצת קצין המבחן לביטול ההרשעה.
 

גזר דין

כאמור, בהחלטה תקדימית, בית המשפט השלום בתל אביב, כב' השופטת דנה אמיר, בחן את העבירות נשוא כתב האישום תוך עמידה על חומרתן של עבירות המס והפגיעה בקופה הציבורית, וכן את הנסיבות האישיות המאפיינות את הנאשם ופסק כי במקרה הנדון ראוי להימנע מהרשעתו בדין של הנאשם ויש להסתפק, כהמלצת קצין שרות המבחן, בביטול הרשעה והמרתה בשל"צ  בהיקף של 350 שעות.

ביהמ"ש יישם בעניינו של הנאשם את המבחנים שנקבעו ב"הלכת כתב" (ע"פ 2083/96 כתב נ' מדינת ישראל) לעניין אי הרשעה וקבע כי אמנם, במבט ראשוני, בהתחשב בכמות העבירות, סוגן, היקפן ומשך תקופת ביצוען, יש טעם של ממש בטענות המאשימה כי במקרה זה אין מקום לביטול הרשעת הנאשם, אך יחד עם זאת וממבט מעמיק, קבע בית המשפט כי הנאשם לא "זלזל" בחובותיו על פי חוק, פעל להגשת דו"חות המע"מ הרבה לפני הגשת כתב האישום וללא קשר להגשת כתב האישום כנגדו, הקשיים אליהם נקלע הנאשם נבעו מעיכוב בתשלום מאת לקוחותיו ובדגש כי מדובר בגופים ממשלתיים, ביטחוניים וגופים מרשויות המדינה והיעדר כל עבר פלילי לנאשם.

בנוסף, התייחס בית המשפט לגילו המתקדם של הנאשם והיותו סובל מבעיה לבבית, להיעדר כישורים תעסוקתיים לנאשם בתחומים אחרים, לכך כי לא יוכל הנאשם למצוא חלופה תעסוקתית באם יורשע ויפוטר מעבודתו כשכיר וכן לנזק הנפשי והתדמיתי הצפוי להיגרם לנאשם באם יורשע, ויאבד את עבודתו ומעמדו כמפרנס.

על בסיס כל האמור לעיל, העדיף בית המשפט להעניק משקל מכריע לנסיבות המיוחדות המאפיינות את הנאשם ולנזק העלול להיגרם לו באם יורשע, אל מול "תועלת" שתצמח לציבור בהרשעתו, ולהסתפק במתן של"צ על פני הרשעה.

המאשימה הודיעה כי בכוונתה לערער לבית המשפט המחוזי על פסק הדין.

 

 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

ייעוץ לישראלי בעל מניות בחברה בחו

ייעוץ לישראלי בעל מניות בחברה בחו"ל המנוהלת מישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי וייעוץ מס לישראלים בעלי מניות בחברה או עסק בחו"ל המנוהלים בפועל מישראל - לחצו כאן לפרטים המלאים.

מע

מע"מ בשיעור אפס בענף התיירות

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 8.1.2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של חברת תיירות איתרנתי טראבל בע"מ (להלן: "המערערת") כנגד החלטת מנהל מע"מ ירושלים (להלן: "המשיב") בגין חיובה בתשלום מלוא המע"מ עבור כניסה לאתרים על ידי תיירים במסגרת חבילת תיור בישראל (66728-03-16 איתריתי טראבל בע"מ נ' ירושלים).

הקלות מע

הקלות מע"מ על מכירות פירות

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 3.1.2019 נדחה ערעורה של קסם הפרי ישראל 2008 בע"מ כנגד החלטת מנהל מע"מ באר שבע לחייב את המערערת בתשלום מלוא המס בגין מכירת "סלסלות פירות מעוצבות" (ע"מ 30285-04-16 קסם הפרי ישראל 2008 בע"מ נ' מדינת ישראל)

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם