מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - מאור עייש, משפטן


בית המשפט העליון קיבל ביום 10.04.11 באופן חלקי את ערעורו של אהרון פינטו על פסק דין שניתן כנגדו בבית המשפט המחוזי בנצרת מיום 27.04.09 (ע"א 4975/09).
הרכב השופטים אימץ את טענותיו של ב"כ המערער- עוה"ד ירון טיקוצקי ועו"ד אפי אוחנה,ממשרד דורון, טיקוצקי, צדרבוים וקבע כי יש לסווג חלק מתמורה שנתקבלה בידי המערער כמכירת מוניטין, המקנה חבות מופחתת במס.

המערער ניהל במשך 40 שנה תחנת דלק של חברת פז אותה ירש מהוריו. ביום 31.7.02 נערך חוזה בין המערער לחברת פז, לפיו סוכם כי חברת פז תשלם למערער סך של 3.55 מליון ₪ בגין הפסקת ההתקשרות ביניהם.
המערער דיווח על העסקה לפקיד שומה עפולה בשנת המס 2002 וסיווג את התמורה כהכנסת מוניטין, אלא שפקיד השומה טען כי יש לסווג את התמורה כרווח הון רגיל.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שהוגש על ידי המערער על השומה שהוצאה לו, לאחר שקבע כי לשון ההסכם אינה מתייחסת למכירת מוניטין ומשום שלעניות דעתו ממילא לא צלח בידו של המערער להוכיח קיומו של מוניטין. בעקבות כך הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

ב"כ המערער, עוה"ד ירון טיקוצקי ואפי אוחנה, ממשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי ושות', הציגו בפני בית המשפט העליון פסיקה התומכת בגישת המערער לפיה יש לפרש את ההסכם ככזה המעיד על מכירת מוניטין על אף שהמונח מוניטין אינו מאוזכר במפורש בהסכם והראו כי בנסיבות המקרה המערער הוכיח כי נצבר לתחנת הדלק מוניטין אשר הועבר לפז.

בית המשפט העליון עמד בפסק דינו על הקושי הרב הכרוך בהגדרה ובכימות של "מוניטין" ככלל, ובנסיבות במקרה הנדון בפרט, אך קבע כי לאור הפסיקה והמארג העובדתי שהציג ב"כ המערער, לרבות העדים שהעידו במהלך המשפט, הוכיח המערער כי נצבר מוניטין לעסקו, וקבע כי יש לקבל את הערעור באופן חלקי כך ש- 15% מסך התמורה שהתקבלה מהעסקה עם חברת פז יסווג כמוניטין, בגינם יחויב המערער בשיעור מס מופחת.

כמו כן, לנוכח התוצאה אליה הגיעה בית המשפט העליון, חויב פקיד השומה בהוצאות המערער ושכ"ט עו"ד בגין שני ההליכים בסך 10,000 ₪.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בשיעור אפס בגין תקבולים מחברה זרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 1/8/2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של חברת מנו-בייס כנגד שומות לשנים 2009-2013 בסך של כ-790,000 ₪, שהוציא מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה בהן לא הכיר בעסקאות עם חברה זרה שדווחו על ידי המערערת ככאלה שחל עליהן מע"מ בשיעור אפס (ע"מ 18831-04-17 מנו - בייס בע"מ נ' מע"מ - פתח תקווה). .

גביית חובות מס מבעלי חברות ננטשות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה ממש: רשות המס החלה לגבות חובות מס מבעלי חברות ננטשות, על פי סעיף 119א לפקודת מס הכנסה - באילו תרחישים זה עלול לקרות גם לך? מה הן ההשלכות השונות ודעתנו המקצועית בנושא.

ביקורת ניכויים - נקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי למעסיקים חקלאים בכל הנוגע לביקורות ניכויים של רשויות המס בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים - קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם