מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


ייצוג בעלי עסקים בביקורת ניהול ספרים ו/או בהליכים לפסילת ספרים

בין כותלי מס הכנסה ישנה מחלקת ניהול ספרים אשר כל תפקידה הוא לעבור בין עסקים שונים במדינה
ולבחון האם הם רושמים את כל התקבולים המתקבלים בעסק מיד עם קבלתם והאם אותם עסקים מנהלים את ספרי הנהלת החשבונות שלהם בהתאם להוראות ניהול ספרים.
 
תפקיד מבקרי ניהול הספרים הוא לוודא כי בעלי העסקים מנהלים את עסקם במישור המס ובפרט במישור רישום ההכנסות בהתאם להוראות ניהול ספרים ובהתאם להוראות החוק והיה ונמצא כי לא כך התנהל האזרח, יפעלו אלה לטובת פסילת ספרי העסק. פסילת ספרים של עסק למעשה סוללת את הדרך עבור מס הכנסה והמפקחים העובדים ברשות, לחייב את האזרח במס העולה על המס שהאזרח בדיווחיו השוטפים לרשויות המס התכוון לשלם והואיל והספרים הם בלתי קבילים, מידת הדיוק הנדרשת ממס הכנסה באשר למס הנדרש, אינה בהכרח גבוהה. הלכה למעשה, בית המשפט הכיר בכך כי שעה בה הספרים של העסק נמצאים בלתי קבילים, רשאי מס הכנסה, די בנקל, לקבוע כי הדיווחים של הנישום אינם אמינים ואינם משקפים את הרווח האמתי בעסק ולכן רשאי מס הכנסה, באותן נסיבות, לקבוע את המס לתשלום על סמך תחשבים כלכליים, על סמך עסקים אחרים דומים ועל סמך מרכיבים נוספים, אשר בשורה התחתונה יכולים להביא לידי כך שהאזרח נדרש לשלם מס גבוה מהותית מהמס אותו תכנן הוא לשלם.

בתי המשפט קבעו באין ספור פסקי דין כי שעה בה הספרים הם בלתי קבילים, אזי מידת הבדיקה ודיוק התחשיב הנדרש ממס הכנסה הוא נמוך מהותית מזה הנדרש היה ויבקש הוא לחייב במס עסק שספריו קבילים. היה והספרים קבילים יידרש מס הכנסה להמציא הסברים וראיות רבות בתמיכה לחיוב האזרח בתשלום מעבר למוצהר על ידו. מאידך, אם ספרי הנהלת החשבונות נמצאו כבלתי קבילים, אזי הנטל מתהפך ובמקרה שכזה, משנמצא כי האזרח פעל שלא כדין, יכול מס הכנסה לשום את העסק ולחייבו בסכומים מהותיים. יש לקחת בחשבון כי שעה בה מס הכנסה מחליק לשום עסק פלוני, גם מע"מ וגם ביטוח לאומי, המחוברים לאותו מחשב של משרד האוצר, עוברים לעמדת המתנה. אלה יחכו לראות כיצד יגמר התיק במישור של  מס הכנסה ובהתאם יחייבו הם את העסק במישורים האחרים.
 
רשות המס, באמצעות מחלקת ניהול הספרים, עוברת בין מגוון רחב של עסקים ומחפשת ליקויים. כך למשל רשות המס מחפשת עסקים אשר לא הוציאו קבלה מיד עם קבלת תקבול מלקוח. החוק קובע כי היה וקבלה לא יצאה מיד עם קבלת התקבול, רשאי מס הכנסה לפסול את הספרים בגין כל השנה. לטובת בחינה זאת מס הכנסה מפעיל מבקרים סמויים אשר מסתובבים בעסקים ומבצעים מדי יום קניות במגוון רחב של חנויות ועסקים וזמן קצר לאחר השלמת הקניה, חוזרים הם לעסק לראות האם התקבול נרשם והאם יצאה קבלה. היה ולא יצאה קבלה רשאי מס הכנסה לפסול את הספרים. ביקורת שכזו מסתיימת בדו"ח אותו ממלא מפקח המס ובמסגרתו נדרש בעל העסק להסביר את פשר הממצאים. מה שבעל העסק בדרך כלל לא לוקח בחשבון זו העובדה לפיה כל שנאמר על ידו בשלב זה ירשם בדו"ח ומשכך עלול הנאמר להוות בסיס לפסילת ספריו וכראיה בעייתית מאוד אשר תוצג כנגדו במסגרת ההליך המשפטי, היה ויידרש כזה.

זאת ועוד, רשות המס מודעת לכך כי על פי הוראות ניהול ספרים כל עסק חייב לנהל את הנהלת החשבונות של עסקו בהתאם לתוספת המתאימה לעסקו. לקמעונאים יש דרישות מסוג מסוים ולנותני שירותים מסוג אחר. כך גם משתנות הדרישות באשר לענף, באשר להיקף הפעילות ועוד. משכך, מבקרי ניהול הספרים עוברים בין העסקים השונים ובוחנים האם העסק מדווח על ההכנסות בהתאם לתוספת החלה עליו והיה וימצא כי העסק לא עושה כן, תפעל הרשות לטובת פסילת הספרים, בטענה כי אלה מנוהלים בסטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים.
 

כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?

משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, בקיא בכל הקשור בנהלים הקשורים לביקורת ניהול ספרים. משרדנו יודע מה נדרש מהמבקרים שעה בה בודקים הם את הספרים של העסק. משרדנו יודע כיצד עליהם להתנהל, מה עליהם לרשום וכיצד עליהם לערוך את הביקורת בכדי שממצאיה יהיו חוקיים ותקינים. משרדנו גם יודע כיצד נכון להתנהל אל מול רשות המס שעה בה מתנהלת ביקורת שכזו ו/או שעה בה פקיד השומה החליט לפסול את הספרים. לטובת העניין משרדנו ינקוט בהליך של שימוע ו/או יפנה לרשות המס ו/או ינקוט בהליך של ערעור מס, כשכל אלה ממונפים על ידי המשרד לטובת סיום הפרשה במינימום נזק ובמינימום עלות. משרדנו יודע להיכנס לתמונה בכל שלב, יחד עם זאת, המלצתנו היא להכניס אותנו לתמונה כמה שיותר מהר. ככל שניכנס לתמונה בשלב מוקדם יותר, כך יקל עלינו לצמצם את הנזק. יש בנמצא מצבים בהם אנו נכנסים לתמונה ממש עם הגעת המבקרים לעסק ויש בנמצא מצבים בהם אנו נכנסים לתמונה בשלב מאוחר יותר. בכל מקרה, כניסה לתמונה שלנו, מסייעת מאוד בפתרון המחלוקת ובהסדרה שומתית. החשיפה גדולה, הנזק הפוטנציאלי גדול ולכן נכון לפעול במיידי וללא דיחוי, אם במישור השומתי ואם במישור המשפטי - זו התמחותנו.
 
התקשר אלינו עתה ואנו  נקדם את עניינך במיידי!
עו"ד אלי דורון
, נייד:
 054-4251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 3.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם