מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


ביום 21.10.2018 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 בנושא השמדת מלאי עסקי (להלן: "מלאי") ואלו עיקרי הכללים כדלקמן:
 

  1. על הנישום להודיע על כוונתו להשמיד מלאי לפקיד השומה, בכתב, 30 ימים מראש.
    במכתב זה יפרט הנישום את הפרטים הרלוונטיים כגון: שווי המלאי, מועד לביצוע ההשמדה וכתובת מדויקת שבה נמצא המלאי המיועד להשמדה.
  2. לפקיד השומה הסמכות להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.
  3. בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול בו הנישום יפרט את המועד להשמדת המלאי, אופן והסיבות להשמדתו, פרטים מזהים של המלאי המושמד ועוד.
  4. כאשר הנישום נדרש להשמדת המלאי מכוח חוק או הוראה של גופים מוסמכים כגון, בהתאם לחוק הגנה על בריאות הציבור, חוק מועצת הצמחים ועוד, עליו לערוך מסמך תיעוד נלווה בו יירשמו פרטי הטובין המושמדים. במקרה זה, מסמכי התיעוד הנלווה מחליפים את הדרישה לערוך פרוטוקול, כפי שהוזכר לעיל.

במידה ונוצר צורך מיידי להשמיד מלאי ולא ניתן להודיע לפקיד השומה 30 יום טרם השמדתו, יש לידע את פקיד השומה באופן מיידי ולתעד את המלאי המושמד.

  1. יש לשמור על פרוטוקול השמדת המלאי במערכת החשבונות לאותה שנת מס שבמהלכה בוצעה ההשמדה, בהתאם לסעיף 25 להוראות ניהול פנקסים.
  2. נישום שעמד בהנחיות להנחת דעתו של פקיד השומה, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס.

מועד תחילת ההוראות החל מיום פרסומן, 21.10.2018.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בשיעור אפס בגין תקבולים מחברה זרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 1/8/2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של חברת מנו-בייס כנגד שומות לשנים 2009-2013 בסך של כ-790,000 ₪, שהוציא מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה בהן לא הכיר בעסקאות עם חברה זרה שדווחו על ידי המערערת ככאלה שחל עליהן מע"מ בשיעור אפס (ע"מ 18831-04-17 מנו - בייס בע"מ נ' מע"מ - פתח תקווה). .

גביית חובות מס מבעלי חברות ננטשות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה ממש: רשות המס החלה לגבות חובות מס מבעלי חברות ננטשות, על פי סעיף 119א לפקודת מס הכנסה - באילו תרחישים זה עלול לקרות גם לך? מה הן ההשלכות השונות ודעתנו המקצועית בנושא.

ביקורת ניכויים - נקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי למעסיקים חקלאים בכל הנוגע לביקורות ניכויים של רשויות המס בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים - קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם