מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - מאור עייש, משפטן


בית המשפט העליון קיבל ביום 10.04.11 באופן חלקי את ערעורו של אהרון פינטו על פסק דין שניתן כנגדו בבית המשפט המחוזי בנצרת מיום 27.04.09 (ע"א 4975/09).
הרכב השופטים אימץ את טענותיו של ב"כ המערער- עוה"ד ירון טיקוצקי ועו"ד אפי אוחנה,ממשרד דורון, טיקוצקי, צדרבוים וקבע כי יש לסווג חלק מתמורה שנתקבלה בידי המערער כמכירת מוניטין, המקנה חבות מופחתת במס.

המערער ניהל במשך 40 שנה תחנת דלק של חברת פז אותה ירש מהוריו. ביום 31.7.02 נערך חוזה בין המערער לחברת פז, לפיו סוכם כי חברת פז תשלם למערער סך של 3.55 מליון ₪ בגין הפסקת ההתקשרות ביניהם.
המערער דיווח על העסקה לפקיד שומה עפולה בשנת המס 2002 וסיווג את התמורה כהכנסת מוניטין, אלא שפקיד השומה טען כי יש לסווג את התמורה כרווח הון רגיל.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שהוגש על ידי המערער על השומה שהוצאה לו, לאחר שקבע כי לשון ההסכם אינה מתייחסת למכירת מוניטין ומשום שלעניות דעתו ממילא לא צלח בידו של המערער להוכיח קיומו של מוניטין. בעקבות כך הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

ב"כ המערער, עוה"ד ירון טיקוצקי ואפי אוחנה, ממשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי ושות', הציגו בפני בית המשפט העליון פסיקה התומכת בגישת המערער לפיה יש לפרש את ההסכם ככזה המעיד על מכירת מוניטין על אף שהמונח מוניטין אינו מאוזכר במפורש בהסכם והראו כי בנסיבות המקרה המערער הוכיח כי נצבר לתחנת הדלק מוניטין אשר הועבר לפז.

בית המשפט העליון עמד בפסק דינו על הקושי הרב הכרוך בהגדרה ובכימות של "מוניטין" ככלל, ובנסיבות במקרה הנדון בפרט, אך קבע כי לאור הפסיקה והמארג העובדתי שהציג ב"כ המערער, לרבות העדים שהעידו במהלך המשפט, הוכיח המערער כי נצבר מוניטין לעסקו, וקבע כי יש לקבל את הערעור באופן חלקי כך ש- 15% מסך התמורה שהתקבלה מהעסקה עם חברת פז יסווג כמוניטין, בגינם יחויב המערער בשיעור מס מופחת.

כמו כן, לנוכח התוצאה אליה הגיעה בית המשפט העליון, חויב פקיד השומה בהוצאות המערער ושכ"ט עו"ד בגין שני ההליכים בסך 10,000 ₪.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם