מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


החזרי מס שבח בדרך של פיצול ופריסת השבח

ישראלים רבים אשר ביצעו עסקאות במקרקעין בארבע השנים האחרונות ו/או מבצעים בהווה עסקאות מס שבח אשר בגינם נדרש לשלם מס שבח, אינם מודעים לכך כי יש בנמצא דרכים חוקיות המאפשרות הפחתה מהותית בתשלום המס. הפחתה מהותית בתשלום המס אפשרית, אם במועד דיווח ראשוני על העסקה ובמקרים אחרים, באם לא נדרשה ההקלה בעת הדיווח, ניתן לפעול לשם קבלת החזר מס, בגין מס ששולם ביתר וזאת עד 4 שנים מתום שנת המס בה בוצעה העסקה. המשמעות היא כי כל מי ששילם מס שבח בארבע השנים האחרונות, טוב יעשה באם יפעל לטובת בחינת אפשרות לקבל החזר מס שבח. יש בנמצא סבירות גבוהה לפיה הוא שילם מס שבח גבוה מכפי המתחייב על פי דין ולכן זכאי הוא להחזר - בחלק מהמקרים ההחזר הוא ענק!
 

החזר מס שבח בגין עסקת מקרקעין

החזר מס השבח בגין עסקת מקרקעין שבוצעה בארבע השנים האחרונות, יכול שיסתכם בעשרות אם לא במאות אלפי שקלים, כאשר החזר זה מבוסס, במידה רבה, על שורה של פרמטרים, כאשר שני הפרמטרים המובילים הם: האחד – אפשרות לפצל את מס השבח בין הבעל לאישה ו/או בין בני הזוג (ידועים בציבור) ו/או בין בני הזוג שהינם מאותו מין (זוג הומואים או לסביות); והשני – בדרך של פריסה לאחור לתקופה של 4 שנים. הפרקטיקה מלמדת כי עורכי דין המתמחים בדיני נדל"ן אשר פועלים בשוטף לטובת דיווח על עסקאות מס שבח המבוצעות על ידי הלקוחות שלהם, אם לטובת מכירת דירה ללא פטור, אם לטובת מכירת משרד או כל נכס מסחרי אחר ואם לטובת מכירת מגרש ו/או כל זכות אחרת בנדל"ן, לרבות עסקאות קומבינציה למינהן, אינם, בחלק של המקרים, מודעים לאפשרויות הפיצול והפריסה המפחיתים חבות מס נכבדה ומשכך מייחסים הם את השבח לבעלים הרשום של הקרקע או הנכס הנמכר ומשלמים את מלוא המס בגין ובהתאם למדרגות המס של אותה שנה. זאת ועוד, הלכה למעשה החוק מאפשר לאנשים פרטיים המוכרים דירה, בניין או כל נכס מקרקעין אחר, גם אם הנכס רשום על שם אחד מבני הזוג, לדרוש מהרשויות לפצל את השבח בינם לבין בן או בת הזוג. הפיצול לבדו יכול להביא לידי הפחתת מס ניכרת וזאת הן במקרים בהם יש בנמצא בעל ואישה נשואים המוכרים את הנדל"ן והן במצבים מורכבים יותר בהם, עת בני הזוג אינם נשואים, או בני הזוג הם מאותו מין. עצם פיצול השבח בין השניים מביא לידי כך שיתבצע חישוב מס שבח נפרד לכל אחד מהשניים, כאשר כל אחד ימוסה בהתאם למדרגות המס שלו וכל אחד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי שלו. כך יוצא שבנסיבות בהן איש עסקים מוכר נכס נדל"ן הרשום על שמו בלבד, יוכל הוא, עד 4 שנים מתום שנת המס בה בוצעה העסקה, לבקש כי 50% מהשבח לרעיייתו ו/או זוגתו ו/או בן זגו, והיה וזו ובן/בת אינם עובדים ו/או ששכרם נמוך – יוכל בן/בת הזוג האחר, על פי החישוב המפוצל, לקבל החזר מס גדול למדי. ואם לא די בכך, הרי שלטובת מיקסום החזר המס, החוק מאפשר למבצע העסקה, מעבר לפיצול, להביא לידי פריסה של השבח 4 שנים לאחור כך שהיה ובארבע השנים האחרונות הוא או רעייתו/זוגתו/בן זוגו לא הרוויחו כספים רבים, יוכלו הם להתמסות בגין כל שנה בנפרד ולהביא שוב לידי הגדלה מהותית של החזרי המס להם הם זכאים.

פיצול מס השבח יכול להעשות בגין נכסים אשר נרכשו על שמו הפרטי של אחד מבני הזוג במסגרת החיים המשותפים ובמקרים מתאימים, ייתכן שניתן יהיה לדרוש פיצול גם בנסיבות בהן הנכס התקבל בירושה או במתנה אצל אחד מבני הזוג – גם אז, במצבים מסויימים, לאור הלכות השיתוף, יש בנמצא אפשרות לטעון כי השבח שייך לשני בני הזוג ולכן יש לבצע תחשיב נפרד בגין כל אחד מהשניים ואף להביא לידי פריסה של 4 שנים לאחור. נוסיף כי במקרה בו הנכס הנמכר התקבל בירושה או במתנה, הכלל הוא כי יש לייחס את השבח רק למקבל הירושה או למקבל המתנה ולא לשני בני הזוג וייתכן כי מצב דברים זה ייטיב עם המוכר, במיוחד אם שכרו נמוך ו/או שבארבע השנים שקדמו לעסקה, אותו מוכר או מוכרת כלל לא עבד. מאידך, יש בהחלט מצבים בהם, למרות שהנכס הנמכר התקבל בירושה או במתנה, עדיין נוכל לטעון כי הנכס שייכך לשני בני הזוג וכך גם השבח וזאת מטעמים הנוגעים לשימוש המשותף, אופן ההתנהלות של בני הזוג ועוד, כאשר כל מקרה יבחן לגופו. בהקשר זה, נוסיף כי לטובת הפחתת חבות מס השבח והגדלת ההחזר יש ונכון לקחת בחשבון מגוון רחב של פרמטרים, כך לדוגמא אם אחד מהמוכרים הוא בן 60 ומעלה, אזי מדרגת המס הראשונה למיסוי רווחי הון, תרד מ-32% ל-10%. עוד יצויין כי במצבים מסויימים בהם ניתן לבצע פיצול, מתאפשר לצדדים להפחית את מס היסף. לטובת מקסום החזרי המס בגין עסקאות שבוצעו בארבע השנים האחרונות יש בנוסף לקחת בחשבון את כלל הזכאות לנקודות הזיכוי של כל אחד מהצדדים, מצבו הבריאותי, גילו ועוד. את כל אלה יש לשכלל לטובת קבלת ההפחתה או ההחזר, כאשר בנסיבות בהן מדובר במוכרים המגישים שניהם דו"חות שנתיים לרשויות מס הכנסה – הפרוצדורה היא בדרך של התנהלות מקוצרת וחכמה מול מפקחי מס שבח ובנסיבות בהן המוכר או אחד מהמוכרים הוא שכיר, אזי יש בנמצא צורך להגיש דו"חות שנתיים למס הכנסה, בגין אותו שכיר או אותו בן זוג שלא הגיש דו"חות ולפעול לטובת קבלת החזרים במסגרת אותן דו"חות מס. נבהיר כי רו"ח או יועץ מס באמצעות שאילתת 905M יוכל לבחון מה עסקאות מס השבח אותן ביצעו לקוחותיו בשנים האחרונות, להבין מה חבויות המס שחלו עליהם ומה המס לתשלום.
 

כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?

על סמך נתונים אלה יכולים אנו לפעול, בשם הלקוח, לטובת הפחתת חבויות מס שבח. התנהלות בדרך של פיצול מס השבח ופריסתו 4 שנים לאחור, הינה פעולה המחייבת בקיאות ושליטה הן בפקודת מס הכנסה והן בחוק מס שבח. שליטה שכזו תאפשר קבלת החזרי מס בהיקפים גדולים של ממש. עוד נוסיף כי הליך שכזה, בו למעשה פונים אנו בשמו של לקוח לטובת קבלת החזר בגין עסקה שנעשתה על ידו לפני ארבע שנים, מאפשר פתיחת שומה באופן אוטומטי. אין בנמצא צורך בהליך של פתיחת שומות חריגות לפי סעיף 147 לפקודת מס הכנסה ו/או בנקיטה של פעולה אגרסיבית אחרת. מרבית ההתנהלות תחת כותר זה תתבצע על ידי משרדנו עבור הלקוח בתאום ובשקיפות נעימה וברורה מול מפקחי המס והחזר המס יגיע ללקוח במהירות. משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי מס שבח, מטפל במגוון רחב של תיקים מסוג זה - משרדנו מקדם כדבר שבשיגרה החזרי מס שבח ללקוחות רבים, אנו נדע לעשות כן, ללא כל מעורבות מצד הלקוח, ללא סיכון וביעילות רבה. לסיכום הדברים, יש בנמצא ישראלים רבים הזכאים להחזרי מס בהיקפים אדירים, ברם נמנעים הם מלדרוש את אותו החזר. יובהר כי בחלוף ארבע שנים, מאבד האזרח את זכאותו לקבל את החזר המס בגין העסקה שבוצעה על ידו וזאת גם אם שולם על ידו מס ביתר בהיקף גדול ומשכך אל לו להמתין - על האזרח לפעול ללא דיחוי ולהביא לידי קבלת ההחזר בתבונה, בשקיפות וביעילות.

משרדנו יודע לתת ללקוח מענה כולל, משמע משרדנו יידע לזהות את המרכיבים להחזר ולפעול לטובת הגשת דו"חות ו/או נקיטה בפעולות נדרשות, הכל לשם קבלת החזרי המס עבור הלקוח.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת נדל"ן שהושבח כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט קבע לאחרונה כי יש לראות במכירת נדל"ן שהושבח כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי - קראו כאן בהרחבה בעניין [ע"מ 58172-01-16 בניזרי נ' פ"ש ירושלים 3].

סיווג אופציה ייחודית במקרקעין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

סיחור אופציה תוך התחייבות הרוכש לממש את האופציה אינה פוגעת בסיווגה כ-"אופציה ייחודית במקרקעין" - קראו כאן בעניין ע"א 2670/19 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה ואח' נ' אי.אס.אל אשל נדלן בע"מ ואח'.

פיצוי בעקבות פינוי מקרקעין פטור ממס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט המחוזי נדרש לשאלה האם מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לחזור בו מהחלטתו לסווג מכירת בית הורי העוררים כ"זכות במקרקעין". במידה וכן, יידרש בית המשפט לשאלה האם אכן מדובר ב"זכות במקרקעין" או לאו (13864-04-18 וויס ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין (מרכז).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם