מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


הנטל להוכחת קיומן של הוצאות שהוצאו בייצרו הכנסה -
ע"מ (ב"ש) 16554-09-15 ואקד חנבוט נ' מדינת ישראל - רשות המיסים - פקיד שומה אילת

ביום 23/07/2018 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב' השופט גד גדעון,
לפיו נדחה ערעור על שומה בצו שהוציא פקיד שומה אילת (להלן: "המשיבה") למערער וכן החלטה על פסילת ספרים לשנות המס 2010-2012.
 
רקע עובדתי וטענות הצדדים
המערער הנו עצמאי העוסק בעבודות טיח, ריצוף ועבודות בנייה נוספות. בביקורת צולבת שנערכה למערער, בעקבות חשדות לשימוש בחשבוניות פיקטיביות, נתגלה כי המערער דרש ניכוי הוצאות תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות בין השנים 2010-2012. בנוסף התברר כי תשלומים שונים שנטען לגביהם כי שולמו בהמחאות לספקי המערער, נפרעו על ידי המערער עצמו.
 
המערער טען, בין היתר, כי דוחותיו שיקפו באופן מדויק את הכנסותיו, הוצאותיו ושיעור הרווח וההכנסה החייבת. כן טען המערער כי לא נמסרו לו הנתונים שעמדו בבסיס תחשיבי המשיב, טענותיו לא נדונו בהליך ההשגה ואף התחשיב שהגיש מטעמו לא נבחן. לצורך תמיכה בטענותיה, המשיבה ערכה תחשיב כלכלי מטעמה. בהתייחס לפסילת ספריו של המערער, המשיבה טענה כי אלו נפסלו לאחר חקירתו הפלילית של המערער והגשת כתב אישום בגין עבירות מס שונות שביצע, לרבות הוצאת חשבוניות פיקטיביות והעלמת הכנסות. בנוסף טענה המשיבה כי מחומר החקירה עולה כי בעלי תפקיד בחברות שונות, שלטענת המערער הוציאו לו את החשבוניות, כלל לא הכירו את המערער ולא ביצעו עבורו כל עבודה.
 
פסק דינו של בית המשפט
בית המשפט המחוזי דחה, כאמור, את הערעור וקבע כי המערער לא הביא כל ראיה העשויה לתמוך בגרסתו לעניין ביצע עבודות בפועל, לעניין אמיתות התשלומים בגינן למוצאי החשבוניות הנטענים, ולעניין נכונות החשבוניות, מלבד עדותו שלו, שהינה עדות יחידה של בעל דין, ולא היה בה כדי לערער את הראיות העומדות נגדו. בנוסף, קבע בית המשפט כי המערער לא הוכיח את שיעור הרווח ואת היקף הוצאותיו ודי בכך כדי להורות על פסילת ספריו. בית המשפט העדיף את התחשיב הכלכלי של המשיבה על פני התחשיב הכלכלי של המערער וקבע כי אין מקום להתערב במסקנות המשיב בעניין עלות העבודה ושיעורי הרווח של המערער - לאור כל האמור נדחה הערעור.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

יעוץ למחזיקים תחת שמם נכסים, חשבונות בנק, נדלן וכו' השייכים למשהו אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ייעוץ משפטי לבני משפחה או אחרים המחזיקים תחת שמם כ "נאמנים" חשבונות בנק ו/או נכסים של אחרים בארץ או בחול

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם