מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


הנטל להוכחת קיומן של הוצאות שהוצאו בייצרו הכנסה -
ע"מ (ב"ש) 16554-09-15 ואקד חנבוט נ' מדינת ישראל - רשות המיסים - פקיד שומה אילת

ביום 23/07/2018 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב' השופט גד גדעון,
לפיו נדחה ערעור על שומה בצו שהוציא פקיד שומה אילת (להלן: "המשיבה") למערער וכן החלטה על פסילת ספרים לשנות המס 2010-2012.
 
רקע עובדתי וטענות הצדדים
המערער הנו עצמאי העוסק בעבודות טיח, ריצוף ועבודות בנייה נוספות. בביקורת צולבת שנערכה למערער, בעקבות חשדות לשימוש בחשבוניות פיקטיביות, נתגלה כי המערער דרש ניכוי הוצאות תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות בין השנים 2010-2012. בנוסף התברר כי תשלומים שונים שנטען לגביהם כי שולמו בהמחאות לספקי המערער, נפרעו על ידי המערער עצמו.
 
המערער טען, בין היתר, כי דוחותיו שיקפו באופן מדויק את הכנסותיו, הוצאותיו ושיעור הרווח וההכנסה החייבת. כן טען המערער כי לא נמסרו לו הנתונים שעמדו בבסיס תחשיבי המשיב, טענותיו לא נדונו בהליך ההשגה ואף התחשיב שהגיש מטעמו לא נבחן. לצורך תמיכה בטענותיה, המשיבה ערכה תחשיב כלכלי מטעמה. בהתייחס לפסילת ספריו של המערער, המשיבה טענה כי אלו נפסלו לאחר חקירתו הפלילית של המערער והגשת כתב אישום בגין עבירות מס שונות שביצע, לרבות הוצאת חשבוניות פיקטיביות והעלמת הכנסות. בנוסף טענה המשיבה כי מחומר החקירה עולה כי בעלי תפקיד בחברות שונות, שלטענת המערער הוציאו לו את החשבוניות, כלל לא הכירו את המערער ולא ביצעו עבורו כל עבודה.
 
פסק דינו של בית המשפט
בית המשפט המחוזי דחה, כאמור, את הערעור וקבע כי המערער לא הביא כל ראיה העשויה לתמוך בגרסתו לעניין ביצע עבודות בפועל, לעניין אמיתות התשלומים בגינן למוצאי החשבוניות הנטענים, ולעניין נכונות החשבוניות, מלבד עדותו שלו, שהינה עדות יחידה של בעל דין, ולא היה בה כדי לערער את הראיות העומדות נגדו. בנוסף, קבע בית המשפט כי המערער לא הוכיח את שיעור הרווח ואת היקף הוצאותיו ודי בכך כדי להורות על פסילת ספריו. בית המשפט העדיף את התחשיב הכלכלי של המשיבה על פני התחשיב הכלכלי של המערער וקבע כי אין מקום להתערב במסקנות המשיב בעניין עלות העבודה ושיעורי הרווח של המערער - לאור כל האמור נדחה הערעור.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם