מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


ביום 21.10.2018 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 בנושא השמדת מלאי עסקי (להלן: "מלאי") ואלו עיקרי הכללים כדלקמן:
 

  1. על הנישום להודיע על כוונתו להשמיד מלאי לפקיד השומה, בכתב, 30 ימים מראש.
    במכתב זה יפרט הנישום את הפרטים הרלוונטיים כגון: שווי המלאי, מועד לביצוע ההשמדה וכתובת מדויקת שבה נמצא המלאי המיועד להשמדה.
  2. לפקיד השומה הסמכות להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.
  3. בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול בו הנישום יפרט את המועד להשמדת המלאי, אופן והסיבות להשמדתו, פרטים מזהים של המלאי המושמד ועוד.
  4. כאשר הנישום נדרש להשמדת המלאי מכוח חוק או הוראה של גופים מוסמכים כגון, בהתאם לחוק הגנה על בריאות הציבור, חוק מועצת הצמחים ועוד, עליו לערוך מסמך תיעוד נלווה בו יירשמו פרטי הטובין המושמדים. במקרה זה, מסמכי התיעוד הנלווה מחליפים את הדרישה לערוך פרוטוקול, כפי שהוזכר לעיל.

במידה ונוצר צורך מיידי להשמיד מלאי ולא ניתן להודיע לפקיד השומה 30 יום טרם השמדתו, יש לידע את פקיד השומה באופן מיידי ולתעד את המלאי המושמד.

  1. יש לשמור על פרוטוקול השמדת המלאי במערכת החשבונות לאותה שנת מס שבמהלכה בוצעה ההשמדה, בהתאם לסעיף 25 להוראות ניהול פנקסים.
  2. נישום שעמד בהנחיות להנחת דעתו של פקיד השומה, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס.

מועד תחילת ההוראות החל מיום פרסומן, 21.10.2018.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נעדכנכם, כי לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם