מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


בתאריך 4 בפברואר 2018 פרסמה רשות המסים הודעה לציבור בנושא "העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט" (להלן: "ההודעה"), לפיה נקבע כי עוסקים המדווחים באופן מפורט על עסקאותיהם מול עוסקים מהרש"פ יהיו פטורים מהגשת טפסי מע"מ 878 (רכישות מרש"פ) ו- 879 (מכירות לרש"פ).

 

כפי שידוע, ההתחשבנות בין הצדדים (בעסקאות מול עוסקים מהרש"פ) התבצעה נכון למועד פרסום ההודעה על גבי טופס מע"מ 878 (רכישות מרש"פ) ו-879 (מכירות לרש"פ). כמו כן, הדיווחים התבצעו מדי חודש באופן ידני בצירוף העתקי חשבוניות רכישה או מכירה והועברו ליחידת הקמר"פ (יחידת קישור מע"מ לרש"פ) בדואר רשום. במסגרת ההודעה כאמור, נקבע כי עוסקים המבצעים עסקאות מול עוסקים מהרש"פ ומדווחים באופן מפורט, יהיו פטורים מהגשת טפסי 878 ו-879 באופן ידני תוך קביעת כללים חדשים לדיווח. עוד נקבע במסגרת ההודעה כי תחולתו של ההסדר החדש כאמור הינה תוך 90 ימים מיום פרסום ההודעה. בתאריך 6 באוגוסט 2018 פרסמה רשות המסים תזכורת/הבהרה להודעה משעברו 90 ימים.

 

להלן נסקור בקצרה את כללי הדיווח החדשים החלים על עוסקים המדווחים באופן מפורט בהקשר של עסקאות המבוצעות מול עוסקים מהרש"פ:

  • הדיווח המפורט יכלול שני סוגי מסמכים -
  1. תשומות ספק מהרש"פ: יש להקפיד על סיווג נכון של ספק מהרש"פ ומספר עוסק, תוך ציון 7 ספרות של מספר חשבונית P ודיווח על החשבונית תוך 6 חודשים מיום קבלתה, אחרת תישלל הזכות לניכוי מס תשומות בגינה .
  2. עסקאות לקוח רש"פ: יש להקפיד על סיווג נכון של לקוח מהרש"פ ומספר העוסק שלו, תוך ציון 7 ספרות של חשבונית.
  • שדה האסמכתא יכיל את מספר האסמכתא של חשבונית ה- I בלבד.
  • כל עסקה בכל סכום מול עוסקים מהרש"פ תדווח במסגרת הדיווח המפורט, שכן היא משמשת בסיס להתחשבנות כספית ועל בתי התוכנה להיערך לכך בהתאם.
  • תנועות שגויות: המערכת תציג בדיווח המפורט חריגה נוספת שתקרא "אי התאמה בדיווח חשבוניותP\I " בה יכללו מקרים של אי התאמה והמייצג יוכל להיכנס למערכת ולתקן.
  • רשות המסים תראה במי שדיווח כאמור לעיל כמי שעשה את המוטל עליו לעניין צו מס ערך מוסף (דרישת דוחות נוספים), התשנ"ו-1996 וכמי שעשה את המוטל עליו בעניין הדיווח לפי ס' 38(ג)(2) לחוק מס ערך מוסף.
  • אופן הדיווח המפורט יתנהל כפיילוט במשך שנה אחת ולאחר מכן ייבחן הנושא ע"י רשות המסים.

    >> קראו כאן עוד בעניין התנהלות מול עוסקים מהרשות הפלסטינית.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

יעוץ למחזיקים תחת שמם נכסים, חשבונות בנק, נדלן וכו' השייכים למשהו אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ייעוץ משפטי לבני משפחה או אחרים המחזיקים תחת שמם כ "נאמנים" חשבונות בנק ו/או נכסים של אחרים בארץ או בחול

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם