מאת: אלי דורון, עו"ד; איריס בורקום, עו"ד; טל חשוב משפטן


לאחר מאבק דיוני לא פשוט ולמרות קשיים שהוערמו על ידי הנתבעים, הצליחה עו"ד איריס בורקום ממשרדנו, להביא להכרעתה הסופית של מחלוקת חוזית רבת שנים שנתגלעה בין שותפים בחברה ולאשר את פסק הדין באופן סופי ומוחלט, המזכה את התובעים בתמורה החוזית.

שוב הוכח מוסד הבוררות כאמצעי שאין להתעלם ממנו ויש ליחס לו חשיבות דיונית, מקצועית, לא פחותה מזו הנדרשת בבתי המשפט. חשיבותו של פס"ד זה נוגעת לסמכויותיו של הבורר ולתוקפו ואופיו של הליך הבוררות כולו על פי הסכם בוררות אשר לא היה כפוף לשום התניות דיוניות ו/או סדרי דין.

רקע:

בין הצדדים, בעלי מניות בחברת "קוסמודילר" (להלן: "החברה"), נתגלע סכסוך בעניין הסכם ניהול ופיקוח בפרויקט בנייה. בעקבות כך, ניהלו הצדדים הליך בוררות. במסגרת פסק הבוררות חויב המבקש לשלם למשיבים סכום בסך 45,000$ המהווים חלק מדמי הניהול המגיעים על פי הסכם הניהול (להלן: "דמי הניהול") וכן סכום בסך 400,000₪ בתוספת מע"מ בגין הוצאותיהם (להלן: "החזר ההוצאות").

המבקש הגיש בקשה לביטול פסק הבוררות, בטענה כי הבוררת שניהלה את ההליך חרגה מסמכותה מאחר שפסקה למשיבים סכום חלקי בגין החזר דמי ניהול לאור זאת שהשלב שבו הופסקו העבודות בפרויקט לא הצדיק תשלום כאמור וכן מכיוון שהמשיבים לא עתרו לסעד "חלקי" חלופי[1]. כמו כן, טען המבקש כי הבוררת לא הייתה רשאית לפסוק למשיבים החזר הוצאות מכיוון שהם לא תמכו את טענותיהם בנדון בראיות.

בית המשפט המחוזי מפי כבוד השופטת י' שבח דחה את טענות המבקש. נקבע כי הבוררת לא חרגה מסמכותה ואף הובהר כי כשם שבימ"ש רשאי לפסוק חלק מהסעד, כך גם בוררת, בוודאי במסגרת הליך בו היא אינה כפופה לסדרי דין ויכולה לפעול בדרך הנראית לה מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של חילוקי הדעות. לא זו אף זו, נקבע כי משעה שהבוררת קבעה את שקבעה לאחר שנערכו לפניה חקירות ונטענו טענות – אין לומר כי קביעתה בדבר החזר ההוצאות מגלה פגם.

בקשת רשות הערעור שהוגשה לבית המשפט העליון:

בקשת רשות הערעור לביהמ"ש העליון התמקדה בשתי טענות מרכזיות. ראשית טען המבקש, כי פסק הבוררות ניתן ללא סמכות כנגד מי שלא היה צד לבוררות ולא היה מיוצג בה (טענה זו עניינה בכך שפסק הבוררות מטיל חיובים על החברה אף על פי שהחברה לא הייתה צד להליך הבוררות); שנית, שב המבקש על טענתו לפיה חיובו בתשלום החזר ההוצאות נקבע ללא שהונחה תשתית ראייתית לשם פסיקת הסכום.

מנגד, המשיבים שיוצגו על ידי עו"ד איריס בורקום, טענו כי פסק הבוררות אמנם מטיל חבות על החברה למרות שאינה רשומה כבעלת דין "פורמלית" בפסק הבוררות, אלא שהדבר מעוגן בהסכמה דיונית קודמת שאליה הגיעו הצדדים, לפיה הגם שהחברה לא תהא מיוצגת בהליך הבוררות, היא זו שתישא בתוצאותיו. עו"ד איריס בורקום ביססה טענתה זו על מסמכים שונים, לרבות מסמך הסכמות בין בעלי המניות בחברה, חלופת מיילים, והחלטה שניתנה על-ידי הבוררות בנדון. לטענת המשיבים, לנוכח ההסכמה הדיונית, המבקש מושתק מלטעון כי הטלת החיובים על החברה אינה כדין.

לאחר בחינה מדוקדקת של טענות הצדדים, הגיע כבוד השופט ניל הנדל לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות תוך חיובו של המבקש בהוצאות המשיבים ושכר טרחת עו"ד. בהחלטתו, הבהיר כב' השופט הנדל כי בית המשפט לא נוטה ליתן רשות ערעור על פסקי דין שעניינים ביטול או אישור פסק בוררות אלא במקרים חריגים בהם עולה שאלה בעלת היבט עקרוני-כללי החורגת מעניינם המוגדר והפרטני של הצדדים למחלוקת, או כאשר נדרשת התערבות ערעורית משיקולי צדק ומניעת עיוות דין[2].

בית המשפט העליון אפוא, קיבל את טענת המשיבים באשר לחיובה של החברה על אף שלא הייתה רשומה בפסק הבוררות כבעלת דין פורמלית, ובהתייחס לטענות המבקש קבע בית המשפט: "דומה שטענות המבקש אינן משכנעות, וממילא לא בנקל היה מקום להתערב בקביעת הבוררת בנדון, שהתבססה על היכרותה הקרובה את השתלשלות העניינים, נסיבות התיק, וההסכמה הדיונית".

החלטה זו של בית המשפט העליון מלמדת אותנו כי הליך בוררות איננו קרדום לחפור בו וכי על הצדדים המנהלים הליך בוררות להביא בחשבון את כוחו של פסק הבורר ולא להקל בו ראש. מהכרעתם של בתי המשפט המחוזי והעליון, אשר הביאו לידי ביטוי בפסיקתם את חשיבות הסכם הבוררות והתניות בו, ניתן ללמוד כי להסכם הבוררות חשיבות מהותית בחיי המעשה.


[1] המשיבים טענו לביטול פסק הבורר לפי סעיפים 24(3)(4) לחוק הבוררת תשכ"ח-1968

[2] רע"א 8309/17 יעקב ואלעזר אברהמי, חברה לבניין בע"מ נ' עו"ד שטרן אברהם, פסקה 7 (21.12.2017)

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעות ליקויי בניה

מאת: צוות האתר

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל"ן ישראלי ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם