מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - מאור עייש, משפטן


בית המשפט העליון קיבל ביום 10.04.11 באופן חלקי את ערעורו של אהרון פינטו על פסק דין שניתן כנגדו בבית המשפט המחוזי בנצרת מיום 27.04.09 (ע"א 4975/09).
הרכב השופטים אימץ את טענותיו של ב"כ המערער- עוה"ד ירון טיקוצקי ועו"ד אפי אוחנה,ממשרד דורון, טיקוצקי, צדרבוים וקבע כי יש לסווג חלק מתמורה שנתקבלה בידי המערער כמכירת מוניטין, המקנה חבות מופחתת במס.

המערער ניהל במשך 40 שנה תחנת דלק של חברת פז אותה ירש מהוריו. ביום 31.7.02 נערך חוזה בין המערער לחברת פז, לפיו סוכם כי חברת פז תשלם למערער סך של 3.55 מליון ₪ בגין הפסקת ההתקשרות ביניהם.
המערער דיווח על העסקה לפקיד שומה עפולה בשנת המס 2002 וסיווג את התמורה כהכנסת מוניטין, אלא שפקיד השומה טען כי יש לסווג את התמורה כרווח הון רגיל.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שהוגש על ידי המערער על השומה שהוצאה לו, לאחר שקבע כי לשון ההסכם אינה מתייחסת למכירת מוניטין ומשום שלעניות דעתו ממילא לא צלח בידו של המערער להוכיח קיומו של מוניטין. בעקבות כך הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

ב"כ המערער, עוה"ד ירון טיקוצקי ואפי אוחנה, ממשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי ושות', הציגו בפני בית המשפט העליון פסיקה התומכת בגישת המערער לפיה יש לפרש את ההסכם ככזה המעיד על מכירת מוניטין על אף שהמונח מוניטין אינו מאוזכר במפורש בהסכם והראו כי בנסיבות המקרה המערער הוכיח כי נצבר לתחנת הדלק מוניטין אשר הועבר לפז.

בית המשפט העליון עמד בפסק דינו על הקושי הרב הכרוך בהגדרה ובכימות של "מוניטין" ככלל, ובנסיבות במקרה הנדון בפרט, אך קבע כי לאור הפסיקה והמארג העובדתי שהציג ב"כ המערער, לרבות העדים שהעידו במהלך המשפט, הוכיח המערער כי נצבר מוניטין לעסקו, וקבע כי יש לקבל את הערעור באופן חלקי כך ש- 15% מסך התמורה שהתקבלה מהעסקה עם חברת פז יסווג כמוניטין, בגינם יחויב המערער בשיעור מס מופחת.

כמו כן, לנוכח התוצאה אליה הגיעה בית המשפט העליון, חויב פקיד השומה בהוצאות המערער ושכ"ט עו"ד בגין שני ההליכים בסך 10,000 ₪.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

יעוץ למחזיקים תחת שמם נכסים, חשבונות בנק, נדלן וכו' השייכים למשהו אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ייעוץ משפטי לבני משפחה או אחרים המחזיקים תחת שמם כ "נאמנים" חשבונות בנק ו/או נכסים של אחרים בארץ או בחול

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם