מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


כפי שידוע, עמדתה של רשות המסים בנושא מיסוי הפעילות במטבעות ווירטואליים קיבלה ביטוי במסגרת חוזר מס הכנסה שפרסמה היא בחודש פברואר 2018.
בהתאם לאמור בחוזר, עסקאות במטבעות ווירטואליים לרבות מכירה, החלפה או אפילו המרת מטבע למטבע וירטואלי אחר מבלי להרוויח כסף, מהוות אירוע מס החייב בדיווח לרשות המסים.

 

נזכיר בקצרה כי בהתאם לעמדתה של רשות המסים, יחידים תושבי ישראל שפעילותם במטבעות הווירטואליים אינה עולה לכדי עסק, יחויבו בגין הרווחים הנוצרים מפעילותם במטבעות הווירטואליים (לרבות המרת המטבע הווירטואלי למטבע אחר) במס רווח הון, ואילו יחידים שפעילותם במטבעות הווירטואליים עולה כדי עסק (בהתאם למבחני הפסיקה: מימון, תדירות, מומחיות וכד'), יחויבו בהתאם לשיעורי המס השוליים שיכולים להגיע עד ל-50% מס (כולל מס יסף). על אף העובדה כי כללי המיסוי שנקבעו במסגרת אותו חוזר אינם תואמים באופן מלא את אופיים של המטבעות הווירטואליים ואף גורמים לעיוותי מס רבים וטרחה, הן לנישומים והן למייצגים במסגרת תהליך הדיווח, רשות המסים החלה למסות ולגבות באופן אקטיבי נישומים העוסקים במטבעות ווירטואליים.

 

מן הראוי להדגיש, כי אי דיווח לרשות המסים ואי תשלום מס בהתאם מהווה עבירה פלילית. בהקשר זה, לא פעם ציינו כי בפני הנישומים עומדת האפשרות לפנות לרשות המסים בבקשה לגילוי מרצון ולדווח על פעילויות עבר לא מדווחות שהיו להם במטבעות ווירטואליים החייבות במס ולשלם את המס מבלי להיות חשופים בפן הפלילי. יחד עם זאת, הליך של גילוי מרצון הינו הליך מורכב ולא פשוט הדורש התייעצות מקצועית ומקיפה בכל היבטי הדיווח והמיסוי. אשר על כן, מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בתחום. נעדכן כי על רקע הדברים לעיל, לפני ימים ספורים פנה איגוד הביטקויין לרשות המסים בקריאה דחופה ליצור הסדרים מיוחדים לגילוי מרצון בתחום המטבעות הווירטואליים וליידע את הציבור בדרכים בהם ניתן לדווח על ההכנסות ממסחר במטבעות הווירטואליים.

 

כמו כן ומפאת חשיבותו הרבה של העניין, פרסם איגוד הביטקויין רשימה של אנשי מקצוע בתחום המטבעות הווירטואליים
(הכוללת את עו"ד אלי דורון - שותף מייסד במשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן & עמית גרוס) שיוכלו להדריך את ציבור המשקיעים כיצד לדווח על הכנסותיהם כדין.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם