מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


בתאריך 4 בפברואר 2018 פרסמה רשות המסים הודעה לציבור בנושא "העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט" (להלן: "ההודעה"), לפיה נקבע כי עוסקים המדווחים באופן מפורט על עסקאותיהם מול עוסקים מהרש"פ יהיו פטורים מהגשת טפסי מע"מ 878 (רכישות מרש"פ) ו- 879 (מכירות לרש"פ).

 

כפי שידוע, ההתחשבנות בין הצדדים (בעסקאות מול עוסקים מהרש"פ) התבצעה נכון למועד פרסום ההודעה על גבי טופס מע"מ 878 (רכישות מרש"פ) ו-879 (מכירות לרש"פ). כמו כן, הדיווחים התבצעו מדי חודש באופן ידני בצירוף העתקי חשבוניות רכישה או מכירה והועברו ליחידת הקמר"פ (יחידת קישור מע"מ לרש"פ) בדואר רשום. במסגרת ההודעה כאמור, נקבע כי עוסקים המבצעים עסקאות מול עוסקים מהרש"פ ומדווחים באופן מפורט, יהיו פטורים מהגשת טפסי 878 ו-879 באופן ידני תוך קביעת כללים חדשים לדיווח. עוד נקבע במסגרת ההודעה כי תחולתו של ההסדר החדש כאמור הינה תוך 90 ימים מיום פרסום ההודעה. בתאריך 6 באוגוסט 2018 פרסמה רשות המסים תזכורת/הבהרה להודעה משעברו 90 ימים.

 

להלן נסקור בקצרה את כללי הדיווח החדשים החלים על עוסקים המדווחים באופן מפורט בהקשר של עסקאות המבוצעות מול עוסקים מהרש"פ:

  • הדיווח המפורט יכלול שני סוגי מסמכים -
  1. תשומות ספק מהרש"פ: יש להקפיד על סיווג נכון של ספק מהרש"פ ומספר עוסק, תוך ציון 7 ספרות של מספר חשבונית P ודיווח על החשבונית תוך 6 חודשים מיום קבלתה, אחרת תישלל הזכות לניכוי מס תשומות בגינה .
  2. עסקאות לקוח רש"פ: יש להקפיד על סיווג נכון של לקוח מהרש"פ ומספר העוסק שלו, תוך ציון 7 ספרות של חשבונית.
  • שדה האסמכתא יכיל את מספר האסמכתא של חשבונית ה- I בלבד.
  • כל עסקה בכל סכום מול עוסקים מהרש"פ תדווח במסגרת הדיווח המפורט, שכן היא משמשת בסיס להתחשבנות כספית ועל בתי התוכנה להיערך לכך בהתאם.
  • תנועות שגויות: המערכת תציג בדיווח המפורט חריגה נוספת שתקרא "אי התאמה בדיווח חשבוניותP\I " בה יכללו מקרים של אי התאמה והמייצג יוכל להיכנס למערכת ולתקן.
  • רשות המסים תראה במי שדיווח כאמור לעיל כמי שעשה את המוטל עליו לעניין צו מס ערך מוסף (דרישת דוחות נוספים), התשנ"ו-1996 וכמי שעשה את המוטל עליו בעניין הדיווח לפי ס' 38(ג)(2) לחוק מס ערך מוסף.
  • אופן הדיווח המפורט יתנהל כפיילוט במשך שנה אחת ולאחר מכן ייבחן הנושא ע"י רשות המסים.

    >> קראו כאן עוד בעניין התנהלות מול עוסקים מהרשות הפלסטינית.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם