מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד


למשרדנו פנה לאחרונה בני זוג צעירים אשר רכשו דירה במרכז הארץ במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ונדרשו בתשלום תוספת מס רכישה בגין שומה לפי מיטב השפיטה אשר קיבלו מרשויות המס. משרדנו הגיש השגה בשמם של בני הזוג, ובעקבותיו בוטלה הדרישה לתוספת מס רכישה.
 

רקע עובדתי

לאחר שזכו בהגרלת "מחיר למשתכן" באחת הערים במרכז הארץ, חתמו בני הזוג על הסכם לרכישת הדירה. בהתאם, הגישו בני הזוג לרשויות המס הצהרת שומה עצמית בגין העסקה במסגרתה הצהירו על זכאותם לשיעורי מס רכישה מופחתים עבור "דירת מגורים יחידה", בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, ושילמו את המס בהתאם. רשויות המס דחו את הצהרתם של בני הזוג וקבעו כי אינם זכאים לשיעור מס רכישה מופחת עבור "דירת מגורים יחידה" שכן הם אינם עונים על ההגדרה של "תושב ישראל", וזאת לאור מספר ימי שהייתם בארץ בשנים הרלבנטיות. בהתאם לכך, הוצאה לבני הזוג שומה לפי מיטב השפיטה הכוללת דרישת מס רכישה בגובה 147,815 ₪.

 

השגה שהוגשה על ידי משרדנו

משרדנו הגיש השגה על השומה שהוציאו רשויות המס כאמור וטען כי יש לבטל את השומה בנימוק לפיו בהתאם לעובדות, בני הזוג עונים על ההגדרה של "תושב ישראל" לאור מספר ימי שהייתם בישראל במועדים הרלבנטיים, ומשכך זכאים הם לשיעורי מס רכישה מופחתים המוענקים לרוכשי "דירת מגורים יחידה". רשויות המס קיבלו את ההשגה במלואה, ביטלו את השומה לפי מיטב השפיטה שהוצאה ואישרו כי בני הזוג זכאים למס רכישה בשיעור מופחת בגין עמידתם בתנאי הדין לחישוב מס מופחת כ-"דירת מגורים יחידה".

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קרן פיצויים בעקבות הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

זוהי קריאת חירום לממשלת ישראל וכנסת ישראל – גם בהתקיים מצב פוליטי מורכב, עליכם למצוא דרך לפעול בשיתוף פעולה ולנקוט בצעדים להצלת הכלכלה בישראל, תוך הענקת פיצויים לאלו הנפגעים מהשלכותיו הישירות והעקיפות של משבר הקורונה.

הסבר לנישומים שקיבלו הודעה על הפרשי מס שכר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן

לאחרונה, פורסמו דברי הסבר מטעם רשות המיסים בכל הקשור להפרשי מס השכר במלכ"ר, המפרטים ארבע סיבות נפוצות להפרשים הנוצרים בדיווחי מס השכר של נישומים, כלדקמן:

קושי לשלם מס והוצאות שוטפות בעקבות הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

צוות משרדנו, מחלקת המס, מחלקת שיקום העסקים וחדלות הפירעון, מחלקתנו הכלכלית המורכבת מרו"ח וכלכלנים ועוד, יודע ומסוגל לסייע לך ולעסקך להתמודד עם הבעיות הכלכליות המתעוררות כתוצאה מנגיף הקורונה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם