מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


ביום 21.10.2018 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 בנושא השמדת מלאי עסקי (להלן: "מלאי") ואלו עיקרי הכללים כדלקמן:
 

  1. על הנישום להודיע על כוונתו להשמיד מלאי לפקיד השומה, בכתב, 30 ימים מראש.
    במכתב זה יפרט הנישום את הפרטים הרלוונטיים כגון: שווי המלאי, מועד לביצוע ההשמדה וכתובת מדויקת שבה נמצא המלאי המיועד להשמדה.
  2. לפקיד השומה הסמכות להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.
  3. בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול בו הנישום יפרט את המועד להשמדת המלאי, אופן והסיבות להשמדתו, פרטים מזהים של המלאי המושמד ועוד.
  4. כאשר הנישום נדרש להשמדת המלאי מכוח חוק או הוראה של גופים מוסמכים כגון, בהתאם לחוק הגנה על בריאות הציבור, חוק מועצת הצמחים ועוד, עליו לערוך מסמך תיעוד נלווה בו יירשמו פרטי הטובין המושמדים. במקרה זה, מסמכי התיעוד הנלווה מחליפים את הדרישה לערוך פרוטוקול, כפי שהוזכר לעיל.

במידה ונוצר צורך מיידי להשמיד מלאי ולא ניתן להודיע לפקיד השומה 30 יום טרם השמדתו, יש לידע את פקיד השומה באופן מיידי ולתעד את המלאי המושמד.

  1. יש לשמור על פרוטוקול השמדת המלאי במערכת החשבונות לאותה שנת מס שבמהלכה בוצעה ההשמדה, בהתאם לסעיף 25 להוראות ניהול פנקסים.
  2. נישום שעמד בהנחיות להנחת דעתו של פקיד השומה, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס.

מועד תחילת ההוראות החל מיום פרסומן, 21.10.2018.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מחזיק תחת שמך נכס של אחר?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי לבני משפחה או קרובים אחרים המחזיקים תחת שמם כ-"נאמנים" חשבונות בנק, נדלן או נכסים של אחרים בארץ או בחו"ל - קראו כאן בנושא.

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם