מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


כפי שידוע, עמדתה של רשות המסים בנושא מיסוי הפעילות במטבעות ווירטואליים קיבלה ביטוי במסגרת חוזר מס הכנסה שפרסמה היא בחודש פברואר 2018.
בהתאם לאמור בחוזר, עסקאות במטבעות ווירטואליים לרבות מכירה, החלפה או אפילו המרת מטבע למטבע וירטואלי אחר מבלי להרוויח כסף, מהוות אירוע מס החייב בדיווח לרשות המסים.

 

נזכיר בקצרה כי בהתאם לעמדתה של רשות המסים, יחידים תושבי ישראל שפעילותם במטבעות הווירטואליים אינה עולה לכדי עסק, יחויבו בגין הרווחים הנוצרים מפעילותם במטבעות הווירטואליים (לרבות המרת המטבע הווירטואלי למטבע אחר) במס רווח הון, ואילו יחידים שפעילותם במטבעות הווירטואליים עולה כדי עסק (בהתאם למבחני הפסיקה: מימון, תדירות, מומחיות וכד'), יחויבו בהתאם לשיעורי המס השוליים שיכולים להגיע עד ל-50% מס (כולל מס יסף). על אף העובדה כי כללי המיסוי שנקבעו במסגרת אותו חוזר אינם תואמים באופן מלא את אופיים של המטבעות הווירטואליים ואף גורמים לעיוותי מס רבים וטרחה, הן לנישומים והן למייצגים במסגרת תהליך הדיווח, רשות המסים החלה למסות ולגבות באופן אקטיבי נישומים העוסקים במטבעות ווירטואליים.

 

מן הראוי להדגיש, כי אי דיווח לרשות המסים ואי תשלום מס בהתאם מהווה עבירה פלילית. בהקשר זה, לא פעם ציינו כי בפני הנישומים עומדת האפשרות לפנות לרשות המסים בבקשה לגילוי מרצון ולדווח על פעילויות עבר לא מדווחות שהיו להם במטבעות ווירטואליים החייבות במס ולשלם את המס מבלי להיות חשופים בפן הפלילי. יחד עם זאת, הליך של גילוי מרצון הינו הליך מורכב ולא פשוט הדורש התייעצות מקצועית ומקיפה בכל היבטי הדיווח והמיסוי. אשר על כן, מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בתחום. נעדכן כי על רקע הדברים לעיל, לפני ימים ספורים פנה איגוד הביטקויין לרשות המסים בקריאה דחופה ליצור הסדרים מיוחדים לגילוי מרצון בתחום המטבעות הווירטואליים וליידע את הציבור בדרכים בהם ניתן לדווח על ההכנסות ממסחר במטבעות הווירטואליים.

 

כמו כן ומפאת חשיבותו הרבה של העניין, פרסם איגוד הביטקויין רשימה של אנשי מקצוע בתחום המטבעות הווירטואליים
(הכוללת את עו"ד אלי דורון - שותף מייסד במשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן & עמית גרוס) שיוכלו להדריך את ציבור המשקיעים כיצד לדווח על הכנסותיהם כדין.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בשיעור אפס בגין תקבולים מחברה זרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 1/8/2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של חברת מנו-בייס כנגד שומות לשנים 2009-2013 בסך של כ-790,000 ₪, שהוציא מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה בהן לא הכיר בעסקאות עם חברה זרה שדווחו על ידי המערערת ככאלה שחל עליהן מע"מ בשיעור אפס (ע"מ 18831-04-17 מנו - בייס בע"מ נ' מע"מ - פתח תקווה). .

גביית חובות מס מבעלי חברות ננטשות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה ממש: רשות המס החלה לגבות חובות מס מבעלי חברות ננטשות, על פי סעיף 119א לפקודת מס הכנסה - באילו תרחישים זה עלול לקרות גם לך? מה הן ההשלכות השונות ודעתנו המקצועית בנושא.

ביקורת ניכויים - נקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי למעסיקים חקלאים בכל הנוגע לביקורות ניכויים של רשויות המס בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים - קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם