מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד


צעד (נוסף) בהסדרת מיסוי רווחים ממטבעות דיגיטליים

סמנכ"ל רשות המיסים הבהיר לאחרונה כי רשות המיסים לא תתעקש על שיטת ה-FIFO בעת חישוב המס הנובע מרווחים במכירת מטבעות דיגיטליים, וכי קיימת אפשרות לחישוב מס המתייחס למטבע הספציפי לגביו התבצעה עסקה, במקרים בהם ניתן לזהותו במדויק. שינוי זה מיועד להביא לגבייתו של "מס אמת" בעסקאות מכירת מטבעות דיגיטליים, וכתוצאה מכך אף עשוי להפחית את שומות המס בעסקאות אלה.

 

מיסוי מטבעות דיגיטליים

כידוע, מס הכנסה אינו מגדיר את המטבעות הדיגיטליים כ-"מטבע", אלא רואה בהם כ-"נכס" בהתאם לסעיף 88 לפקודה. משכך, הרווח ממכירת מטבע דיגיטלי כפוף לשיעורי מס רווח הון (למעט במקרים בהם נקבע כי היקף הפעילות עולה לכדי "עסק"). מיסוי הרווח ממטבעות דיגיטליים כ-"רווח הון" ייעשה כך שהתמורה בעסקאות הנערכות במטבעות דיגיטליים תיקבע על ידי קביעת "שווי הוגן" של המטבע הדיגיטלי, או לחלופין, על ידי בחינת ערכו הנקוב, ככל וקיים. שיעור הרווח הכפוף למס בעסקאות מסוג זה ייקבע בהתאם למחיר המכירה בהפחתת המחיר המקורי בו נרכש המטבע.

 

הגדרת הרווח הכפוף למס במטבעות דיגיטליים

לאור מאפייני פלטפורמת ה-BlockChain קיים קושי להבחין באופן ספציפי בין המטבעות הדיגיטליים בידיו של הנישום ועלולה להיווצר בעייתיות בהחלת שיטת המיסוי לעיל. לדוגמא, במצב בו נישום רכש מטבע דיגיטלי במועד א' במחיר X, ומטבע זהה נוסף במועד ב' במחיר Y, ולאחר מכן מכר את אחד המטבעות במחיר Z – מיסוי הרווח ממכירת המטבע עלול להיות בעייתי לאור הקושי בקביעת הרווח שנוצר, בשל העובדה שלכאורה לא ניתן לזהות איזהו המטבע הספציפי שנמכר - האם מדובר במטבע שנרכש במועד א' במחיר X, או המטבע שנרכש במועד ב' במחיר Y.

 

שיטת ה-FIFO

לאור הבעייתיות לעיל, נישומים דיווחו על עסקאות במטבעות דיגיטליים בהתאם לשיטת ה-"FIFO" ("First In First Out"). בשיטה זו, המטבע שנרכש במועד המוקדם ייחשב כמטבע הראשון שנמכר (בדוגמא לעיל - המטבע שנרכש במועד א' בשיעור X). שיטה זו מאופיינת בוודאות גבוהה כיוון שבמסגרתה מחיר הרכישה בעסקה נקבע כמחירו של המטבע הראשון שנרכש. מחיר זה מופחת כאמור ממחיר המכירה וכך נקבע הרווח החייב במס שנוצר בעסקה. מאידך, הבעייתיות הקיימת בשיטת ה-FIFO נובעת מכך שלא בהכרח המטבע שנמכר הוא המטבע שנרכש במועד המוקדם, ומשכך הרווח החייב במס שנוצר בעסקה כפי שנקבע באמצעות שיטת ה-FIFO, אינו בהכרח הרווח שנוצר בעסקה בפועל, ובהתאם, המס בו מחויב הנישום אינו מהווה בהכרח מס אמת.

 

חישוב מס מדויק

לאור הבעייתיות בשיטת ה-FIFO כאמור, הודיע לאחרונה סמנכ"ל רשות המיסים כי במקרים בהם נישום מסוגל להגדיר את המטבע הספציפי בו נערכה עסקה, יחושב הרווח החייב במס בהתאם לערכי רכישתו ומכירתו של המטבע הספציפי, והמס ישולם בהתאם. עוד ציין סמנכ"ל רשות המיסים כי הדבר אף יתאפשר עבור דיווחי עבר שהתבססו על חישוב בשיטת ה-FIFO.

 

>> זקוקים לליווי משפטי ועסקי בתחום הקריפטו והמטבעות הדיגיטליים? לחצו כאן.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

בית המשפט הכריע: ביטקוין אינו "מטבע" אלא "נכס"

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

ביום 19.5.19 נתן כב' השופט בורנשטין את פסק דינו בע"מ 11503-05-16 קופל נ' פ"ש רחובות - ערעור זה נגע לשאלת סיווג הביטקוין לצורך מתן פטור לפי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961. בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי במציאות דהיום ביטקוין אינו נחשב "מטבע" אלא "נכס", ומשכך כפוף למיסוי בהתאם.

דיווח הכנסה ממטבעות וירטואליים במסגרת דו"ח שנתי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

בימים אלה נערכים הנישומים להגשת דוחותיהם האישיים לשנת 2018 לרשות המסים. במסגרת טפסי 1301, נדרשים לראשונה נישומים לדווח על פעילותם במטבעות הווירטואליים ועל הכנסותיהם (או הכנסות בני זוגם) מפעילות זו שיכולות לנבוע מכרייה או ממימושם של המטבעות.

הנפקת ICO השלכות מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד

לאחרונה נתקלים אנו בציבור משקיעים יודעי חן, המבקשים ליטול חלק בפלטפורמה חדשה ואטרקטיבית למכירה וחלוקה ראשונית של טוקנים חדשים - פלטפורמה חדשנית זו מוכרת בשם IEO (Initial Exchange Offering).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם